Calitate in serviciile de ocupare, AP 4 “Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, DMI 4.1 “Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Introducere

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice sunt promovate proiecte care
urmaresc modernizarea si reorganizarea Serviciului Public de Ocupare din Romania,
imbunatatirea si asigurarea calitatii serviciilor de ocupare furnizate persoanelor in cautarea unui
loc de munca, imbunatatirea capacitatii SPO de anticipare a schimbarilor de pe piata muncii,
consolidarea sistemului de furnizare a programelor de formare profesionala in vederea corelarii
ofertei cu cererea de pe piata muncii, dezvoltarea sistemului de monitorizare si evaluare a
impactului net al masurilor active de ocupare pe piata muncii.

Obiectivele programului

Principalele obiective operationale ale acestui DMI sunt urmatoarele:

 • Imbunatatirea si diversificarea tipurilor de servicii furnizate clientilor SPO;
 • Imbunatatirea procesului de monitorizare si de evaluare a impactului net al masurilor
  active de ocupare;
 • Imbunatatirea capacitatii SPO de anticipare a schimbarilor de pe piata muncii.

Prin implementarea acestei AP se urmareste cresterea calitatii si eficientei serviciilor furnizate de
catre ANOFM pentru a asigura: corelarea ofertei cu cererea de forta de munca; pentru a asigura o
asistenta personalizata persoanelor in cautarea unui loc de munca si acelora care apartin
grupurilor vulnerabile, in vederea cresterii nivelului de satisfactie al clientilor si o mai buna
identificare a potentialului acestora; cresterea competentelor profesionale ale personalului
implicat in furnizarea acestor servicii; imbunatatirea cooperarii SPO cu alte organizatii si
organisme active pe piata muncii, cu autoritatile publice locale si cu furnizorii de educatie si de
formare profesionala, precum si pentru a oferi servicii de consiliere profesionala de inalta calitate
pentru dezvoltarea carierei.

Operatiunile finantate in cadrul acestui DMI vor sprijini modernizarea si reorganizarea structurii
SPO, inclusiv prin actiuni inovatoare, interregionale si transnationale, luandu-se in considerare si
nevoia de extindere a sistemului de management a calitatii la nivel judetean si local.

Solicitanti eligibili

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile de beneficiari eligibili sunt:

 • Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
 • Unitatile cu personalitate juridica din subordinea ANOFM.
Activitati eligibile

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile urmatoarele activitati:

 • Dezvoltarea metodelor/instrumentelor/serviciilor/programelor de implementare a
  masurilor active de ocupare, incluzand informare si consiliere, servicii care au in vedere in
  mod specific integrarea grupurilor vulnerabile etc.;
 • Implementarea activitatilor care vizeaza consolidarea capacitatii SPO de a furniza servicii
  de ocupare a fortei de munca;
 • Dezvoltarea si implementarea metodelor/instrumentelor pentru monitorizarea si evaluarea
  masurilor active de ocupare si a impactului acestora pe piata muncii la nivel local, regional
  si national, precum: dezvoltarea si integrarea unor tehnici si instrumente inovatoare pentru
  monitorizarea impactului masurilor active de ocupare asupra grupurilor tinta; dezvoltarea si implementarea unor sisteme de monitorizare si raportare adecvate corelate cu baza de date europeana Eurostat privind masurile active de ocupare;
 • Dezvoltarea si implementarea sistemelor si instrumentelor pentru consolidarea capacitatii
  de prognoza si planificare in domeniul ocuparii;
 • Dezvoltarea si implementarea de noi solutii organizationale orientate spre cresterea
  calitatii si eficientei serviciilor de ocupare furnizate;
 • Elaborarea/implementarea/monitorizarea planurilor individuale de actiune;
 • Elaborarea si implementarea metodelor specifice, inclusiv inovatoare de recrutare a fortei
  de munca in concordanta cu cerintele angajatorilor;
 • Dezvoltarea si implementarea intrumentelor si tehnicilor specifice pentru cresterea calitatii
  serviciilor de mediere a muncii, inclusiv organizarea burselor de locuri de munca, la nivel
  local, regional, national si transnational;
 • Elaborarea si implementarea unor tehnici si instrumente inovatoare pentru furnizarea
  serviciilor de consiliere personalizata;
 • Dezvoltarea si implementarea serviciilor de tip “self-service” pentru a veni in intampinarea
  cerintelor clientilor SPO;
 • Dezvoltarea unor tehnici si instrumente inovatoare pentru imbunatatirea capacitatii SPO
  de a evalua potentialul profesional al somerilor;
 • Imbunatatirea serviciilor destinate IMM-urilor, inclusiv micro-intreprinderilor, in vederea
  prevenirii somajului;
 • Identificarea si implementarea standardelor si procedurilor internationale aplicabile
  serviciilor furnizate de SPO;
 • Schimb de date intre structurile SPO, dezvoltarea de retele software, schimb si
  implementare de bune practici si modalitati de indeplinire a functiilor si de furnizare a
  serviciilor;
 • Extinderea si modernizarea sistemului informatic al SPO la nivel national si local;
 • Extinderea si modernizarea bazei de date a SPO, la nivel national si local, inclusiv prin
  dezvoltarea de sisteme inovatoare de comunicare cu alte institutii relevante (precum
  Inspectoratul Teritorial de Munca, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap,
  Ministerul Internelor si Reformei Administrative, pentru datele personale; Agentia
  Nationala de Administrare Fiscala, EURES – portalul mobilitatii europene pentru ocuparea
  fortei de munca etc.);
 • Dezvoltarea, utilizarea si actualizarea bazelor de date privind cererea si oferta de forta de
  munca in vederea realizarii corepondentei cu profilul ocupational, precum si pentru a
  furniza informatii integrate;
 • Implementarea si certificarea sistemului de management al calitatii;
 • Cooperarea si dezvoltarea retelelor cu furnizori acreditati publici/privati de servicii de
  informare si consiliere profesionala;
 • Cooperarea si dezvoltarea retelelor la diferite niveluri cu actori relevanti publici si privati
  de pe piata muncii, precum furnizori de servicii de ocupare si furnizori de FPC, in vederea
  dezvoltarii si asigurarii calitatii serviciilor de ocupare oferite, inclusiv promovarea
  dialogului social si schimburi de experienta si de bune bractici;
 • Identificarea si diseminarea expertizei si bunelor practici prin intermediul actiunilor de
  informare, organizarea de evenimente si informarea personalului;
 • Campanii de informare si publicitate in scopul promovarii serviciilor de ocupare oferite,
  inclusiv promovarea povestilor de succes si rezultatelor obtinute, la nivel local, regional,
  national si transnational;
 • Dezvoltarea si implementarea activitatilor de informare si publicitate adresate potentialilor
  clienti cu scopul de a promova serviciile SPO (inclusiv prin stabilirea birourilor de
  informare, campaniilor de informare si a altor masuri de informare si publicitate);
 • Dezvoltarea si implementarea metodelor si interventiilor specifice de abordare a somajului
  neinregistrat, in special in mediul rural;
 • Analiza, cercetare si expertiza privind functionarea SPO pe piata muncii;
 • Cercetare, analiza si expertiza in vederea identificarii nevoilor de formare profesionala ale
  somerilor si ale persoanelor supuse riscului de a deveni someri, diagnosticarii cerintelor de
  calificare, precum si pentru identificarea si analiza obstacolelor in participarea la formare
  profesionala si a metodelor pentru eliminarea acestora;
 • Imbunatatirea capacitatii propriilor centre de formare profesionala de a furniza servicii de
  formare profesionala de calitate adresate somerilor (precum pregatirea personalului din
  cadrul centrelor de formare, dezvoltarea programelor furnizate etc.), inclusiv dezvoltarea
  si extinderea mecanismelor de validare/certificare a invatarii anterioare;
 • Dezvoltarea si actualizarea programelor modulare de formare profesionala furnizate
  persoanelor in cautarea unui loc de munca, corelate cu nevoile pietei muncii;
 • Activitati inovatoare, interregionale si transnationale, in vederea diversificarii si
  imbunatatirii calitatii serviciilor de ocupare furnizate de SPO.
Conditii de finantare

Alocarea financiara pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este 34.448.288.4 lei din
care 100% din Fondul Social European si 0% din co-finantarea nationala. Valoarea totala eligibila a unui proiect strategic poate fi cuprinsa intre:

– Minim 1.850.000 Lei;

– Maxim 18.500.000 Lei.

Durata maxima de implementare a unui proiect este de maxim 3 (trei) ani.

Pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte, valoarea contributiei solicitantului este de 25% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.

Termene limita

Toate cererile de finantare nerambursabila pentru POS DRU se
completeaza si se transmit on-line. In acest sens accesati pagina de internet a
AM POS DRU www.fseromania.ro, sectiunea “Cerere de propuneri de proiecte”. Cererile de Finantare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse. Sistemul informatic va bloca transmiterea cererilor de finantare dupa
expirarea termenului limita de transmitere on-line a cererilor de finantare,
prevazut pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte, respectiv 17 martie 2008 ora
17:00. Declaratiile (anexele 2-6) tiparite, semnate, datate si stampilate si Acordul de
Parteneriat completat, semnat, datat si stampilat vor fi primite prin servicii de
curierat de catre AM POS DRU, la adresa Romania, Bucuresti, Str. Calea Plevnei nr.
46-48, sector 1, numai pana la data de 20 martie 2008 inclusiv, ora 16:00.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Fseromania.ro
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.