Programul national multianual pe perioada 2006-2009 de sprijinire a IMM in dezvoltarea exportului

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Introducere

Bugetul acestui program a fost epuizat.

Programul urmareste:

 • promovarea produselor si serviciilor intreprinderilor mici si
  mijlocii pe pietele externe;
 • stimularea comunicarii si a parteneriatului in afaceri;
 • pregatirea intreprinzatorilor in domeniul tehnicilor de promovare
  a exportului.

Obiectivele programului

Obiectivele Programului national multianual pe perioada 2006-2009
de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii in dezvoltarea
exportului, denumit in continuare Program, sunt: facilitarea
accesului intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) romanesti pe
pietele externe, valorificarea potentialului de export al acestora,
precum si reducerea decalajului de informatii de piata, servicii
de consultanta si instruire a IMM romanesti fata de cele din
Uniunea Europeana.

Solicitanti eligibili

Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul
Programului societatile comerciale si societatile cooperative
care indeplinesc cumulativ la data solicitarii, urmatoarele criterii
de eligibilitate:

 • sunt definite conform art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind
  stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici
  si mijlocii,
  astfel cum a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr.
  27/2006;
 • au capital social integral privat;
 • au cel putin 1 an de la data infiintarii, in momentul depunerii
  cererii de acord de principiu pentru finantare;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat si bugetele
  locale;
 • au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane
  de euro, echivalent in lei, sau detin active totale
  care nu depasesc
  echivalentul
  in lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situatii
  financiare aprobate (prin active totale se intelege
  active imobilizate
  plus active circulante plus cheltuieli in avans);
 • au un numar mediu anual de salariati cuprins intre
  1 si 249, inclusiv;
 • au sediul, sunt inregistrate si isi desfasoara
  activitatea pe teritoriul Romaniei;

  desfasoara activitati de productie bunuri si/sau
  prestari servicii.

Activitati eligibile

Prin Program se sustin, prin alocatie financiara nerambursabila,
urmatoarele activitati de promovare a exportului desfasurate
de IMM in anul in curs:

 • participari la targuri si expozitii internationale, organizate
  in strainatate, cu stand propriu sau in asociere cu alti agenti
  economici;
 • participari la misiuni economice organizate in strainatate;
 • participari la targuri si expozitii internationale, organizate
  in tara, cu stand propriu sau in asociere cu alti agenti
  economici;
 • elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare
  a agentului economic, redactate in limbi de circulatie
  internationala;
 • realizarea unui site pe Internet, pentru prezentarea
  activitatii solicitantului si a produselor promovate,
  in limba romana
  si cel putin intr-o limba de circulatie internationala;
 • participari la cursuri de pregatire, in tara si/sau
  in strainatate, in domeniul tehnicilor de promovare
  a exportului.

Conditii de finantare

Sunt excluse de la finantare:

 • societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare,
  societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii,
  societatile de valori mobiliare, intreprinderile cu activitate
  principala de comert (cod CAEN 50, 51, 521-526, exceptie
  facand 502,), activitati de intermedieri financiare (cod
  CAEN 65,
  66), activitati auxiliare intermedierilor financiare (cod
  CAEN 67), activitati juridice, de contabilitate si revizie
  contabila,
  consultanta in domeniul fiscal; activitati de studii de piata
  si de sondaj; consultanta pentru afaceri si management (cod
  CAEN 741), selectia si plasarea fortei de munca (cod CAEN
  745);
 • societatile care au ca obiect principal
  de activitate tiparirea materialelor pentru publicitate (cod
  CAEN 221, 222, 223),
  in cazul solicitarii de finantare pentru activitatea de
  la pct.
  4. subpct. 4.1. litera d);
 • intreprinderile care au beneficiat de ajutor de stat
  in valoare de 400.000 RON cumulat in ultimii trei ani
  sau care vor atinge
  acest prag in urma obtinerii alocatiei financiare nerambursabile
  prin acest Program.

Valoarea maxima a finantarii pentru fiecare dintre activitatile
eligibile, cheltuielile eligibile, precum
si cuantumul alocatiei financiare nerambursabile, sunt prevazute
in Anexa nr. 1 la Procedura.

Valoarea alocatiei financiare nerambursabile oferita beneficiarilor
selectati reprezinta echivalentul a 90% din valoarea fiecarei
cheltuieli eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar fara sa depaseasca
plafoanele maxime stabilite pentru fiecare activitate eligibila
si in limita sumei maxime de 18.000 RON pentru un beneficiar.

In cadrul acestui program, fiecare beneficiar poate obtine pe
parcursul unui an o alocatie financiara nerambursabila totala
de maxim 18.000 RON.

Termene limita

Cererea-tip de Acord de Principiu pentru finantare, completata,
insotita de documentele justificative, va fi transmisa prin
posta sau prin curier pana la data de 15
octombrie 2006
(in
conditiile neepuizarii bugetului alocat Programului pentru
anul bugetar
in curs) la urmatoarea adresa:

Catre Unitatea de Implementare a Programului (UIP) de sprijinire
a IMM in dezvoltarea exportului – ANIMMC

strada Poterasi, nr.11

cod postal 040263

sector 4, Bucuresti

Finantator: Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri
Sursa: ANIMMC
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.