Scoala doctorala, AP 1 “Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, DMI 1.5 “Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii”

Introducere

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice sunt promovate proiecte care
urmaresc consolidarea sistemului national de studii doctorale si postdoctorale, dezvoltarea
retelelor si facilitarea transferului de cunostinte intre universitati, centre de cercetare si
intreprinderi, precum si dezvoltarea sistemului national de management si asigurare a calitatii in
cercetarea stiintifica in invatamantul superior.

Obiectivele programului

Cererea de propuneri de proiecte strategice sustine realizarea urmatoarelor obiective specifice
identificate pentru acest domeniu major de interventie:

 • Dezvoltarea, structurarea si consolidarea sistemului national de studii doctorale si
  postdoctorale, inclusiv asigurarea calitatii;
 • Structurarea sistemului scolilor doctorale si postdoctorale, inclusiv dezvoltarea retelelor si
  clustere doctorale.

Pentru realizarea acestor obiective, in cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte strategice au
fost identificate urmatoarele prioritati:

 • Imbunatatirea programelor doctorale si post-doctorale inclusiv prin initierea si dezvoltarea
  unor sisteme specifice de asigurare si management al calitatii in cercetare;
 • sprijinirea doctoranzilor si cercetatorilor in vederea participarii la programele doctorale si a
  implicarii in activitatea de cercetare post-doctorala.

Aceasta prioritate isi propune sa contribuie la realizarea obiectivelor
“Lisabona” prin restructurarea si imbunatatirea sistemelor de educatie si formare. Prin
proiectele care vor fi finantate in cadrul acestei axe prioritare se urmareste sa sprijine
dezvoltarea unor traiectorii flexibile de invatare pe tot parcursul vietii si sa imbunatateasca
accesul la educatie si formare prin furnizarea de educatie si formare initiala si continua moderna
si de calitate, incluzand invatamntul superior si cercetarea.

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice vor fi sprijinite activitatile destinate
restructurarii si imbunatatirii sistemului national de doctorat si post-doctorat care sa asigure
calitatea formarii initiale a cercetatorilor si a activitatilor de cercetare desfasurate in cadrul
acestui sistem.

Solicitanti eligibili

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile de beneficiari eligibili sunt:

 • Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
 • Agentii, structuri, organisme aflate in subordinea/coordonarea MECT si alte organisme
  publice cu atributii in domeniul invatamântului superior si cercetarii stiintifice.
Activitati eligibile

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile urmatoarele activitati:

 • Elaborarea si implementarea de noi tehnologii, activitati si actiuni inovatoare in cadrul
  programelor doctorale si post-doctorale la nivel de sistem si la nivel de institutie de
  invatamant superior;
 • Constructie institutionala pentru scolile doctorale si post-doctorale;
 • Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea metodologiilor, instrumentelor,
  procedurilor pentru asigurarea calitatii cercetarii in invatamantul superior, inclusiv in
  cadrul programelor si scolilor doctorale si post-doctorale;
 • Infiintarea si dezvoltarea de programe doctorale avansate, in conformitate cu legislatia
  comunitara si nationala in vigoare si cu strategia Lisabona;
 • Dezvoltarea curriculum-ului pentru programe de studii doctorale avansate, inclusiv
  elaborarea de materiale si instrumente didactice;
 • Diversificarea formelor de pregatire pentru personalul din cadrul scolilor doctorale;
 • Crearea si dezvoltarea de parteneriate si alte modalitati de cooperare intre universitati,
  intreprinderi, centre de cercetare la nivel regional, national si european;
 • Dezvoltarea si implementarea instrumentelor si solutiilor software pentru programele de
  studii/cercetare doctorale si post-doctorale;
 • Dezvoltarea, actualizarea si intretinerea bazelor de date privind programele doctorale si
  post doctorale in sprijinul cercetarii;
 • Schimburi si abordare integrata a bunelor practici, vizite de studiu, organizarea de
  seminarii, conferinte;
 • Introducerea de sesiuni specifice de formare care au ca tematica egalitatea de gen,
  egalitatea de sanse, nediscriminarea si respectarea diversitatii, dezvoltarea durabila si
  protectia mediului pentru grupurile tinta;
 • Introducerea unor sesiuni/module specifice privind managementul cercetarii in programele
  de pregatire pentru grupurile tinta;
 • Sprijin acordat doctoranzilor si cercetatorilor pentru intarirea capacitatii de publicare
  stiintifica, inclusiv prin analize bibliometrice;
 • Activitati inovatoare, interregionale si transnationale, cu precadere destinate sustinerii
  caracterului interdisciplinar in programele de formare/cercetare doctorale si postdoctorale.
Conditii de finantare

Alocarea financiara pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este 37.000.000 lei din care
85% din Fondul Social European si 15% din co-finantarea nationala. Valoarea totala eligibila a unui proiect strategic poate fi cuprinsa intre:

– Minim 1.850.000 Lei;

– Maxim 18.500.000 Lei.

Durata maxima de implementare a unui proiect este de maxim 3 (trei) ani.

Termene limita

Toate cererile de finantare nerambursabila pentru POS DRU se
completeaza si se transmit on-line. In acest sens accesati pagina de internet a
AM POS DRU www.fseromania.ro, sectiunea “Cerere de propuneri de proiecte”. Cererile de Finantare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse. Sistemul informatic va bloca transmiterea cererilor de finantare dupa
expirarea termenului limita de transmitere on-line a cererilor de finantare,
prevazut pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte, respectiv 17 martie 2008 ora
17:00. Declaratiile (anexele 2-6) tiparite, semnate, datate si stampilate si Acordul de
Parteneriat completat, semnat, datat si stampilat vor fi primite prin servicii de
curierat de catre AM POS DRU, la adresa Romania, Bucuresti, Str. Calea Plevnei nr.
46-48, sector 1, numai pana la data de 20 martie 2008 inclusiv, ora 16:00.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Fseromania.ro
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.