Programul RESURSE UMANE – Subprogramul “Proiecte de cercetare postdoctorala”

Proiecte de cercetare postdoctorala

Obiectivele programului

Scop:
Sprijinirea tinerilor cercetatori, doctori in stiinte, cu rezultate de exceptie, care doresc sa isi dezvolte o cariera profesionala independenta de cercetare in institutii de cercetare din Romania, in vederea stimularii excelentei stiintifice in cercetarea romaneasca. Programul se adreseaza inclusiv celor care activeaza in strainatate si doresc sa conduca proiecte de cercetare in institutii din Romania.

Obiective:
– crearea pentru tinerii cercetatori a unei sanse suplimentare de obtinere a unei pozitii profesionale stabile in unitati cu profil de cercetare din tara;
– asigurarea suportului financiar si logistic necesar tinerilor doctori in stiinte, pentru efectuarea in tara de activitati de cercetare;
– promovarea cercetarii fundamentale avansate, cu rezultate la standarde internationale;
– implementarea principiului „finantarea urmeaza performanta” in cercetare;
– cresterea vizibilitatii cercetarii romanesti in plan international, prin cresterea calitatii si mai buna valorificare a rezultatelor cercetarii;
– sprijinirea institutiilor de cercetare in a oferi conditii adecvate revenirii in tara si reintegrarii profesionale a cercetatorilor romani performanti cu potential dovedit de excelenta stiintifica;
– cresterea numarului de cercetatori cu norma intreaga finantati prin proiecte de cercetare si angajati cu norma intreaga in entitati de cercetare din Romania.

Solicitanti eligibili

Criterii de eligibilitate:
a) Directorul de proiect este doctor in stiinte, avand titlul obtinut in urma cu cel mult 5 ani fata de momentul depunerii proiectului. Pot depune propuneri de proiecte si persoanele care si-au sustinut cu succes teza de doctorat, urmand ca obtinerea diplomei sa fie facuta pana cel tarziu la data semnarii contractului de finantare. In cazul in care diploma de doctor a directorului de proiect nu este recunoscuta in Romania, recunoasterea acesteia trebuie obtinuta cel mai tarziu la data semnarii contractului de finantare;
b) Directorul de proiect nu a implinit, la momentul depunerii proiectului, varsta de 35 de ani. Exceptie fac cercetatorii care efectueaza sau au efectuat un program de rezidentiat in domeniile reglementate la nivel european (medicina generala, medicina dentara, farmacie), pentru care limita de varsta este extinsa la 40 de ani. Pentru justificarea acestei exceptii se va prezenta, la
contractarea finantarii, fie un act care atesta statutul de medic rezident (in traducere autorizata daca rezidentiatul se desfasoara in strainatate), fie diploma de medic specialist (in traducere autorizata daca diploma a fost obtinuta in strainatate);
c) Proiectul se desfasoara intr-o institutie sau unitate de cercetare-dezvoltare din Romania, inclusiv intr-o institutie de invatamant superior, numita in continuare institutie gazda. Institutia gazda nu poate fi o intreprindere, in sensul legislatiei privind ajutorul de stat;
d) Directorul de proiect este angajat cu norma intreaga in institutia gazda, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata care acopera cel putin perioada contractului, sau are acordul de angajare cu norma intreaga, din partea institutiei gazda, cel putin pe perioada contractului. In cazul deciziei de acordare a finantarii, contractul de angajare trebuie sa fie incheiat de directorul de proiect cu institutia gazda, cel tarziu la data semnarii contractului de finantare;
e) Institutia gazda nu este declarata, conform legii, in stare de incapacitate de plata; nu are conturile blocate conform unei hotarari judecatoresti; nu a furnizat declaratii inexacte cu privire la informatiile solicitate de catre UEFISCDI in vederea selectarii contractantilor; nu a incalcat prevederile unui alt contract de finantare incheiat anterior cu o autoritate contractanta;
f) Institutia gazda trebuie sa fie alta decat institutia care a acordat directorului de proiect titlul de doctor in stiinte;
g) Exista acordul de a mentora directorul de proiect din partea unui cercetator care indeplineste standardele minimale de eligibilitate prevazute in Anexa 1, angajat al institutiei gazda pe termen nedeterminat sau pe termen determinat cel putin egal cu perioada contractului. Informatiile necesare verificarii indeplinirii standardelor minimale se completeaza prin intermediul platformei
online de depunere a cererilor de finantare;
h) O persoana poate depune, ca director de proiect, in cadrul primei competitii din 2011, o singura propunere de proiect de tip PD – Proiecte de cercetare postdoctorala, de tip TE – Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente sau de tip PCE – Proiecte de Cercetare Exploratorie. In cazul in care sunt depuse mai multe propuneri de proiecte de catre acelasi director de proiect, toate aceste propuneri de proiecte sunt declarate neeligibile;
i) O persoana poate fi director al unui singur proiect de tip PD sau al unei burse postdoctorale finantate din fonduri de coeziune (POSDRU) aflat in derulare la un moment dat. Persoanele care conduc proiecte de tip PD aflate in ultimele 12 luni de derulare ale proiectului pot candida pentru obtinerea unei finantari pentru un proiect de tip PD, TE sau PCE, care va incepe ulterior finalizarii
proiectului aflat in derulare;
j) Este interzisa depunerea de proiecte care au in vedere realizarea unor activitati deja finantate sau in curs de finantare din alte surse.
k) O persoana poate participa, in calitate de mentor, la maxim 3 proiecte postdoctorale aflate in derulare in acelasi timp.

Activitati eligibile

Cheltuieli eligibile:
– cheltuieli cu personalul (inclusiv contributiile legale aferente salariilor si veniturilor asimilate acestora); pentru mentorul directorului de proiect cheltuielile de personal, inclusiv contributiile aferente, nu pot depasi 700 lei/luna;
– cheltuieli de logistica necesare pentru derularea proiectului, inclusiv echipamente, consumabile de laborator, cheltuieli materiale, cheltuieli pentru diseminare, informare-documentare, acces la infrastructura de cercetare a tertilor, etc.;
– cheltuieli de deplasare aferente deplasarilor in tara sau in strainatate ale directorului de proiect si ale mentorului, pentru stagii de documentare sau cercetare, participari la manifestari stiintifice de prestigiu din domeniul proiectului; se pot finanta si cheltuieli de deplasare ale unor colaboratori din tara sau din strainatate sau ale unor participanti la manifestarile stiintifice organizate in cadrul proiectului;
– cheltuieli indirecte (regie) – cheltuielile indirecte se calculeaza ca procentaj din cheltuielile directe: cheltuieli cu personalul, de logistica si cu deplasarile. Acestea nu vor depasi 20% din cheltuielile directe.

Conditii de finantare
Bugetul alocat proiectelor contractate in urma prezentei competitii pentru “Proiecte de cercetare postdoctorala”, pentru intreaga perioada de derulare a proiectelor este de maximum 50.000.000 lei.

Finantarea maxima acordata pentru un proiect de 24 de luni este de 300.000 lei. Finantarea maxima acordata pentru un proiect cu o durata mai scurta de 24 de luni se calculeaza proportional cu durata proiectului raportata la 24 de luni.

Termene limita

Depunerea proiectelor se face intr-o singura etapa, utilizandu-se platforma de depunere online – www.uefiscdi-direct.ro.

Platforma de depunere on-line a propunerilor de proiecte va fi disponibila incepand cu data de 31 martie 2011.

Termenul limita de transmitere a propunerilor de proiecte este 6 mai 2011, ora 17.00.

Finantator: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
Sursa: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.