Sanse egale si respect, AP 6 “Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.3 “Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”.

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Introducere

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice sunt promovate proiecte care
urmaresc promovarea si consolidarea egalitatii de sanse si de gen pe piata muncii, eliminarea
discriminarii si a practicilor discriminatorii, combaterea violentei domestice si a traficului de fiinte
umane, asigurarea accesului egal la ocupare si la dezvoltarea carierei profesionale, modernizarea
practicilor de lucru traditionale si a conditiilor de munca in vederea armonizarii activitatii
profesionale cu viata de familie si promovarii unei piete a muncii inclusive.

Obiectivele programului

Principalele obiective operationale ale acestui DMI sunt:

 • Consolidarea principiului accesului egal pentru toti pe piata muncii cu scopul de a creste
  oportunitatile de angajare ale femeilor si persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile;
 • Cresterea constientizarii asupra principiului egalitatii de sanse si de gen in cadrul societatii
  civile, incluzand intreg personalul, experti, intreprinzatori etc.;
 • Cresterea constientizarii asupra problematicii privind hartuirea sexuala la locul de munca;
 • Asigurarea accesului egal la ocupare si la construirea unei cariere profesionale, in vederea
  crearii unei piete a muncii inclusive;
 • Prevenirea si combaterea violentei domestice si a traficului de persoane.

AP 6 urmareste dezvoltarea programelor specifice pentru dezvoltare personala,atat in scopul
consolidarii motivatiei pentru participarea la educatie si formare profesionala cat si in vederea
integrarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Scopul final al acestei AP este facilitarea
accesului pe piata muncii si promovarea unei societati inclusive si coezive bazate pe intelegerea si
respectarea la nivel general a drepturilor omului.

Acest DMI vizeaza dezvoltarea si promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen in
societatea romaneasca. Este inca necesar sa fie eliminate practicile discriminatorii bazate pe
criterii precum gen, origine etnica, dizabilitati, varsta etc.

Solicitanti eligibili

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile de beneficiari eligibili sunt:

 • ONG-uri (asociatii si fundatii);
 • Furnizori autorizati de FPC, publici si privati;
 • Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, publici si
  privati, acreditati;
 • Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru
  Ocupare si Incluziune Sociala;
 • MMFES si structuri/agentii subordonate/coordinate de acesta;
 • Agentii/institutii guvernamentale cu atributii in domeniul ocuparii si incluziunii sociale;
 • Comitete Sectoriale;
 • Organizatii mass-media;
 • Cooperative sociale;
 • Organizatii sindicale si patronate;
 • Autoritati publice locale si centrale;
 • Institute de cercetare in domeniul pietei muncii;
 • Asociatii profesionale;
 • Intreprinderi.
Activitati eligibile

Activitati eligibile:

 • Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv calificare si
  recalificare, pentru cresterea si dezvoltarea aptitudinilor si calificarilor femeilor;
 • Dezvoltarea si implementarea programelor specifice de formare adresate femeilor in
  vederea dezvoltarii carierei acestora;
 • Campanii de informare si de crestere a constientizarii si schimb de bune practici, inclusiv
  in unitati de invatamant si intreprinderi;
 • Sesiuni de formare pentru expertii si operatorii mass-media, care sa urmareasca
  eliminarea stereotipurilor de gen in societate si in special in mass-media;
 • Formare profesionala si asistenta pentru femei in vederea initierii unei afaceri;
 • Campanii de crestere a constientizarii pentru promovarea sanatatii, prevenirea riscurilor
  de imbolnavire etc.;
 • Campanii pentru cresterea constientizarii si combaterea traficului de persoane si violentei
  domestice impotriva femeilor si copiilor;
 • Activitati de promovare a principiului egalitatii de sanse si de gen adresate autoritatilor
  publice centrale si locale si partenerilor sociali;
 • Activitati care urmaresc combaterea inegalitatilor, mai ales a celor bazate pe etnie,
  dizabilitati si varsta;
 • Dezvoltarea/consolidarea comitetelor si/sau functiilor pentru garantarea respectarii si
  aplicarii principiului egalitatii de sanse in politicile locale (pregatire privind principiile
  egalitatii de sanse si egalitatii de gen si urmarirea modalitatii de respectare a acestora in
  deciziile adoptate de catre autoritatile locale, companii, scoli etc.);
 • Promovarea abordarii de egalitatii de gen/de sanse si campanii de crestere a
  constientizarii adresate persoanelor cu atributii de elaborare a politicilor, persoanelor din
  cadrul administratiei publice, partenerilor sociali si parteneriatelor publice/private cu
  atributii in elaborarea politicilor pe piata muncii si guvernarea teritoriala;
 • Campanii pentru promovarea povestilor de succes ale femeilor aflate in functii de
  conducere din cadrul institutiilor publice, consiliilor de administratie, companiilor si
  asociatiilor patronale;
 • Sprijin pentru crearea de retele profesionale si inter-profesionale pentru femei;
 • Activitati pentru promovarea incluziunii sociale si economice a femeilor dezavantajate din
  punct de vedere social;
 • Cercetari si studii asupra diferentelor bazate pe gen in ceea ce priveste profesiile, cariera
  si veniturile;
 • Cercetari si studii privind segregarea bazata pe gen existenta pe piata muncii (respectiv
  segregarea profesionala a femeilor in sectorul de sanatate sau ocuparea de catre femei a
  unor pozitii inferioare pe piata muncii);
 • Studii si analize asupra bunelor practici privind egalitatea de sanse, dezvoltate in cadrul
  altor programe la nivel central si local;
 • Sprijin pentru infiintarea grupurilor formale la nivel local (comitete pentru egalitatea de
  gen, comisii pentru egalitatea de sanse etc.) in cadrul carora sa fie examinate bunele
  practici privind egalitatea de sanse dezvoltate de administratiile locale si de sectoarele
  productive locale (inclusiv la nivel national si transnational);
 • Elaborarea de ghiduri pentru o buna intelegere a principiului egalitatii de gen si a abordarii
  integratoare in ceea ce priveste egalitatea de gen in administratia publica centrala si
  locala;
 • Activitati inovatoare, interregionale si transnationale concentrate pe bunele practici in
  domeniul egalitatii de sanse;
 • Activitati de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor de utilizare TIC pentru
  femei;
 • Programe specifice centrate pe implicarea femeilor in politici de dezvoltare durabila;
 • Activitati de acompaniere in dezvoltarea si furnizarea serviciilor pentru ingrijirea copiilor si
  a persoanelor dependente, atat pentru a oferi suport pentru activitatea profesionala a
  femeilor, cat si pentru a dezvolta un domeniu pentru crearea de noi locuri de munca.
Conditii de finantare

Alocarea financiara pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este 16.927.148,5 lei din
care 88,78% din Fondul Social European si 11,22% din co-finantarea nationala. Valoarea totala eligibila a unui proiect strategic poate fi cuprinsa intre:

– Minim 1.850.000 Lei;

– Maxim 18.500.000 Lei.

Durata maxima de implementare a unui proiect este de maxim 3 (trei) ani.

Pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte, valoarea contributiei
solicitantului este:

 • 2% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o persoana juridica de
  drept public;
 • 2% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o persoana juridica de
  drept privat fara scop patrimonial;
 • 5% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o persoana juridica de
  drept privat, altele decat cele fara scop patrimonial.
Termene limita

Toate cererile de finantare nerambursabila pentru POS DRU se
completeaza si se transmit on-line. In acest sens accesati pagina de internet a
AM POS DRU www.fseromania.ro, sectiunea “Cerere de propuneri de proiecte”. Cererile de Finantare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse. Sistemul informatic va bloca transmiterea cererilor de finantare dupa
expirarea termenului limita de transmitere on-line a cererilor de finantare,
prevazut pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte, respectiv 17 martie 2008 ora
17:00. Declaratiile (anexele 2-6) tiparite, semnate, datate si stampilate si Acordul de
Parteneriat completat, semnat, datat si stampilat vor fi primite prin servicii de
curierat de catre AM POS DRU, la adresa Romania, Bucuresti, Str. Calea Plevnei nr.
46-48, sector 1, numai pana la data de 20 martie 2008 inclusiv, ora 16:00.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Fseromania.ro
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.