Programul pentru informarea si educarea comerciantilor

Introducere

Bugetul acestui program a fost epuizat.

Programul urmareste:

 • imbunatatirea performantelor economice si tehnice ale comerciantilor,
  cresterea gradului de pregatire a personalului, prin utilizarea serviciilor
  specializate
  de instruire;
 • dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoasterea si gestionarea
  optima a resurselor, in vederea adaptarii rapide la rigorile determinate
  de globalizarea pietelor si integrarea Romaniei in Uniunea Europeana;
 • promovarea investitiilor in comert si servicii prin cresterea potentialului
  de utilizare a mijloacelor moderne de evidenta a gestiunii;
 • imbunatatirea accesului agentilor economici , persoane fizice sau
  juridice autorizate la informatii de piata si facilitarea valorificarii
  acestor informatii.
Obiectivele programului

Obiectivul Programului pentru informarea si educarea comerciantilor il constituie
sprijinirea agentilor economici, persoane fizice sau juridice autorizate, care
desfasoara activitati de comercializare
a produselor si serviciilor de piata, prin facilitarea accesului acestora la
cursuri de pregatire si specializare profesionala, achizitionarea de aparate
de marcat electronice fiscale, sustinerea utilizarii mijloacelor moderne de
evidenta a gestiunii si promovarea activitatii, pentru cresterea gradului de
instruire a comerciantilor, alinierea activitatii de comert la exigentele UE
si asigurarea unor servicii de calitate consumatorilor.

Solicitanti eligibili

Pot beneficia de prevederile Programului, pentru activitatile eligibile prin
acordarea de alocatii financiare nerambursabile, agentii economici care indeplinesc
cumulativ la data solicitarii urmatoarele criterii
de eligibilitate:

 • sunt persoane juridice (societati comerciale/societati cooperative) si
  persoane fizice/asociatii familiale autorizate, care au ca obiect principal
  de activitate
  comercializarea produselor si serviciilor de piata, activitati prevazute
  in Anexa nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea
  produselor
  si serviciilor de piata, aprobata prin Legea nr. 650/2002;
 • nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa,
  faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 • realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro,
  echivalent in lei , sau detin active totale care nu depasesc echivalentul
  in lei a 43
  milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate. Prin active
  totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli
  in avans;
 • au numarul mediu scriptic anual de personal de la minimum 1 pana la
  249 (inclusiv);
 • au capital social integral privat, au sediul , sunt inregistrate
  si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • au cel putin 1 an de la infiintare la data depunerii solicitarii
  acordului de principiu pentru finantare;
 • si-au indeplinit obligatiile exigibile de plata a taxelor si
  impozitelor catre bugetul general consolidat;
 • si-au indeplinit obligatiile exigibile de plata a taxelor si
  impozitelor catre bugetele locale.

Activitati eligibile

Alocatia financiara nerambursabila se acorda pentru urmatoarele categorii
de activitati eligibile:

 • participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesionala;
 • participarea la cursuri privind notiuni fundamentale de igiena pentru comercianti,
  necesare in activitatile de comercializare a produselor alimentare;
 • participarea la cursuri de specializare / perfectionare profesionala
  a comerciantilor, pentru:

  • dobandirea de competente profesionale suplimentare;
  • aprofundarea cunostintelor de specialitate: metode moderne de
   conducere a societatilor comerciale si a unitatilor cu amanuntul
   si/sau cu
   ridicata; tehnici
   moderne de vanzare cu amanuntul si/sau cu ridicata a marfurilor;
   tehnici moderne de servire a clientilor; managementul unitatilor
   comerciale; managementul calitatii
   marfurilor si alte cursuri cu tematici adecvate;
  • instruirea teoretico-practica pentru dobandirea de cunostinte
   si deprinderi privind utilizarea tehnicii de calcul si informatizarea
   activitatilor specifice
   comertului, serviciilor si alimentatiei publice.

 • achizitionarea de calculatoare (tip PC, inclusiv sisteme portabile,
  format din: unitate centrala, monitor, imprimanta, licenta
  sistemului de operare)
  pentru facilitarea accesului comerciantilor la informare;
 • realizarea unui site pe Internet, pentru prezentarea activitatii
  comerciantului si a produselor comercializate de acesta;
  Site-ul trebuie sa fie nou,
  nu modificat/ dezvoltat/imbunatatit si sa fie vizibil pe
  Internet la data cererii
  eliberarii
  AFN.
 • achizitionarea de cititoare pentru cod cu bare;
 • achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru
  etichetare inclus;
 • achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 • elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare
  a activitatii comerciantului.

Conditii de finantare

Societatile comerciale care in ultimii 3 ani au beneficiat de ajutoare de
stat in valoare totala de 400 mii lei RON, cumulat, nu beneficiaza de prevederile
acestui program.

Orice angajat al beneficiarului eligibil poate participa la cel mult 2 cursuri
in cadrul acestui program, in anul bugetar in curs.

Valoarea alocatiei financiare nerambursabile se acorda beneficiarilor eligibili
selectati si este egala cu echivalentul a 90% din valoarea fiecarei cheltuieli
eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valoarea maxima a finantarii
pentru fiecare activitate.

Bugetul alocat Programului, pentru anul bugetar 2006, este de 1,2 milioane
lei (RON), defalcat astfel:

 • 1,18 milioane lei RON – pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile
  beneficiarilor eligibili, pentru activitatile eligibile;
 • 0,02 milioane lei RON – cheltuieli pentru implementarea, administrarea,
  monitorizarea si evaluarea programului (cheltuieli materiale si servicii).
Termene limita

Cererea-tip de Acord de Principiu pentru finantare, completata, insotita de
documentele justificative, va fi transmisa prin posta
sau prin curier pana la data de la 30 septembrie
2006
(in conditiile neepuizarii bugetului
alocat Programului pentru anul bugetar in curs) la urmatoarea adresa:

UIP

Program pentru informarea si educarea comerciantilor
ANIMMC

Directia Comert Interior (DSPPCI)

strada Poterasi,
nr.11

cod postal 040263

sector 4, Bucuresti

ANIMMC are obligatia de a face publica data epuizarii bugetului
alocat Programului pentru anul bugetar in curs. Dupa data epuizarii bugetului
alocat Programului sau dupa 30 septembrie 2006 (inclusiv) nu se mai primesc
Cereri-tip de Acord de Principiu pentru finantare, iar cele sosite prin posta
la ANIMMC nu se vor mai inregistra in Registrul Special al Programului.

Finantator: Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri
Sursa: ANIMMC
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
ANEXA 8 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mijlocii [RO]
ANEXA 7 – Formular de raportare tehnic [RO]
ANEXA 6 – Cerere – tip de anulare totala sau partiala a finantarii pentru care exista acord de princ [RO]
ANEXA 5 – Formular de decont [RO]
ANEXA 4 – Cerere-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile [RO]
ANEXA 3 – Notificare privind acordul de principiu pentru finantare [RO]
ANEXA 2 – Cerere-tip de acord de principiu pentru finantare [RO]
Anexa 1 – Serviciile si cheltuielile eligibile aferente care constituie obiectul finantarii [RO]
Procedura de implementare [RO]
Ordin privind Centrul Roman al Calitatii [RO]
ANEXA 9 – Opis [RO]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.