Fondul de mediu

Introducere

Fondul pentru mediu reprezinta un instrument economico-financiar destinat sustinerii si realizarii proiectelor de protectia mediului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare in domeniul protectiei mediului.

Solicitanti eligibili

Pot fi finantate din Fondul pentru mediu proiectele propuse de catre operatori economici, organizatii neguvernamentale, unitati administrativ teritoriale si unitati de invatamant.

Solicitantii operatori economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii specifice:

 • sa fie persoane juridice romane care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei;

 • sa functioneze si sa aiba activitate economica de cel putin 6 luni, la data depunerii CF;
 • sa actioneze in nume propriu;
 • sa fie proprietari/concesionari/administratori ai imobilului pe/in care se implementeaza proiectul, pentru durata integrala a implementarii si monitorizarii proiectului (doar pentru proiectele investitionale, definite conform MO) sau sa detina cel putin un precontract in acest sens;
 • sa nu fie insolvabili, in stare de reorganizare judiciara sau faliment, in incetare de plati sau in stare de insolventa, sa nu aiba suspendate activitatile economice sau sa se afle in situatii similare;
 • sa nu faca obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile prevazute la litera g), precum si orice alta situatie similara;
 • sa nu se afle in dificultate economico-financiara in ultimii 2 ani 1;
 • sa sustina din surse financiare proprii (inclusiv prin credite bancare) contributia proprie (partea de cheltuieli eligibile nefinantate din Fondul pentru mediu si cheltuielile neeligibile).

Solicitantii organizatii neguvernamentale:

 • Sa fie persoane juridice care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei;

 • Scopul si obiectivele mentionate in actul constitutiv al organizatiei permit realizarea proiectului propus;
 • Sa actioneze in nume propriu;
 • Sa nu se afle in procedura de dizolvare sau lichidare;
 • Sa dispuna de surse financiare proprii (in proportia acceptata de AFM) in vederea sustinerii contributiei proprii.

Solicitantii unitati de invatamant:

 • Sa aiba personalitate juridica (in cazul unitatilor de invatamant fara personalitate juridica constituite ca structuri in cadrul unor unitati de invatamant cu personalitate juridica, cererea de finantare si proiectul vor fi depuse de catre aceasta, cu precizarea ca implementarea proiectului va avea loc in cadrul unitatii de invatamant fara personalitate juridica);

 • Sa se afle in sistemul national de invatamant (de stat sau particular acreditate);
 • Sa sustina din surse financiare proprii (in proportia acceptata de AFM) contributia proprie (partea de cheltuieli eligibile nefinantate din Fondul pentru mediu si cheltuielile neeligibile).

Solicitantii unitati administrativ-teritoriale:

 • Sa actioneze in nume propriu;
 • Sa sustina din surse financiare proprii (inclusiv prin credite bancare) contributia proprie (partea de cheltuieli eligibile nefinantate din Fondul pentru mediu si cheltuielile neeligibile).
Activitati eligibile

Categoriile de proiecte eligibile pentru finantare din Fondul pentru mediu conform art. 13, alin. 2 din O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, aprobata prin Legea nr.105/2006, in sesiunea 01.02-07.03.2008, sunt urmatoarele:

 • prevenirea poluarii;

 • reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului;
 • reducerea nivelurilor de zgomot;
 • utilizarea de tehnologii curate;
 • gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, (pentru aceasta sesiune nu se pot depune proiecte privind reciclarea anvelopelor uzate);
 • protectia resurselor de apa, statiile de tratare, statiile de epurare pentru comunitati locale;
 • gospodarirea integrata a zonei costiere;
 • conservarea biodiversitatii;
 • administrarea ariilor naturale protejate;
 • educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului;
 • cresterea productiei de energie din surse regenerabile;
 • reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;
 • reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor;
 • impadurirea terenurilor degradate situate in zonele deficitare in paduri, stabilite in conditiile legii;
 • inchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;
 • lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului.
Conditii de finantare

Modalitatea de finantare nerambursabila poate fi:

 • Sustinerea financiara a cheltuielilor eligibile ale proiectului in procentele stabilite mai jos:

  1. Finantarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor propuse de operatorii economici in procent de pana la 50%, cu exceptia Regiunii Bucuresti-Ilfov. In cazul in care beneficiarul are sediul social/punctul de lucru la care se implementeaza proiectul in Regiunea Bucuresti-Ilfov, finantarea se acorda sub forma de fonduri nerembursabile, in cuantum de maxim 40% din costurile eligibile ale proiectului.

  2. Finantarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor propuse de autoritatile publice locale in procent de maxim 60% din valoarea cheltuielilor eligibile.
  3. Finantarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor propuse de ONG-uri si unitatile de invatamant in procent de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile.
 • Sustinerea totala sau partiala a dobanzii aferente creditelor acordate de banci solicitantilor, pentru implementarea unor proiecte pentru protectia mediului cu conditia rambursarii de catre solicitant a creditului si a dobanzilor la termenele scadente, conform contractului de imprumut.

Contributia proprie acceptata este in numerar, in urmatoarele procente:

 • Operatori economici: pana la 50%;
 • Unitati administrative-teritoriale: minim 40% din valoarea cheltuielilor eligibile totale ale proiectului;
 • ONG-uri si unitati de invatamant: minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile totale.

Categorii de proiecte eligibile: prevenirea poluarii, reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului, reducerea nivelurilor de zgomot, utilizarea de tehnologii curate, gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, protectia resurselor de apa, statiile de tratare, statiile de epurare pentru comunitati locale, gospodarirea integrata a zonei costiere, conservarea biodiversitatii, administrarea ariilor naturale protejate, educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului, cresterea productiei de energie din surse regenerabile, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor, impadurirea terenurilor degradate situate in zonele deficitare in paduri, stabilite in conditiile legii, inchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier, lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului.

Termene limita

Administratia Fondului pentru Mediu deschide o sesiune de depunere a cererilor de finantare pentru proiecte in perioada 01 februarie – 07 martie 2008, orele 12:00.

Finantator: Administratia Fondului pentru Mediu
Sursa: Administratia Fondului de Mediu
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.