Program de finantare a programelor si proiectelor interetnice si de combatere a intolerantei

Introducere

In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, Secretariatul General al Guvernului-Departamentul pentru Relatii Interetnice, in calitate de autoritate finantatoare care actioneaza la nivel central, atribuie contracte de finantare in vederea organizarii si desfasurarii unor programe si proiecte interetnice si de combatere a intolerantei, in anul 2008. Fondurile din care se finanteaza programele si proiectele interetnice si de combatere a intolerantei sunt prevazute la lit.B din anexa la H.G. nr.103/2008 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr.3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr.388/2007.

Obiectivele programului

Obiectivele proiectelor trebuie sa se incadreze in tematica urmatoare:


 • promovarea diversitatii etnice, lingvistice, culturale si religioase a Romaniei, inclusiv prin sprijinirea comunitatilor de romi;
 • cultivarea bunei cunoasteri si intelegeri intre minoritatile nationale, precum si intre majoritate si minoritatile nationale;
 • perfectionarea cadrului legislativ si institutional privind minoritatile nationale;
 • promovarea unor politici de combatere a intolerantei pe criterii rasiale si etnice;
 • intarirea parteneriatului cu societatea civila, institutiile publice si autoritatile locale in vederea dezvoltarii si promovarii bunelor relatii interetnice;
 • intarirea capacitatii de monitorizare si de lucru a Departamentului pentru Relatii Interetnice in parteneriat cu institutii publice/ organizatii, asociatii si fundatii din tara si din strainatate, inclusiv cu organisme internationale;
 • participarea la diferite programe europene si internationale din sfera relatiilor interetnice.
Solicitanti eligibili

Sunt eligibile organizatiile, asociatiile si fundatiile fara scop patrimonial, din Romania care:

 • desfasoara actiuni care se incadreaza in aria de competenta a Departamentului pentru Relatii Interetnice;
 • au inclus in statutul propriu prevederi specifice acestui domeniu:

  – capitolul “obiectul de activitate” sa cuprinda activitati cu caracter interetnic si intercultural;

  – intre tipurile de activitati pe care le pot desfasura sa fie mentionate si cele pentru care se solicita finantare prin proiectul depus (ex: in cazul in care se solicita finantare pentru realizarea unei carti, in statutul initiatorului trebuie sa figureze “editarea si/sau tiparirea de carti, brosuri etc.”);

  – capitolul “patrimoniu”/”venituri” sa prevada ca organizatia initiatoare poate beneficia de resurse obtinute de la bugetul de stat (conform Ordonantei Guvernului nr. 26/ 2000 privind asociatiile si fundatiile, cap. 7, art. 46), lit.f);

 • asigura contributia proprie a organizatiei de minimum 10% din valoarea totala a finantarii solicitate din partea Departamentului pentru Relatii Interetnice.
Activitati eligibile

Tipurile de activitati eligibile sunt urmatoarele:

 • organizarea si participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, conferinte, congrese, mese rotunde, reuniuni, intalniri de lucru, sedinte, plenare, ateliere, workshop-uri desfasurate in tara si in strainatate;
 • organizarea si participarea la manifestari culturale si interculturale de interes national si international (festivaluri, spectacole, concursuri, expozitii, lansari de carte, targuri, etc.);
 • organizarea si participarea la activitati educationale desfasurate in tara si in strainatate (tabere, calatorii, vizite de studiu, concursuri, traininguri, etc.);
 • organizarea si participarea la schimburi de experienta, vizite de documentare si de studiu, cursuri, traininguri, programe de pregatire, formare si perfectionare in tara si in strainatate, in domenii utile promovarii si dezvoltarii diversitatii si a relatiilor interetnice;
 • realizarea, achizitionarea, editarea, tiparirea, traducerea si difuzarea de materiale documentare (brosuri, buletine informative, pliante, albume, publicatii periodice, carti, manuale scolare, antologii, postere, bannere, calendare, agende, enciclopedii, afise, casete audio si video, compact-discuri, DVD-ri, multimedia, etc.);
 • comandarea de filme documentare si filme artistice de scurt metraj;
 • achizitionarea de rechizite si materiale promotionale;
 • vizite ale unor invitati straini cu acoperirea cheltuielilor de transport international si de sejur pe teritoriul Romaniei;
 • finantarea de servicii de internet si multimedia;
 • comandarea de sondaje de opinie, studii si cercetari in domeniul relatiilor interetnice;
 • achizitionarea unor servicii de publicitate, de consultanta in publicitate, consultanta in gestionarea proiectelor si consultanta in relatii cu publicul;
 • realizarea de campanii de informare si imagine;
 • organizarea si participarea la actiuni in cooperare cu organisme neguvernamentale si institutii publice, din tara si din strainatate;
 • achizitionarea de spoturi publicitare, inchirierea si achizitionarea de spatii de emisie si de comunicare in mass-media si internet;
 • alte activitati necesare si oportune pentru pastrarea, exprimarea si dezvoltarea identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase a persoanelor apartinand minoritatilor nationale.

Conditii de finantare

Criteriile de atribuire ce vor face posibila evaluarea propunerilor de programe si proiecte interetnice si de combatere a intolerantei si atribuirea contractului de finantare nerambursabila sunt urmatoarele:

 • Obiective clar definite, strict legate de domeniul relatiilor interetnice, masurabile, abordabile, realiste si incadrabile in timp;
 • Concordanta intre scopul general, obiective, activitatile propuse, rezultatele asteptate, resursele umane si financiare disponibile;
 • Justificarea necesitatii actiunii;
 • Definirea clara a grupului – tinta, a participantilor/ beneficiarilor;
 • Calitatea propunerii de proiect.
Termene limita

Data limita pentru depunerea propunerilor de programe si proiecte interetnice si de combatere a intolerantei este 15 aprilie 2008 pentru sesiunea Aprilie si 13 iunie 2008 pentru sesiunea Iunie.

Documentele se depun sau se transmit prin posta, la sediul Departamentului pentru Relatii Interetnice din Bucuresti, strada Paris nr. 65, sector 1, cod postal 011815, in 1 exemplar original, in plic inchis, cu mentiunea pe plic a numelui si adresei solicitantului, cu specificatia “Pentru concursul de proiecte 2008”.

Finantator: Departamentul pentru Relatii Interetnice – Guvernul Romaniei
Sursa: Departamentul pentru Relatii Interetnice – Guvernul Romaniei
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.