Programul de Vecinatate Romania – Moldova 2004 – 2006

Introducere

In data de 5 aprilie, la Biroul regional pentru Cooperare Transfrontatiera de la Iasi, a avut loc lansarea licitatiei de proiecte organizata de Ministerul Integrarii Europene din Romanie si Ministerul Economiei si Comertului din Moldova.

Obiectivele programului

Obiectivul general al Programului de Vecinatate 2004-2006 este dezvoltarea economico-sociala durabila in zona de granita dintre Romania si Moldova, prin dezvoltarea principiului cooperarii transfrontaliere.

Doua obiective strategice consolideaza Obiectivul general:

 • intensificarea cooperarii economice si sociale transfrontaliere;
 • imbunatatirea coerentei in infrastructura transfrontaliera in masura in care acest lucru contribuie la imbunatatirea calitatii vietii populatiei.
Solicitanti eligibili

Pentru a fi eligibili pentru o finantare nerambursabila, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica non-profit;
 • sa fie autoritate locala/regionala, operatori din sectorul public, organizatii/ asociatii si fundatii neguvernamentale;
 • sa fie inregistrati si/sau sa functioneze in regiunile eligibile; daca solicitantul este o filiala a unui organism national iar sediul social al organizatiei nu este situat in regiunea eligibila, iar filiala regionala este o persoana juridica, filiala regionala va solicita finantare si, in cazul contractarii va avea calitatea de beneficiar;
 • sa fie direct raspunzatori pentru pregatirea si managementul proiectului , adica sa nu actioneze ca intermediari;
 • sa aiba experienta si sa-si poata demonstra capacitatea de a gestiona activitatile de amploare ale proiectului pentru care este solicitata finantarea nerambursabila;
 • sa aiba resurse de finantare stabile si suficiente pentru a putea asigura functionarea activitatii organizatiei pe toata durata proiectului si, daca este cazul, sa participe la finantarea acestuia;
 • sa nu beneficieze sau sa nu fi beneficiat de un sprijin financiar din partea altor programe de finantare pentru proiecte similare din punct de vedere al obiectivelor, activitatilor si rezultatelor dorite;
 • sa aiba cel putin un partener de pe cealalta parte a frontierei, care trebuie sa indeplineasca aceleasi criterii de eligibilitate ca si solicitantul (partenerul principal);
 • finantarea nerambursabila nu trebuie sa aiba ca efect obtinerea de profit pentru beneficiar.

Prioritatea 1 Dezvoltare Economica si Sociala

Masura 1.1 Protectia mediului si a naturii

Entitati legale cum ar fi:

 • autoritatile locale si regionale;
 • ONG-uri si organizatii non-profit;
 • societati si organisme publice judetene si regionale pentru managementul apei, managementul deseurilor solide, gospodarirea apelor reziduale, protectia raurilor si protectie impotriva inundatiilor;
 • agentii judetene de protectie a mediului;
 • administratii ale parcurilor nationale (responsabile la nivel de stat, regional si municipal) si directii silvice locale;
 • euroregiuni (doar organizatiile constituite ca persoane juridice).

Masura 1.2 Managementul teritoriului si al frontierei

Beneficiarii potentiali ai acestei masuri vor fi:

 • autoritatile locale si regionale;
 • divizii regionale (altele decat cele nationale) ale politiei de frontiera si ale autoritatilor vamale;
 • companii de management a cailor ferate;
 • furnizori de transport public;
 • ONG-uri si organizatii non-profit;
 • Euroregiuni (doar organizatiile constituite ca persoane juridice).

Masura 1.3 Dezvoltare economica locala

Beneficiarii potentiali ai acestei masuri vor fi:

 • autoritatile locale si regionale;
 • organizatiile de sprijinire a afacerilor(ONG-uri, organizatii non-profit);
 • agentii locale de antreprenoriat (ONG-uri, organizatii non-profit);
 • agentii de dezvoltare (ONG-uri, organizatii non-profit);
 • camere de comert (ONG-uri, organizatii non-profit);
 • euroregiuni (doar organizatiile constituite ca persoane juridice);
 • alte ONG-uri, organizatii non-profit.

Masura 1.4 Turism

Beneficiarii potentiali ai acestei masuri vor fi:

 • autoritatile locale si regionale;
 • agentiile de turism (ONG-uri, organizatii non-profit);
 • organizatiile de sprijinire a afacerilor (ONG-uri, organizatii non-profit);
 • agentii locale de antreprenoriat (ONG-uri, organizatii non-profit);
 • agentii de dezvoltare (ONG-uri, organizatii non-profit);
 • camere de Comert (ONG-uri, organizatii non-profit);
 • euroregiuni (doar organizatiile constituite ca persoane juridice);
 • alte ONG-uri, organizatii non-profit.

Masura 1.5 Educatie si servicii sociale

Beneficiarii potentiali ai acestei masuri vor fi:

 • autoritatile locale si regionale;
 • institutii de invatamant si de instruire (ONG-uri, organizatii non-profit);
 • agentii locale de antreprenoriat (ONG-uri, organizatii non-profit);
 • agentii de dezvoltare (ONG-uri, organizatii non-profit);
 • agentii de ocupare a fortei de munca;
 • ONG-uri, organizatii non-profit in sectoarele serviciilor sociale;
 • camere de comert;
 • euroregiuni (doar organizatiile constituite ca persoane juridice);
 • alte ONG-uri, organizatii non-profit.

Prioritatea 2 Actiuni ” people-to-people”

Masura 2.1 Fondul Comun al Proiectelor Mici

Beneficiarii potentiali ai acestei masuri sunt:

 • municipalitati si comunitati din interiorul zonei de granita eligibile;
 • organizatii locale sau judetene;
 • autoritati locale si regionale;
 • organizatii de cooperare intre comunitati;
 • euroregiuni;
 • camere de comert;
 • asociatii profesionale;
 • organizatii sindicale;
 • ONG-uri si organizatii non-profit.
Activitati eligibile

Programul de Vecinatate va fi implementat prin urmatoarele doua Prioritati:

 1. Prioritatea 1: Dezvoltare Economica si Sociala cu urmatoarele masuri:

  • Masura 1.1: Protectia mediului si a naturii;
  • Masura 1.2: Managementul teritoriului si al frontierei;
  • Masura 1.3: Dezvoltarea economica locala;
  • Masura 1.4: Turism;
  • Masura 1.5: Educatie si servicii sociale.
 2. Prioritatea 2 Actiuni “people to people”: aceasta prioritate contine doar o singura masura, Fondul Comun al Proiectelor Mici (pentru a implementa actiunile de tip „people to people”).

Programul de Vecinatate va sustine identificarea si selectarea de “proiecte comune” cu impact transfrontalier definite dupa cum urmeaza:

 • Proiecte simple – proiecte care se deruleaza pe o singura parte a granitei, dar cu un efect transfrontalier explicit si cu un beneficiu pentru ambii parteneri;
 • Proiecte complementare – in care o activitate desfasurata pe o parte a granitei este insotita de o activitate similara pe cealalta parte a granitei;
 • Proiecte integrate – in care partenerii de pe fiecare parte a granitei contribuie cu elemente diferite la realizarea aceluiasi proiect.

Tipuri de actiuni

Prioritatea 1 Dezvoltare Economica si Sociala

Respectand masurile descrise anterior, activitatile eligibile sunt:

Masura 1.1 Protectia mediului si a naturii:

 • imbunatatirea utilajelor si a resurselor umane pentru gospodarirea apelor si prevenirea inundatiilor
 • dezvoltarea unei monitorizari eficiente a calitatii aerului, apei si solului (inclusiv masuri anti-grindina);
 • dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor de eliminare a deseurilor; canalizarea, apele reziduale si noroiul de epurare si resursele umane care le mentin;
 • imbunatatirea managementului comun si sustinerea infrastructurii privind protectia transfrontaliera a naturii;
 • instruirea personalului, inclusiv formarea instructorilor;
 • cercetare, planificare, vizite de lucru, studii sectoriale si regionale;
 • stabilirea celor mai bune practici si proceduri;
 • analiza sistemului si transferul de cunostinte;
 • masuri de consolidare a institutiilor;
 • organizarea functiilor de consultanta si dezvoltare;
 • plasarea fortei de munca;
 • seminarii informative tematice, elaborarea materialului informativ;
 • masuri de creare a capacitatilor umane si institutionale;
 • studii de fezabilitate, studii de impact asupra mediului sau activitati ce pregatesc proiecte mai mari cu un impact transfrontalier puternic.

Masura 1.2 Managementul teritoriului si al frontierei:

 • reabilitarea drumurilor secundare (altele decat cele nationale);
 • servicii de transport public (nu intreprinderi individuale) cu sprijin orientat in final spre dezvoltarea transfrontaliera;
 • elaborarea proiectelor mari de dezvoltare a infrastructurii care faciliteaza comertul si traficul transfrontalier imbunatatit si dezvoltarea teritoriului;
 • formarea si dezvoltarea competentelor si a capacitatilor umane in managementul frontierei;
 • cercetare, planificare, vizite de studiu;
 • stabilirea celor mai bune practici si proceduri;
 • analiza sistemului si transferul de cunostinte;
 • masuri de consolidare a institutiilor;
 • organizarea functiilor de consultanta si dezvoltare;
 • plasarea fortei de munca;
 • seminarii informative tematice, elaborarea materialului informativ;
 • masuri de creare a capacitatilor umane si institutionale;
 • studii de fezabilitate, studii de impact asupra mediului sau activitati ce pregatesc proiecte mai mari cu un impact transfrontalier puternic.

Masura 1.3 Dezvoltarea economica locala:

 • dezvoltarea infrastructurii de afaceri cum ar fi incubatoare-business, centre de afaceri, centre de expozitie si crearea institutiilor de sustinere a proiectului;
 • determinarea si dezvoltarea unor activitati economice noi de exemplu productia ecologica, sectorul serviciilor, artele si mestesugurile traditionale;
 • activitati de sustinere si informare a intreprinderilor comerciale (inclusiv actiuni de combatere a coruptiei si fraudei);
 • coordonarea productiei, etichetarii si standardelor de calitate ale UE in industriile antrenate in comertul transfrontalier si dezvoltarea comuna;
 • instruirea personalului, inclusiv pregatirea instructorilor;
 • cercetare, planificare, vizite de studiu, studii sectoriale si regionale;
 • stabilirea celor mai bune practici si proceduri;
 • analiza sistemului si transferul de cunostinte;
 • masuri de consolidare a institutiilor;
 • organizarea functiilor de consultanta si dezvoltare;
 • plasarea fortei de munca;
 • seminarii informative tematice, elaborarea materialului informativ;
 • masuri de creare a capacitatilor umane si institutionale;
 • studii de fezabilitate, studii de impact asupra mediului sau activitati ce pregatesc proiecte mai mari cu un impact transfrontalier puternic.

Masura 1.4 Turism:

 • sustinerea si dezvoltarea infrastructurii si serviciilor turismului transfrontalier (inclusiv birouri de informare turistica, puncte de acces la locurile de atractie turistica recunoscute la nivel regional, instalarea pilonilor de semnalizare culturala);
 • cercetarea comuna a noilor activitati turistice transfrontaliere (de exemplu, cele referitoare la munti, parcuri nationale, zone de protectie a faunei, rauri si lacuri, referitoare la patrimoniul cultural si locurile cu valoare culturala specifica), si managementul comun, promovarea si oferirea informatiilor despre activitatile turistice transfrontaliere existente dar si cele noi;
 • instruirea personalului, inclusiv formarea instructorilor;
 • cercetare, planificare, vizite de lucru, studii sectoriale si regionale;
 • stabilirea celor mai bune practici si proceduri;
 • analiza sistemului si transferul de cunostinte;
 • masuri de consolidare a institutiilor;
 • organizarea functiilor de consultanta si dezvoltare;
 • plasarea fortei de munca;
 • seminarii informative tematice, elaborarea materialului informativ;
 • masuri de creare a capacitatilor umane si institutionale;
 • studii de fezabilitate, studii de impact asupra mediului sau activitati ce pregatesc proiecte mai mari cu un impact transfrontalier puternic.

Masura 1.5 Educatie si servicii sociale:

 • analiza sistemului si transferul de cunostinte (know-how) si informatii intre prestatorii de instruire, unde poate fi determinat clar un impact intelectual si/sau economic de natura transfrontaliera;
 • prestarea in comun a serviciilor de catre prestatorii de servicii sociale, inclusiv dezvoltarea serviciilor similare in paralel pentru grupurile dezavantajate. Asemenea grupuri trebuie sa prezinte o problema care poate fi constatata si se refera la ambele parti ale frontierei;
 • constituirea si imbunatatirea locatiilor sau serviciilor de invatamant si instruire profesionala care au o legatura directa cu sectoarele economice principale din regiunea eligibila;
 • instruirea personalului, inclusiv formarea instructorilor;
 • cercetare, planificare, vizite de lucru, studii sectoriale si regionale;
 • stabilirea celor mai bune practici si proceduri;
 • masuri de consolidare a institutiilor;
 • organizarea functiilor de consultanta si dezvoltare;
 • plasarea fortei de munca;
 • seminarii informative tematice, elaborarea materialului informativ;
 • masuri de creare a capacitatilor umane si institutionale;
 • studii de fezabilitate, studii de impact asupra mediului sau activitati ce pregatesc proiecte mai mari cu un impact transfrontalier puternic.

Activitatile de training vocational desfasurate in cadrul acestei masuri trebuie sa fie distincte de cele desfasurate sub alte masuri care sunt formate in mod special pentru a sprijini dezvoltarea si/sau introducerea unui serviciu specific.

Prioritatea 2 Actiuni “ people-to-people”

Vor sustine investitii de scara redusa de natura non-comerciala. Activitatile vizate includ:

 • intalniri si schimburi interculturale pentru tineri;
 • programe de schimb educational incluzand seminariii de interes comun pentru scoli si universitati;
 • activitati sportive si artistice, festivaluri de cultura, muzica, sarbatori istorice locale;
 • planificarea de evenimente comune intre comunitatile locale;
 • evenimente folclorice si activitati similare cu accent pe stabilirea traditiilor si cooperarii pe termen lung;
 • cursuri de formare si informare;
 • elaborarea de materiale pentru invatamant la distanta;
 • oferirea de traininguiri pentru nevoile speciale ale minoritatilor si persoanelor cu handicap;
 • crearea si sporirea aptitudinilor societatii organizationale (autoritati locale si regionale; asociatii ale autoritatilor locale si regionale, camere de comert, asociatii profesionale, asociatii sindicale, organizatii non-guvernamentale,scoli, colegii, universitati);
 • schimbul de know-how si experienta in educatie si sanatate la diferite nivele;
 • pregatirea de proiecte ce vor asigura o baza pentru planuri comune cu regiunea de granita, pentru crearea de programe comune de cercetare, pentru crearea unei strategii comune pentru dezvoltare regionala in regiunea de granita cu scopul de a defini prioritatile de dezvoltare comune s.a.m.d.;
 • proiecte comune de consolidare institutionala (training, re-training, dezvoltare de parteneriate, schimburi, etc.);
 • dezvoltarea de cereri de finantare, studii de fezabilitate, sau activitati de pregatire a proiectelor pentru proiecte mai mari cu un puternic impact transfrontalier;
 • proiecte mici axate pe aspecte economice, care dezvolta baza economica a regiunii de granita. De exemplu, propuneri pentru dezvoltarea unei intreprinderi mici, initiative de marketing, piete, expozitii si evenimente publicitare, s.a.m.d.; crearea unei structuri de cooperare transfrontaliera si parteneriat in randul organizatiilor sustinatoare;
 • suport pentru proiectele axate pe probleme specifice de mediu ale regiunii, cum ar fi: intocmirea de studii, evaluarea problemelor, training de mediu, si actiuni cu scopul de a creste constientizarea publica a problemelor de mediu, s.a.m.d.

Programe educationale de mediu:

 • suport pentru o serie de actiuni “soft” pentru dezvoltarea turismului – studii, planuri si masuri de intarire institutionala;
 • cooperare “people to people” intre comunitatile locale in cadrul scopului -cadru al Programului de Vecinatate;
 • initiative de crestere a educatiei si constientizarii in domeniul traficului de femei care poate include cresterea constientizarii generale, training in “trafic” ca o problema a dreptului legal si a drepturilor omului, training in lucrul cu persoane traficate, training pentru imbunatatirea cunostintelor legale ale ofiterilor, si formare de formatori;
 • suport pentru proiecte ce au drept scop imbunatatirea pozitiei economice si sociale a femeilor vulnerabile (suport pentru facilitarea accesului la cazare, asistenta financiara, psihica, sexuala, si sanatate mintala si consiliere individuala pe probleme de sanatate, legale si sociale);
 • activitati pentru intarirea colaborarii intre agentii in domeniul anti-traficului de femei;
 • proiecte mici axate pe activitati care sa permita cetatenilor sa-si exercite drepturile si indatoririle oferindu-le suport prin servicii informationale si de consiliere;
 • proiecte mici ce contribuie la rezolvarea problemelor la nivel local prin facilitarea autoritatilor locale in a coopera cu reprezentantii societatii civile in scopul de a dezvolta proiecte locale in parteneriat, pe resurse si nevoi locale;
 • suport pentru consolidarea si dezvoltarea sectorului ONG-urilor prin cresterea vizibilitatii acestui sector, imbunatatind cadrul legal si administrativ, si facilitand sectorul ONG-urilor prin atragerea de resurse umane si financiare.

Tipuri de actiuni ne-eligibile (aplicabile Prioritatii 1 si Prioritatii 2)

Urmatoarele tipuri de actiuni nu sunt eligibile:

 • infrastructura de mici dimensiuni; constructii, lucrari de reabilitare a cladirilor in cadrul Masurii 2.1 (FCPM) (doar pentru solicitantii romani; pentru solicitantii moldoveni aceste actiuni sunt permise pentru toate prioritatile si masurile);
 • sponsorizari individuale pentru participarea la intalniri de lucru, seminariii, conferinte, congrese;
 • burse individuale de studiu sau pentru participarea la cursuri de pregatire profesionala;
 • actiuni carora li s-a aprobat deja finantarea din alte surse, inclusiv din alte programe ale Comisiei Europene. Solicitantul de finantare nerambursabila va depune o declaratie pe proprie raspundere, conform careia nu beneficiaza de finantare din alte surse, deci nu exista o suprapunere de finantari pentru actiunea propusa spre finantare. Solicitantul trebuie, de asemenea, sa informeze autoritatea contractanta, printr-o mentiune in formular, daca actiunea pentru care cere finantare, sau o parte din ea, a fost inaintata ca propunere in vederea obtinerii unei alte finantari;
 • Actiuni legate de:

  • industria tutunului (cod CAEN 16);
  • productia de bauturi alcoolice distilate (cod CAEN 1591);
  • arme si munitii (cod CAEN 296).
Conditii de finantare

Potentialii solicitanti nu au dreptul sa participe la licitatie sau sa primeasca finantare nerambursabila daca:

 • sunt in stare de faliment sau pe cale de lichidare, au afacerile administrate de catre tribunal, au inceput proceduri de negocieri cu creditorii, si-au suspendat activitatile, sunt subiectul unor proceduri privind situatii asemanatoare sau se afla in orice situatie analoaga provenind dintr-o procedura similara prevazuta de legislatia nationala sau de regulamente in vigoare;
 • au suferit condamnari definitive si irevocabile datorate unei conduite profesionale indreptata impotriva legii; (impotriva careia nici un apel nu mai este posibil);
 • sunt vinovati de grave greseli profesionale pe care Autoritatea Contractanta le poate dovedi prin orice mijloace;
 • nu si-au indeplinit obligatiile de plata a contributiilor la asigurarile sociale sau plata taxelor conform prevederilor legale ale tarii in care sunt inregistrati sau
 • ale statului in care se gaseste Autoritatea Contractanta sau ale tarii in care se va derula proiectul;

 • au suferit condamnari definitive si irevocabile pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau orice alte activitati ilegale in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatilor Europene.;
 • sunt declarati a fi intr-o situatie grava de incalcare a obligatiilor contractuale, prin neindeplinirea obligatiilor contractuale provenind dintr-o procedura de achizitii sau alta procedura de acordare a unei finantari nerambursabile din bugetul Comunitatii Europene.

Organizatiile care obtin profit, partidele politice si persoanele fizice nu sunt eligibile.

Organizatia solicitanta trebuie sa aiba cel putin un partener de cealalta parte a granitei.

Solicitantii care nu au parteneri de cealalta parte a granitei nu vor fi eligibili.

Solicitantul va avea calitatea de partener principal si, in cazul in care este selectat, va avea calitatea de parte contractanta (“Beneficiarul”).

Partenerii solicitantilor participa la elaborarea si implementarea proiectului si costurile lor sunt eligibile la fel ca si cele suportate de Beneficiarul de finantare nerambursabila.

Astfel, ei trebuie sa indeplineasca aceleasi criterii de eligibilitate ca si solicitantul.

Prioritatea 1 Dezvoltare Economica si Sociala:

Durata activitatilor unui proiect nu poate depasi 24 de luni, si nu poate fi mai scurta de 6 luni lucratoare, activitatile proiectului trebuie finalizate pana la 30 Noiembrie 2008 (“Termenul limita pentru plati” din Phare CBC 2004 si 31 Decembrie 2009 pentru Tacis CBC. Acest termen limita include perioadele de Notificare a defectelor pentru contractele de lucrari (“contracte secundare”).

Prioritatea 2 Actiuni “people-to-people”:

Durata unui proiect nu poate depasi 12 de luni, si nu poate fi mai scurta de 3 luni iar toate activitatile proiectului trebuie finalizate pana la 30 Noiembrie 2008 pentru proiectele Phare CBC si 20 Iulie 2007 pentru proiectele Tacis CBC.

Activitatile trebuie sa se desfasoare in aria eligibila a programului. Zonele eligibile la granita Romaniei cu Republica Moldova sunt:

 • Phare CBC: Romania: Aria geografica ce acopera judetele: Botosani, Galati, Vaslui si Iasi.
 • Tacis: Toata suprafata Republicii Moldova este considerata ca zona eligibila.

Solicitantii din Romania: un solicitant nu poate depune mai mult de 1 (una) cerere de finantare pentru aceeasi masura. In cadrul prezentei licitatii, unui solicitant i se poate acorda numai o singura finantare nerambursabila, pentru un singur proiect.

Solicitantii din Republica Moldova: un solicitant poate depune mai multe propuneri de proiecte dar fiecare propunere trebuie sa fie pentru proiecte diferite. In cadrul prezentei licitatii, unui solicitant i se poate acorda numai o singura finantare nerambursabila, pentru un singur proiect.

Nici un grant nu poate depasi 90% din totalul costurilor eligibile pentru solicitantii din Romania si 95% din totalul costurilor eligibile pentru solicitantii din Republica Moldova. Restul se finanteaza in numerar din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor, altele decat bugetul Comunitatii Europene sau bugetul guvernamental si este considerata contributia beneficiarului la proiect.

Pentru Republica Moldova, fondurile Tacis asigura finantarea cu cota fixa, in functie de contributia beneficiarilor , in functie de marimea priectului.Un procent de 5%, 10% sau 25% din fondul total, trebuie sa se asigure din resurse proprii de catre beneficiar. Contributia poate sa depaseasca aceasta suma.

Pentru structurile din Republica Moldova doar beneficiarii sau partenerii eligibili ce dispun de resurse pot lua parte la cofinantare / contributie proprie , sau din surse, altele decat bugetul Comunitatii Europene.

Termene limita

Cererile de finantare nerambursabila trebuie trimise in plic sigilat, prin posta recomandata, curier sau inmanate personal ( contra unei confirmari de primire, semnata si datata) la adresa STC indicata mai jos:

Adresa postala:

Romania, Iasi, Strada stefan cel Mare si Sfant nr.69, parter, camera 161 bis.

Adresa pentru trimiterea prin curier sau pentru livrare directa :

Romania, Iasi, Strada stefan cel Mare si Sfant nr.69, parter, camera 161 bis.

Cererile de finantare trimise prin orice alte mijloace (ex: fax sau e-mail) sau trimise la o alta adresa vor fi respinse.

Cererile de finantare (formularul de cerere, bugetul, matricea cadrului logic si documentele justificative) trebuie sa fie depuse in original si 5 copii marcate corespunzator. Formularul, bugetul si matricea cadrului logic trebuie, de asemenea, prezentate si in format electronic (discheta sau CD). Originalul va prevala asupra copiei in format electronic.

Termenul limita pentru primirea cererilor de finantare este:

 • pentru masurile 1.1,1.2, 1.3, 1.4, 1.5 – 90 zile de la data publicarii, respectiv 30 iunie 2006 ora 16:00 – ora locala.
 • pentru masura 2.1 – Fondul Comun al Proiectelor Mici – 90 zile de la data publicarii, respectiv 30 iunie 2006 – ora locala.
Finantator: Comisia Europeana
Sursa: Comisia Europeana
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.