Profesionisti in educatie si formare, AP 1 “Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, DMI 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala”

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Introducere

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice sunt promovate proiecte care
urmaresc cresterea competitivitatii capitalului uman din educatie si formare profesionala,
restructurarea sistemului de formare profesionala continua si dezvoltarea oportunitatilor de
dezvoltare in cariera pentru resursele umane din educatie si formare profesionala initiala si
continua.

Obiectivele programului

Cererea de propuneri de proiecte strategice sustine realizarea urmatoarelor obiective specifice
Identificate pentru acest domeniu major de interventie:

 • imbunatatirea calificarii cadrelor didactice, formatorilor si a altor categorii de personal din
  educatie si formare profesionala, inclusiv dezvoltarea oportunitatilor de cariera;
 • Imbunatatirea sistemului de formare initiala si continua a personalului didactic, inclusiv
  asigurarea calitatii.

Principalele obiective operationale ale acestui DMI sunt:

 • Imbunatatirea calificarii cadrelor didactice, formatorilor si a altor categorii de personal din
  educatie si formare profesionala;
 • Dezvoltarea oportunitatilor de cariera si sprijin pentru profesori in vederea asigurarii unui
  inalt nivel de calificare a cadrelor didactice.

Aceasta prioritate isi propune sa contribuie la realizarea obiectivelor
Lisabona prin restructurarea si imbunatatirea sistemelor de educatie si formare. Prin
proiectele care vor fi finantate in cadrul acestei axe prioritare se urmareste sa sprijine
dezvoltarea unor traiectorii flexibile de invatare pe tot parcursul vietii si sa imbunatateasca
accesul la educatie si formare prin furnizarea de educatie si formare initiala si continua moderna
si de calitate, incluzand invatamantul superior si cercetarea.

Solicitanti eligibili

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile de beneficiari eligibili sunt:

 • Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
 • Agentii, structuri subordonate sau aflate in coordonarea MECT si alte organisme
  publice cu atributii in formarea cadrelor didactice si a formatorilor, asigurarea calitatii
  si acreditare;
 • Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor.
Activitati eligibile

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile urmatoarele activitati:

 • Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea metodologiilor si procedurilor
  pentru creditele profesionale transferabile in formarea continua a profesorilor si
  formatorilor, inclusiv pentru noile profesii in educatie si formare;
 • Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea de standarde profesionale si
  ocupationale pentru cadrele didactice, formatori si alte categorii de personal din educatie
  si formare;
 • Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea metodologiilor, procedurilor si
  modelelor/rutelor de cariera pentru cadrele didactice (ex. modele si sisteme de recrutare
  si promovare, evaluare, flexibilitate etc.);
 • Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea metodologiilor, procedurilor de
  asigurare a calitatii, inclusiv acreditare, in programele de formare a cadrelor didactice si a
  formatorilor;
 • Dezvoltarea si furnizarea de programe de formare care sa sprijine dezvoltarea de noi
  profesii in educatie;
 • Furnizarea de programe de formare si de perfectionare pentru personalul din grupurile
  tinta, inclusiv formare la distanta;
 • Dezvoltarea si furnizarea de programe de formare in parteneriat cu companiile pentru
  personalul din grupurile tinta;
 • Dezvoltarea si furnizarea de formare initiala pentru cadre didactice si formatori, inclusiv
  masterate pedagogice si transdisciplinare;
 • Formarea la locul de munca si mentorat pentru absolventii de universitate debutanti in
  cariera didactica;
 • Dezvoltarea curriculumului pentru formarea initiala si continua a cadrelor didactice,
  formatorilor, consilierilor, mentorilor si a altor resurse umane din educatie, inclusiv
  dezvoltarea curriculumului pentru noi profesii;
 • Introducerea/extinderea utilizarii TIC in formarea cadrelor didactice si a formatorilor,
  inclusiv e-learning;

 • Dezvoltarea si implementarea solutiilor/instrumentelor software pentru imbunatatirea in
  formarea cadrelor didactice si a formatorilor;

 • Dezvoltare, actualizare si management de baze de date in vederea imbunatatirii
  managementului resurselor umane din educatie si formare profesionala, inclusiv corelarea
  si conectarea cu alte baze de date relevante;
 • Realizarea de studii si analize in vederea definirii programelor de formare dedicate
  grupurilor tinta si a unei mai bune corelari cu nevoile pietei muncii si ale societatii bazate
  pe cunoastere;
 • Schimb de bune practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte;
 • Dezvoltarea sistemelor de stimulente si de sprijin financiar pentru debutul si dezvoltarea
  carierei didactice;
 • Introducerea unor sesiuni specifice de formare care au ca tematica egalitatea de gen,
  egalitatea de sanse si nediscriminarea si respectarea diversitatii, dezvoltarea durabila si
  protectia mediului, pentru persoanele din grupurile tinta;
 • Activitati inovatoare, interregionale si transnationale.
Conditii de finantare

Alocarea financiara pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este 43.679.994,8 lei, din
care 80,95% din FSE si 19,05% din co-finantarea nationala. Durata maxima de implementare a unui proiect este de maxim 3 (trei) ani. Pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte, valoarea contributiei dumneavoastra in calitate de solicitant este de 2% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.

Termene limita

Toate cererile de finantare nerambursabila pentru POS DRU se
completeaza si se transmit on-line. In acest sens accesati pagina de internet a
AM POS DRU www.fseromania.ro, sectiunea “Cerere de propuneri de proiecte”. Cererile de Finantare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse. Sistemul informatic va bloca transmiterea cererilor de finantare dupa
expirarea termenului limita de transmitere on-line a cererilor de finantare,
prevazut pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte, respectiv 17 martie 2008 ora
17:00. Declaratiile (anexele 2-6) tiparite, semnate, datate si stampilate si Acordul de
Parteneriat completat, semnat, datat si stampilat vor fi primite prin servicii de
curierat de catre AM POS DRU, la adresa Romania, Bucuresti, Str. Calea Plevnei nr.
46-48, sector 1, numai pana la data de 20 martie 2008 inclusiv, ora 16:00.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Fseromania.ro
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.