Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

Obiectivele programului

Obiectivul principal al programului il constituie sprijinirea operatorilor economici, societati comerciale si societati cooperative, prin facilitarea accesului la achizitionarea de masini, utilaje, instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare cu scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale operatorilor economici, urmarind adaptarea la cerintele determinate de noul statut al Romaniei de stat membru al Uniunii Europene, prin cresterea nivelului de competitivitate, sporirea protectiei consumatorilor si securitatii alimentare.

Programul urmareste:
– intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piata;
– dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata.

Solicitanti eligibili

Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul Programului operatorii economici (intreprinderi mici si mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr.361 din data de 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003, respectiv societati comerciale, societati cooperative), care indeplinesc cumulativ la data solicitarii urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt inregistrati conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei si sunt incadrate in categoria intreprinderilor mici si mijlocii;
b) sunt persoane juridice (societati comerciale/societati cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata, activitati prevazute in anexa nr. 1 la prezenta procedura (coduri CAEN conform Ordinului Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala);
c) au cel putin 1 an fiscal de activitate si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat/avizat;
d) au capital social integral privat;
e) nu au datorii la bugetul general consolidat si bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
f) au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);
g) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior;
h) au obtinut profit din exploatare, in exercitiul financiar precedent depunerii cererii de finantare;
i) au sediul social, sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
j) nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;
k) nu sunt in dificultate, in conformitate cu prevederile “Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate”, publicate in JOUE nr. C 244/2004;
l) au obtinut cel putin 12 puncte in urma evaluarii formularului de preselectie, conform modelului si criteriilor prevazute in anexa nr. 3 la prezenta procedura;
m) prezinta un plan de investitii care sa reflecte modul de utilizare a sumelor acordate, cu o prezentare detaliata a cheltuielilor eligibile pentru care se solicita finantare;
n) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;
o) nu au primit un ajutor ilegal.

Conditii de finantare
Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2010 este de 5.000.000 lei pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile.

Pentru anul 2010, prin implementarea Programului, se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar minim de 62 beneficiari.

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a alocatiei financiare nerambursabile de maximum 60% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate in anexa nr. 2 la prezenta procedura.

Valoarea maxima a alocatiei financiare nerambursabile nu poate depasi suma de 80.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Termene limita

In perioada 08.04.2010, ora 9.00 pana in data de 12.04.2010, ora 20.00, solicitantii vor completa si transmite on-line un formular de preselectie, conform aplicatiei software, care va fi disponibila pe pagina web a institutiei, la adresa www.aippimm.ro.

Finantator: Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri
Sursa: Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM-uri
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.