Programul privind cresterea competitivitatii IMM-urilor prin implementarea si certificarea sistemelor calitatii

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Introducere

Prin Program se urmareste informarea, indrumarea si sustinerea intreprinderilor mijlocii in scopul de a:

 • patrunde, concura si consolida pozitia pe piata interna europeana, precum si pentru a-si mari avantajul competitiv pe piata romaneasca;
 • cunoaste si aplica standardele de management in domeniul calitatii, mediului, sigurantei alimentului, sanatatii si securitatii muncii, precum si a rolului acestora in cresterea competitivitatii;
 • utiliza servicii specializate de instruire si consultanta, necesare intreprinderilor mijlocii, pentru implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii, mediului, sigurantei alimentului, sanatatii si securitatii muncii, sistemelor integrate;
 • implementa si certifica sistemele de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii muncii/sigurantei produselor alimentare.

Obiectivele programului

Obiectivul Programului privind cresterea competitivitatii IMM-urilor prin implementarea si certificarea sistemelor calitatii, denumit in continuare Program, il constituie stimularea dezvoltarii competitivitatii IMM-urilor din Romania si adaptarii lor rapide la rigorile determinate de globalizarea pietelor si integrarea in Uniunea Europeana, prin implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii muncii/sigurantei produselor alimentare.

Solicitanti eligibili

Pot beneficia de prevederile Programului, pentru activitatile eligibile prevazute, societatile comerciale care indeplinesc cumulativ la data solicitarii, urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt definite conform art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006;
 • sunt intreprinderi mijlocii, definite conform art. 4 lit. c) din Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, adica:

  • au intre 50 si 249 de salariati;
  • realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in RON sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in RON a 43 milioane euro;
 • sunt autorizate sa desfasoare activitati de productie/fabricare de bunuri/servicii si/sau de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
 • au capital social integral privat;
 • au sediul, sunt inregistrate si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • au cel putin un an de la infiintare, la data depunerii Cererii-tip de acord de principiu pentru finantare;
 • si-au indeplinit obligatiile exigibile de plata a taxelor si impozitelor catre bugetul general consolidat;
 • si-au indeplinit obligatiile exigibile de plata a taxelor si impozitelor catre bugetele locale.
Activitati eligibile

Prin Program se sustin activitatile necesare pentru:

 • implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii muncii/sigurantei produselor alimentare, in conformitate cu standardele SR-EN-ISO 9001:2000 (sisteme de management al calitatii); SR-EN-ISO 14001:2000 (sisteme de management de mediu); HACCP (managementul sigurantei produselor alimentare); OHSAS 18001:2004 (managementul sanatatii si securitatii in munca);
 • implementarea si certificarea sistemelor integrate de management (Ex: calitate/mediu, calitate/HACCP, calitate/OHSAS, calitate/mediu /HACCP, calitate/mediu /OHSAS).

Programul sustine prin alocatie financiara nerambursabila urmatoarele categorii de servicii:

 • cursuri de instruire pentru personalul implicat in activitati legate de calitate/mediu/sanatatea si securitatea muncii/siguranta produselor alimentare (auditor intern);
 • consultanta primita in scopul implementarii sistemelor de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii muncii/sigurantei produselor alimentare;
 • certificarea sistemului de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii muncii/sigurantei produselor alimentare;
 • certificarea sistemului integrat de management (Ex: calitate/mediu, calitate/HACCP, calitate/OHSAS, calitate/mediu /HACCP, calitate/mediu /OHSAS).

Conditii de finantare

Nu beneficiaza de prevederile Programului, fiind excluse de la finantare:

 • societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societatile de valori mobiliare, activitati de intermedieri financiare (cod CAEN 65-66), activitati auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN 67), tranzactii imobiliare (cod CAEN 70), inchirierea masinilor si echipamentelor, fara operator, si a bunurilor personale si gospodaresti (cod CAEN 71), activitati juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal, activitati de studii de piata si de sondaj, consultanta pentru afaceri si management (cod CAEN 741), selectia si plasarea fortei de munca (cod CAEN 745), activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor (cod CAEN 746), activitati ale centrelor de intermediere telefonica (cod CAEN 7486), alte activitati prestate in principal intreprinderilor (cod CAEN 7487), furnizorii de instruire si/sau consultanta pentru afaceri si management.
 • societatile comerciale care au beneficiat de ajutoare de stat in valoare totala de 400 mii RON, cumulat in ultimii 3 ani sau care vor atinge acest prag in urma obtinerii alocatiei financiare nerambursabile prin acest Program.
 • activitatile legate de productia, procesarea sau comercializarea produselor prevazute in anexa nr. 3 la Regulamentul privind ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii, pus in aplicare prin Ordinul nr. 55/2004 al presedintelui Consiliului Concurentei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Valoarea alocatiei financiare nerambursabile, acordata beneficiarilor eligibili selectati, este egala cu echivalentul a 90% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv T.V.A.), dar nu mai mult de valoarea maxima a finantarii pentru fiecare din activitatile prevazute in Anexa nr.1 la prezenta procedura si nu mai mult de 15 mii RON pentru un beneficiar.

Furnizorii de servicii de instruire si certificare eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii de instruire autorizate si, respectiv, organisme de certificare acreditate de RENAR, care sunt inregistrate, isi desfasoara activitatea in Romania si au ca domeniu acreditat domeniul pentru care agentul economic beneficiar le solicita serviciile, iar certificatele eliberate de aceste organisme trebuie sa aiba recunoastere internationala.

Programul va fi implementat si se va derula prin Centrul Roman al Calitatii, infiintat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, iar activitatea acestuia va fi asigurata de catre personalul ANIMMC.

Termene limita

Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare, completata si insotita de documentele justificative, prevazute la pct. 7.3., va fi transmisa prin posta sau prin curier cu mentiunea “Programul privind cresterea competitivitatii IMM-urilor prin implementarea si certificarea sistemelor calitatii” pana la data de 15 octombrie 2006 sau pana la data epuizarii bugetului alocat Programului, daca aceasta este anterioara datei de 15 octombrie, la urmatoarea adresa:

ANIMMC, Centrul Roman al Calitatii,

Strada Poterasi, nr.11,

Cod postal 040263, sector 4,

Bucuresti

Finantator: Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri
Sursa: ANIMMC
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.