Programul Operational Sectorial de Mediu – ultimele evolutii

De la aprobarea POS Mediu in iulie 2007 si pana in prezent, Autoritatea de Management pentru POS Mediu (AM POS Mediu) a intreprins o serie de actiuni menite sa conduca la absorbtia fondurilor europene conform planificarii stabilite prin program. Astfel, s-a elaborat si aprobat cadrul legislativ necesar pentru demararea implementarii POS Mediu – stabilirea Comitetului de Monitorizare, elaborarea Documentului Cadru de Implementare si a Planului de Comunicare, lista cheltuielilor eligibile pentru POS Mediu. Au fost elaborate si diseminate “Ghidurile solicitantului” pentru axele prioritare ale POS Mediu aferente sectoarelor de apa/apa uzata, managementul deseurilor si protectia naturii.

Un element esential pentru absorbtia acestor fonduri este reprezentat de existenta unui portofoliu consistent de proiecte mature, bine pregatite atat din punct de vedere tehnic cat si institutional. Alocarea financiara a POS Mediu este de aproximativ 5,6 miliarde Euro, din care aproape 70% sunt finantari destinate sectoarelor de apa si deseuri. Reamintim ca prin POS Mediu, pentru sectoarele de apa si deseuri vor fi finantate cu prioritate proiecte la nivel judetean. Aceasta abordare strategica are la baza angajamentele de mediu foarte costisitoare rezultate din negocierile de aderare la Uniunea Europeana si vizeaza reducerea costurilor de investitii si de operare ale noilor obiective de infrastructura, prin utilizarea economiilor la scara. Acestea intra in categoria proiectelor majore, a caror valoare este mai mare de 25 milioane Euro, si trebuie aprobate de Comisia Europeana.

Coordonarea realizarii portofoliului de proiecte este principala directie de actiune a AM POS Mediu in aceasta perioada. Cu sprijinul fondurilor europene, a bugetului de stat si a altor surse locale, s-a demarat pregatirea a peste 60 proiecte majore. Acestea vizeaza extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si deseuri, acoperind toate judetele tarii. Investitiile aferente proiectelor in pregatire sunt estimate la circa 4 miliarde Euro reprezentand aproximativ 75% din fondurile europene disponibile pentru sectorul de mediu in perioada 2007-2013. Conform planificarii MMDD, se estimeaza aprobarea finantarii celor 60 proiecte majore pana in anul 2009, urmand ca lucrarile de investitii sa se realizeze pana in 2015.

Situatia proiectelor pe axe prioritare

1) Axa prioritara 1 – Sector apa/apa uzata

Pentru acest sector, alocarea financiara totala in POS Mediu este de 3,27 miliarde Euro, din care grant UE 2,78 miliarde Euro. Portofoliul de proiecte aflat in pregatire, cu sprijin ISPA, cuprinde un numar de 43 de proiecte care vizeaza toate judetele tarii. Pana in prezent, au fost transmise la Comisia Europeana, in vederea aprobarii, 5 aplicatii de finantare pentru judetele Cluj-Salaj, Cluj (Turda-Campia Turzii), Calarasi, Giurgiu si Tulcea, a caror valoare totala de investitii este de 560 milioane Euro. Se estimeaza ca alte 15 proiecte, cu o valoare de investitii de peste 1,5 miliarde Euro pot fi finalizate pana la sfarsitul anului 2008 si vor fi transmise la Comisia Europeana in vederea evaluarii si aprobarii.

Prin aceste proiecte se vor realiza investitii pentru extinderea/modernizarea retelelor de apa si canalizare, construirea/modernizarea statiilor de tratare a apei potabile si a statiilor de epurare, precum si cresterea calitatii serviciilor publice de apa si canalizare, in conditiile unor tarife acceptabile pentru populatie. Proiectele se adreseaza in principal localitatilor cu peste 5.000 locuitori, care au cele mai stringente termene de conformare, stabilite prin Tratatul de Aderare al Romaniei la Uniunea Europeana.

2) Axa prioritara 2 – Sector deseuri

Pentru acest sector, alocarea financiara totala in POS Mediu este de 1,17 miliarde Euro, din care grant UE 0,93 miliarde Euro. Portofoliul de proiecte aflat in pregatire, cu sprijin PHARE si ISPA, cuprinde un numar de 20 de proiecte. Dintre acestea, 15 proiecte sunt in pregatire cu sprijinul asistentelor tehnice finantate din programul ISPA si 5 proiecte pregatite cu asistenta tehnica PHARE. Se estimeaza ca primele 8 proiecte din lotul de 15, cu o valoare de investitii de peste 300 milioane Euro, vor fi transmise gradual la Bruxelles in 2008, spre aprobare, incepand cu luna mai a.c.
Prin aceste proiecte vor fi create sisteme integrate de gestionare a deseurilor la nivel judetean, in paralel cu inchiderea depozitelor de deseuri neconforme cu standardele europene. Se vor finanta masuri de colectare, sortare, tratare si depozitare a deseurilor menajere combinate cu masuri de reducere a cantitatii de deseuri, conform cu principiile si practicile Uniunii Europene in domeniu.

3) Axa prioritara 3 – Sector termoficare

Pentru acest sector, alocarea financiara totala in POS Mediu este de 458 milioane Euro, din care grant UE 229 milioane Euro. Pentru pregatirea portofoliului de proiecte, se are in vedere identificarea si prioritizarea potentialilor beneficiari care pot primi asistenta pentru pregatirea aplicatiilor de finantare. Astfel, cu sprijin PHARE, se are in vedere pregatirea unui numar de 3 aplicatii in anul 2008, urmand ca din 2009 alte 5 proiecte sa fie pregatite cu sprijin PHARE CES 2006. In vederea identificarii primilor 3 potentiali beneficiari, in luna noiembrie 2007 s-a lansat o etapa de preselectie care vizeaza 25 de municipalitati (cu centrale de termoficare aferente) care beneficiaza, potrivit
Tratatului de Aderare, de perioade de tranzitie pentru conformare cu standardele europene in ceea ce priveste emisiile de poluanti. Preselectia s-a facut in baza urmatoarelor criterii: conformarea cu prevederile Tratatului de Aderare, conformarea cu obiectivele Axei Prioritare 3 a POS Mediu, existenta unei strategii locale de incalzire pe termen mediu/lung, viabilitatea sistemelor de termoficare. Astfel, au fost preselectati 15 potentiali beneficiari, urmand ca acestia sa fie departajati dupa criterii tehnice si institutionale detaliate, urmand ca in final sa fie selectati 3 pentru pregatire de proiecte in anul 2008 si 5 pentru pregatire de proiecte incepand cu anul 2009.
Prin aceste proiecte se vor finanta investitii de mediu aferente reabilitarii centralelor municipale de termoficare si a retelelor de distributie aferente care sa conduca la reducerea emisiilor provenite de la sistemele de termoficare.

4) Axa prioritara 4 – Sector protectia naturii

Pentru acest sector, alocarea financiara totala in POS Mediu este de 215 milioane Euro, din care grant UE 172 milioane Euro. Proiectele finantate in acest sector vizeaza crearea unui management corespunzator al ariilor protejate si, implicit, stoparea degradarii biodiversitatii si a resurselor naturale. O atentie deosebita se acorda managementului site-urilor Natura 2000, reteaua ecologica europeana de arii naturale protejate. In perioada octombrie – decembrie 2007 s-a derulat prima sesiune de colectare de proiecte in domeniul protectiei naturii. S-au primit 48 de proiecte care in prezent sunt in etapa de evaluare si selectie. Se estimeaza ca procesul de selectie se va finaliza pana la data de 31 martie 2008. A doua sesiune de proiecte se preconizeaza a se lansa in luna iulie a.c.

5) Axa prioritara 5 – Sector protectia impotriva inundatiilor

Pentru acest sector, alocarea financiara totala in POS Mediu este de 329 milioane Euro, din care grant UE 270 milioane Euro. Proiectele de investitii vizeaza masuri de reducere a riscului la inundatii, precum si masuri de reducere a fenomenului de eroziune a zonei costiere a Marii Negre. Intr-o prima etapa, se va actualiza cu sprijin PHARE strategia nationala de management al riscului la inundatii, ca urmare a noilor prevederi comunitare ale Directivei 2007/60 privind evaluarea si managementul riscului la inundatii. In baza strategiei se vor prioritiza si selecta proiectele ce vor fi finantate prin POS Mediu. Se estimeaza ca primele proiecte de investitii vor fi propuse pentru finantare la sfarsitul anului 2008, perioada estimata de implementare fiind 2009 – 2011. De asemenea, este in pregatire un proiect privind reabilitarea zonei costiere a Marii Negre.

Sursa: Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.