Programul vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare

Bani pentru efectuarea investitiilor noi necesare lucrarilor de alimentare cu apa, tratare a apei

Obiectivele programului

Scopul Programului il constituie:
a) asigurarea ca debitele de ape distribuite prin retelele de alimentare se incadreaza in prevederile reglementarilor in vigoare si ale actelor de reglementare emise de catre autoritati;
b) asigurarea ca evacuarile de ape uzate epurate in statiile de epurare si managementul namolului rezultat din statiile de epurare se incadreaza in prevederile reglementarilor in vigoare;
c) protejarea si imbunatatirea calitatii mediului inconjurator;
d) cresterea numarului de persoane racordate la o retea de alimentare cu apa.

Obiectivele Programului sunt:
a) reducerea si limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuarile de ape uzate urbane si rurale menajere provenite din gospodarii si servicii, care rezulta de regula din metabolismul uman si din activitatile menajere, sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale si/sau meteorice si de ape uzate provenite din industrie;
b) efectuarea investitiilor noi necesare lucrarilor de alimentare cu apa, tratare a apei, canalizare, a statiilor de epurare, modernizarea, retehnologizarea si achizitionarea instalatiilor pentru epurarea apelor uzate urbane si rurale, care vor contribui la imbunatatirea protectiei mediului;
c) protejarea populatiei de efectele negative ale apelor uzate asupra sanatatii omului si mediului prin asigurarea de retele de canalizare si statii de epurare si asigurarea alimentarii cu apa potabila curata si sanogena;
d) realizarea obligatiilor pe care Romania si le-a asumat privind epurarea apelor uzate transpuse in legislatia nationala prin Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) asigurarea sursei corespunzatoare de apa pentru alimentarea cu apa potabila in conformitate cu prevederile Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitanti eligibili

Este eligibil solicitantul unitate administrativ-teritoriala, inclusiv subdiviziunile municipiilor, precum si asociatia de dezvoltare intercomunitara, care actioneaza in nume propriu si nu are obligatii restante la bugetul general consolidat si la Fondul pentru mediu.

Solicitantul este proprietar sau administrator al imobilului pe care se implementeaza proiectul pentru durata integrala a implementarii, exceptie facand insa suprafata de teren aferenta retelelor de alimentare si canalizare; imobilul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, nu face obiectul vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica, nu este gajat sau ipotecat si se afla in proprietate publica.

Activitati eligibile

Exista urmatoarele tipuri de proiecte:
a) amenajare captari in vederea alimentarii cu apa a comunitatilor locale;
b) statii de tratare a apei;
c) retele de alimentare cu apa;
d) statii de epurare;
e) retele de canalizare.

Cheltuielile eligibile sunt destinate:
a) construirii, extinderii cladirilor necesare implementarii proiectului;
b) achizitiei de echipamente si dotari pentru efectuarea de analize si monitorizare continua a calitatii apelor tratate, uzate si a apelor epurate; realizarii retelelor de utilitati in incinta in care se implementeaza proiectul cu dotarile necesare (instalatii electrice, instalatii de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, instalatii de ventilare, instalatii sanitare, instalatii de climatizare, telefonie, PSI, intranet);
c) achizitiei de statii de epurare, inclusiv achizitiei de utilaje, echipamente si/sau instalatii noi si a costurilor de constructii, montaj, aferente acestora; extinderii sau modernizarii statiilor de epurare, inclusiv achizitiei de utilaje, echipamente si/sau instalatii noi si a costurilor de constructii montaj, aferente acestora;
d) realizarii captarilor/aductiunilor pentru apa in vederea alimentarii cu apa a asezarilor umane;
e) realizarii statiilor de tratare a apei in vederea alimentarii cu apa potabila;
f) realizarii retelelor de alimentare cu apa a comunitatilor locale si a bransamentelor;
g) achizitiei de tehnologie, brevete, know-how;
h) realizarii retelei de canalizare aferenta statilor de epurare, inclusiv racordurile (de la reteaua principala pana la racordul de canalizare aflata la limita de proprietate a consumatorului);
i) realizarii studiilor topografice, geologice si geotehnice – valoarea acestora se deconteaza in procent de maximum 1% din investitia de baza;
j) elaborarii si/sau reactualizarii studiilor de fezabilitate, elaborarii si/sau reactualizarii proiectelor tehnice, respectiv consultanta privind proiectul – valoarea acestora se deconteaza in procent de maximum 7% din investitia de baza;
k) calculului taxei pe valoarea adaugata, in conditiile in care, potrivit prevederilor legale in vigoare, aceasta nu este recuperabila, rambursabila sau compensata prin orice mijloace.

Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active corporale sunt eligibile daca activele achizitionate sunt noi.

Conditii de finantare
Suma alocata acestei sesiuni este de 298.115 mii lei.
Termene limita

Proiectele se depun in perioada 18.10.2010 – 17.11.2010.

Finantator: Administratia Fondului pentru Mediu
Sursa: Administratia Fondului pentru Mediu
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.