FEADR: Axa I – “Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic”, Masura 121 “Modernizarea exploatatilor agricole”

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Obiectivele programului

Obiectivul general al programului este cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Obiectivele specifice se refera la:

 • Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare;
 • Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;
 • Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere.
Solicitanti eligibili

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin aceasta masura sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole – activitate principala conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului – a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul fermelor/Registrul agricol.

Activitati eligibile

Activitatile eligibile sunt:

 • Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la
  nivel de ferma, incluzandu-le si pe cele pentru protectia mediului;
 • Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din
  domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin studiul
  de fezabilitate sau memoriul justificativ;
 • Construirea si/sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte
  care se incadreaza in sistemul european al cotei de lapte numai pentru
  capacitatea care este la nivelul cotei de productie detinute de beneficiar;
 • Construirea si/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si
  instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de
  mediu;
 • Achizitionarea sau achizitionarea in leasing6 de tractoare noi, combine de
  recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si
  software specializate, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau
  memoriul justificativ;
 • Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport
  specializate7, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin
  studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
 • Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de
  productie (minim 25 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de
  restructurare/reconversie al plantatiilor de vita-de-vie sprijinit prin FEGA in cadrul
  OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa;
 • Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni;
 • Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori;
 • Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile
  in cadrul fermei;
 • Leasing-ul este eligibil doar daca rezulta transferul de proprietate al bunului in posesia beneficiarului in perioada de implementare a proiectului, pana la ultima cerere de plata.
 • Mijloacele de transport specializate reprezinta autovehiculele adaptate la cerintele de transport in
  cont propriu al materiei prime si/sau productiei obtinute si care sunt mentionate in studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ, anexate cererii de finantare, vehiculele care indeplinesc aceleasi cerinte si au o functie specifica ce necesita adaptari ale caroseriei si/sau echipamente speciale, precum si cele expres mentionate ca eligibile in fisele masurilor din cadrul PNDR.
 • Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila;
 • Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol;
 • Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei8, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.;
 • Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% in cazul
  in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor);
 • Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica;
Conditii de finantare

Fondurile disponibile pentru aceasta masura sunt de 57.856.627 Euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 2.000.000 Euro.

Termene limita

Termenul limita de depunere pentru aceasta sesiune de cereri de proiecte este
30 mai 2008, ora 16.00.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.