Programul pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru impozitul pe profitul reinvestit

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Introducere

Prin acest Program, se aloca fonduri in valoare de pana la 100 mii lei RON/beneficiar, in limita impozitului pe profit datorat si platit, aferent anului 2005.

Obiectivele programului

Obiectivul principal al Programului pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit, denumit in continuare Program, il constituie cresterea competitivitatii si capitalizarea intreprinderilor mici si mijlocii, realizandu-se astfel o mai buna consolidare a capitalului autohton in perspectiva integrarii Romaniei in Uniunea Europeana si a competitiei la care vor fi supuse aceste societati pe piata unica.

Solicitanti eligibili

Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul Programului, agentii economici, daca indeplinesc cumulativ la data solicitarii, urmatoarele criterii de eligibilitate:

  • sunt persoane juridice (societati comerciale/societati cooperative) asa cum sunt definite de Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
  • realizeaza o cifra de afaceri neta de pana la 50 milioane Euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane Euro, conform ultimei situatii financiare aprobate. Prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans;
  • au numarul mediu scriptic anual de personal de pana la 249 salariati;
  • au capital social integral privat , sunt inregistrate si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

  • au cel putin 1 an de la infiintare la data depunerii Cererii-tip pentru alocarea de fonduri;
  • si-au indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor catre bugetul general consolidat;
  • si-au indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor catre bugetele locale;
  • au incheiat anul fiscal anterior anului in curs cu bilant pozitiv si au reinvestit in tot sau in parte profitul;
  • nu au aplicat amortizarea accelerata prevazuta de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru activele pentru care solicita fonduri in cadrul acestui Program.
Activitati eligibile

Prin Program, se aloca 75 % din sumele cheltuite in anul 2005, din profit dar nu mai mult de 100 mii lei RON, pentru achizitionarea de active corporale si necorporale, prevazute la pct.4, facturate si achitate dupa 01.01.2005 si puse in functiune pana la 31.12.2005.

Ex de calcul: in anul 2005 agentul economic a achizitionat din profit un echipament tehnologic in valoare de 20 mii lei RON; prin program se aloca 20 mii lei RON x 75% = 15 mii lei RON; Sumele astfel calculate nu trebuie sa depaseasca impozitul pe profit datorat si platit, aferent anului 2005.

Conditii de finantare
Agentul economic este obligat sa mentina investitia pentru care va beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul acestui Program pentru o perioada de minimum 5 ani.

Nu se acorda alocatii financiare in cadrul Programului pentru activitati legate de productia, procesarea sau comercializarea produselor prevazute in anexa nr. 3 la Regulamentul privind ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Societatile comerciale care in ultimii 3 ani au beneficiat de ajutoare de stat in valoare totala de 400 mii lei RON, cumulat, nu beneficiaza de prevederile acestui program.

Societatea comerciala va restitui fondurile alocate prin acest Program impreuna cu dobanzile si penalitatile stabilite de prevederile OG. Nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala , republicata cu modificarile ulterioare , pentru intarzierea platii datoriilor bugetare in situatia in care se constata ulterior ca nu fost indeplinite criteriile de eligibilitate prevazute la pct.3 alin (1) ,(2), (3),(4) din Program.

Beneficiarii fondurilor alocate prin Program sunt obligati sa asigure din surse proprii, care nu sunt atinse de ajutor de stat, minimum 25% din costurile eligibile aferente investitiei.

Alocatiile financiare vor fi acordate numai daca activele achizitionate sunt noi, introduse pe piata si puse in functiune cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile si pentru care nu s-a aplicat amortizarea accelerata prevazuta de Legea nr. 571/2003.

Nu se acorda alocatii financiare pentru activele corporale si necorporale achizitionate in sistem de leasing si pentru activele corporale second hand.

Nu se accepta deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plati compensatorii intre partile contractante.

Termene limita

Termenul limita de depunere a cererilor de finantare este 5 decembrie 2006.

Cererile de finantare se depun la:

Unitatea de Implementare a Programului (UIP) – ANIMMC
strada Poterasi, nr.11

cod postal 040263

sector 4, Bucuresti

Finantator: Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri
Sursa: ANIMMC
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.