Programul privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliana, geotermala, solara, biomasa, hidro

Obiectivele programului

Scopul Programului il constituie:
a) valorificarea resurselor regenerabile de energie: solare, eoliene, hidroenergetice, geotermale, biomasa, biogazul, gazele rezultate din fermentarea deseurilor/namolurilor din statiile de epurare, pentru producerea de energie electrica si/sau termica;
b) imbunatatirea calitatii mediului inconjurator;
c) reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;
d) utilizarea rationala si eficienta a resurselor energetice primare;
e) conservarea si protejarea ecosistemelor.

Obiectivele Programului sunt urmatoarele:
a) punerea in functiune de noi capacitati de producere a energiei din surse regenerabile;
b) dezvoltarea economica a regiunilor in care se efectueaza investitiile;
c) producerea de energie verde si atingerea standardelor de mediu prin diminuarea poluarii;
d) reducerea dependentei de importurile de resurse de energie primara (in principal combustibili fosili) si imbunatatirea sigurantei in aprovizionare;
e) protectia mediului, prin reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor climatice;
f) implementarea proiectelor de investitii pentru producerea energiei din surse regenerabile cofinantate din Fondul pentru mediu va contribui la atingerea tintei strategice a Romaniei, respectiv “ponderea energiei electrice produse din aceste surse in totalul consumului brut de energie electrica trebuie sa fie la nivelul anului 2010 de 33%, la nivelul anului 2015 de 35% si la nivelul anului 2020 de 38%”.

Solicitanti eligibili

Este eligibil solicitantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este persoana juridica romana, care desfasoara activitati economice pe teritoriul Romaniei;
b) functioneaza si are activitate economica de cel putin 6 luni, la data depunerii dosarului de finantare, si are cel putin un exercitiu financiar anual incheiat;
c) are inscrisa in statutul societatii activitatea privind productia de energie electrica si/sau termica, corespunzatoare diviziunii 35 din codurile CAEN: “Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat”.

Activitati eligibile

Cheltuieli eligibile:
– investitii in active corporale si necorporale, legate de infiintarea unei noi unitati, extinderea unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati, prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau schimbarea fundamentala a procesului de productie al unei unitati existente;
– achizitionarea de active imobilizate direct legate de o unitate de productie, atunci cand aceasta s-a inchis sau s-ar fi inchis in lipsa acestei achizitii, iar activele sunt achizitionate de un investitor independent;
– realizarea cladirilor si/sau constructiilor necesare amplasarii si montarii utilajelor, instalatiilor si echipamentelor achizitionate, cu dotarile aferente – instalatii electrice, instalatii de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, intranet (active corporale). Instalatiile mentionate mai sus sunt aferente doar interiorului cladirii;
– achizitia de utilaje, echipamente, instalatii noi necesare indeplinirii obiectivelor proiectului (active corporale);
– achizitia de tehnologii, brevete, know-how (active necorporale);
– realizarea sistemelor de aductiune de apa, in cazul microhidrocentralelor.

Conditii de finantare
Suma alocata sesiunii de finantare este de 440.000 mii lei.

Finantarea se acorda in cuantum de maximum 50% din valoarea totala eligibila a proiectului, pentru intregul teritoriu al Romaniei, cu exceptia cazului in care beneficiarul are sediul social/punctul de lucru la care se implementeaza proiectul in Regiunea Bucuresti-Ilfov, unde finantarea se acorda in cuantum de maximum 40% din valoarea totala eligibila a proiectului si fara a se depasi suma maxima care poate fi acordata unui beneficiar, in cadrul sesiunii de finantare.

Suma maxima care poate fi acordata este de pana la 30 milioane lei pentru fiecare proiect.

Termene limita

Proiectele se depun in perioada 15 iunie – 15 iulie 2010.

Finantator: Administratia Fondului pentru Mediu
Sursa: Administratia Fondului pentru Mediu
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.