PNDR: Masura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”

Introducere

Masura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” face parte din Axa III – “Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale”.

Obiectivele programului

Obiective:

 • Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural;
 • Imbunatatirea accesului la serviciile publice de baza pentru populatia rurala;
 • Cresterea numarului de sate renovate;
 • Cresterea numarului de obiective de patrimoniu din spatiul rural sprijinite.
Solicitanti eligibili

Solicitantii pot fi:

 • Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare;
 • Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investitiile in infrastructura de apa/apa uzata;
 • Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate intre doua sau mai multe comune infiintate conform legislatiei nationale in vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale in vigoare;
 • Persoane fizice si juridice care detin in proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.
Activitati eligibile

Cheltuieli eligibile:

 • Pentru crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza:

  – Infiintarea de drumuri noi, extinderea si imbunststirea retelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale si strazi din interiorul comunei) ce apartin proprietatii publice a unitatii administrative (comuna) pe teritoriul careia se afla, asa cum sunt definite si clasificate in conformitate cu legislatia nationala in vigoare;

  – Prima infiintare, extinderea si imbunatatirea retelei publice de apa (captare, statii de tratare, alimentare) pentru localitatile rurale avand sub 10.000 populatie echivalenta (p.e);

  – Prima infiintare, extinderea si imbunatatirea retelei publice de apa uzata (canalizare, statii de epurare) pentru localitatile rurale avand sub 10.000 populatie echivalenta (p.e.);

  – Prima infiintare si extinderea retelei publice de joasa tensiune si/sau a retelei publice de iluminat;

  – Prima infiintare si extinderea retelei publice locale de alimentare cu gaz catre alte localitati rurale sau catre zone rurale care nu sunt conectate la retea;

  – Investitii in statii de transfer pentru deseuri si dotarea cu echipamente de gestionare a deseurilor.

 • Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala:

  – Infiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala (parcuri, spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete);

  – Renovarea cladirilor publice (ex. primarii) si amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizarea de targuri etc.);

  – Investitii in sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile ca parte componenta a unui proiect integrat (in situatia in care este vorba de un proiect de renovare a unei cladiri publice);

  – Prima infiintare si dotarea infrastructurii aferenta serviciilor sociale precum centrele de ingrijire copii, batrani si persoane cu nevoi speciale;

  – Investisii in constructia de gradinite noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;

  – Achizitionarea de microbuze care sa asigure transportul public pentru comunitatea locala in zonele unde o astfel de investitie nu este atractiva pentru companiile private dar care este indispensabila pentru comunitate si vine in sprijinul rezolvarii unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de statii de autobuz;

  – Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszapezire, intretinere spatii verzi etc.) daca fac parte din investitia initiala pentru infiintarea serviciului;

  – Investitii de renovare, modernizarea si dotarea aferenta a asezamintelor culturale, inclusiv prima achizitie de carti, materiale audio, achizitionarea de costume populare si instrumente muzicale traditionale in vederea promovarii patrimoniului cultural imaterial ca parte componenta a proiectului. De asemenea, vor fi sustinute cheltuielile cu achizitionarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare si montaj;

 • Pentru protejarea patrimoniului cultural si natural de interes local:

  – Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural – grupa B5 si natural din spatiul rural (pesteri, arbori seculari, cascade etc.);

  – Studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora si punerea acestora la dispozitia comunitatii;

  – Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural.

Conditii de finantare

Fondurile disponibile pentru Masura 322 sunt de 103.072.495 Euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 322 este de 6.000.000 Euro. Fondurile alocate sunt aferente sesiunii aprilie 2008.

Termene limita

Termenul limita de depunere pentru aceasta sesiune de cereri de proiecte este: 25 aprilie 2008, ora 16.00.

Finantator: Fondul European de Dezvoltare Regionala – FEDR
Sursa: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Durabile
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.