Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 1.075.001 – 6.450.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii

Sprijin financiar acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii
POSCCE: a1) “Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 1.075.001 – 6.450.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii”

Obiectivele programului

Obiective:
– Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv;
– Crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a intreprinderilor.

Solicitanti eligibili

Beneficiari eligibili:
– intreprinderile mici;
– intreprinderile mijlocii;
– societatile cooperative.

Activitati eligibile

Tipuri de proiecte:
– Crearea unei noi unitati de productie (fabrica/sectie/instalatie);
– Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie;
– Diversificarea productiei unei unitati existente, prin lansarea de noi produse sau servicii;
– Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie al unei unitati existente (ex: modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie). Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior.
– Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know-how sau solutii tehnice nebrevetate;
– Consultanta specifica si instruire specializata strict legata de activitatile de investitii specificate mai sus.

Cheltuieli eligibile:
1. Cheltuieli pentru achizitia de teren (eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).
2. Cheltuieli pentru cladiri si instalatii aferente constructiilor (in limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului) precum:
2.1. Achizitie cladiri, cu exceptia leasing-ului
2.2. Constructie si modernizare cladiri, inclusiv instalatii aferente constructiilor.
Cheltuielile de la 1. si 2.1. sunt eligibile si daca sunt efectuate in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a schemei de ajutor de si semnarea contractului de finantare
3. Cheltuieli pentru achizitia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizari corporale) precum:
3.1. Achizitia de instalatii si echipamente – cu exceptia leasing-ului
3.2. Achizitia – cu exceptia leasing-ul – de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru si legate de ciclul de productie (doar pentru codurile CAEN F – Constructii si B – Industria extractiva – produse neenergetice).
4. Cheltuieli pentru achizitia de imobilizari necorporale – cu exceptia leasing-ului precum:
4.1. Aplicatii informatice
4.2. Brevete, licente si know-how, solutii tehnice nebrevetate, incluzand software legat de procesul de productie si cerintele manageriale ale intreprinderii si in stricta legatura cu echipamentele achizitionate prin proiect
5. Cheltuieli privind achizitia de servicii de consultanta pentru:
a) elaborarea de studii si documentatii preliminare necesare investitiei precum sunt: studiile de amplasament asupra terenului (ridicare topografica, studiu geologic), studiul pentru organizarea de santier etc.;
b) elaborarea studiilor de solutie, a documentatiilor pentru obtinerea avizelor tehnice de racordare, a proiectelor pentru realizarea racordarilor la sursele/retelele
de utilitati din zona (apa-canal, energie electrica si termica, gaze naturale etc.);
c) elaborarea planului de afaceri si a studiilor de prefezabilitate si fezabilitate;
d) elaborarea documentatiei necesare obtinerii certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire;
e) elaborarea studiului de impact al proiectului asupra mediului si de identificare a masurilor/lucrarilor necesare in cadrul proiectului, pentru remedierea impactului negativ;
f) elaborarea proiectului de executie a investitiei si a detaliilor si devizelor de executie;
g) consultanta tehnica/tehnologica de specialitate si dirigentie de santier, necesare realizarii investitiei si prevazute in devizul general;
h) servicii de consiliere a beneficiarului in managementul si implementarea proiectului de investitii;
i) consultanta pentru achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know-how sau solutii tehnice nebrevetate.
6. Instruire specializata pentru personalul operativ (in cazul achizitiilor de tehnologie/echipamente/software).

Conditii de finantare
Bugetul acestui apel de proiecte este de 425 mil. lei.

Intensitatea maxima a sprijinului financiar nerambursabil acordat din totalul costurilor eligibile este de:
a) pentru intreprinderile mici:
– 60% pentru proiectele care se implementeaza in Regiunea Bucuresti-Ilfov;
– 70% pentru proiectele care se implementeaza in restul regiunilor.

b) pentru intreprinderile mijlocii:
– 50% pentru proiectele care se implementeaza in Regiunea Bucuresti-Ilfov;
– 60% pentru proiectele care se implementeaza in restul regiunilor.

Intensitatea maxima a sprijinului financiar nerambursabil in cazul sprijinului pentru consultanta si instruire acordat IMM prin schema de minimis, este de 70% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru servicii de consultanta specifica si instruire specializata, dar nu mai mult de 10% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Termene limita

Inscrierea on-line a proiectelor se va deschide pe data de 02.06.2011, ora 9.00 in cadrul sectiunii speciale deschisa pe site-ul web al OI IMM http://oiimm.mimmcma.ro/.

Aplicatia de inregistrare on-line va ramane deschisa si se vor putea inscrie proiecte individuale pana la data de 23.08.2011, ora 9.00.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: OI IMM
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.