Schema de Granturi pentru Sectorul Privat pentru Pregatirea de Proiecte in Domeniul Gestionarii Deseurilor – Programul Phare 2004 – Coeziune Economica si Sociala

Introducere

Aceasta schema de granturi va oferi sprijin financiar intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), din toate regiunile Romaniei, cu scopul de a le ajuta in pregatirea de viitoare proiecte de investitii in domeniul gestionarii deseurilor.

Obiectivele programului

Obiectivul general al Schemei de Granturi pentru Pregatirea de Proiecte este acela de a oferi asistenta financiara IMM-urilor din cele opt regiuni ale Romaniei care:

 • actioneaza direct in sectorul privind gestionarea deseurilor;
 • au un impact direct asupra sectorului privind gestionarea deseurilor, cu scopul de a le sprijini in eforturile lor de a reduce volumul deseurilor si/sau de a trata deseurile intr-un mod corespunzator.

Obiectivele specifice ale Schemei de Granturi pentru Pregatirea de Proiecte sunt urmatoarele:

 • imbunatatirea capacitatii IMM-urilor de a gestiona mai bine problemele privind deseurile si, in consecinta, de a contribui la protectia mediului;
 • elaborarea sau pregatirea de studii si activitati similare studiilor direct legate de proiecte de investitii viitoare, in domeniul gestionarii deseurilor, care ar putea fi implementate in cadrul Phare CES 2005, precum si in cadrul altor programe de finantare ale unor alti donori /IFIs.
Solicitanti eligibili

Pentru a fi eligibili pentru finantare nerambursabila/un grant, solicitantul trebuie sa satisfaca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sa fie persoana juridica romana legala, infiintata ca societate comerciala si inregistrata conform Legii nr.31/1990 actualizata, si sa corespunda definitiei IMM-urilor, conform cu Legea nr. 346/2004, cu completarile ulterioare din HG nr.27/2006;
 • sa fie inregistrata in mod legal inainte de 31 decembrie 2005;
 • sa fie operationala si sa aiba cel putin un an de activitate, ceea ce poate fi dovedit cu documentele financiar-contabile pentru anul 2005;
 • sa fie direct responsabil pentru pregatirea si managementul proiectului de investitii;
 • sa nu actioneze ca intermediar pentru proiectul pregatitor propus si nici pentru proiectul de investitii vizat/preconizat;
 • sa se asigure ca solicitarea actuala nu se suprapune cu alte surse financiare sau alte programe de sustinere;
 • sa completeze finantarea nerambursabila cu contributia proprie in valoare de minimum 50% din bugetul proiectului, in numerar;
 • sa detina resurse financiare stabile si suficiente pentru a asigura operarea si intretinerea proiectului de investitii care urmeaza sa aiba la baza proiectul pregatitor pentru care solicita finantare in cadrul acestei scheme (SGPP) si, daca este necesar, sa participe la finantarea acestuia;
 • sa poata demonstra capacitatea sa de a gestiona proiectul pregatitor pentru care este ceruta finantarea nerambursabila, precum si capacitatea sa de a gestiona proiectul de investitii ce urmeaza a se baza pe rezultatele acestuia.
Activitati eligibile

Tipurile de proiecte care trebuie pregatite in cadrul prezentei scheme de granturi sunt urmatoarele:

– studii;

– studii de piata;

– analize cost-beneficiu;

– studii de pre-fezabilitate;

– studii de fezabilitate;

– studii de impact asupra mediului.

Proiectele de investitii care urmeaza sa aiba la baza rezultatele acestei scheme de finantare, ar putea include urmatoarele:

 • recuperarea deseurilor prin activitati de reutilizare, reciclare si recuperare de energie;
 • echipamente/tehnologii menite sa previna sau sa minimizeze generarea de deseuri si/ sau a deseurilor de ambalaje (de ex. tehnologii care produc ambalaje tip pungi refolosibile, care pot inlocui pungile de plastic) sau alte tipuri de deseuri;
 • unitati/tehnologii de procesare a namolurilor galvanice in vederea separarii elementelor metalice si reutilizarii industriale a componentelor obtinute (de ex. utilizarea namolurilor cu nichel si crom in industria sticlei pentru obtinerea sticlei colorate );
 • unitati/echipamente/tehnologii pentru monitorizarea deseurilor periculoase rezultate de la vehiculele scoase din uz si/sau infiintarea unor centre de colectare, tratare/depoluare, dezmembrare, reciclare si reutilizare a deseurilor provenind din vehiculele uzate;
 • infiintarea unor unitati functionale pentru colectarea, tratarea/depoluarea, dezmembrarea, reciclarea si reutilizarea deseurilor provenind de la echipamentele electrice si electronice;
 • tehnologii/unitati de productie pentru producerea asa-numitelor “floof” (amestec de materiale plastice maruntite, hartie, texile, textile din deseurile menajere) care pot fi utilizate ca si combustibil alternativ in industria cimentului (posibil si in alte ramuri industriale);
 • echipament pentru transportul deseurilor medicale sau a altor tipuri de deseuri (de ex. deseuri periculoase) catre unitatile/punctele de depozitare, in conformitate cu normele, legislatia si cerintele nationale si internationale in vigoare;
 • unitati/centre de sortare/valorificare a unor elemente din deseurile rezultate din lucrari /activitati de constructii si/sau demolari;
 • echipamente/tehnologii pentru recuperarea solventilor industriali;
 • recuperarea materialelor continute in acumulatori sau baterii;
 • brichetarea rumegusului sau alte forme de tratare a acestuia;
 • unitati/tehnologii pentru procesarea/tratarea uleiurilor uzate, in vederea reciclarii/eliminarii;
 • echipamente pentru monitorizarea calitatii mediului la unitatile de gestionare a deseurilor.

Conditii de finantare

Bugetul disponibil pentru acesta licitatie este de 3,2 milioane EURO (0,4 milioane EURO pentru fiecare regiune), din care 2,4 milioane EURO din fonduri Phare si 0,8 milioane EURO co-finantare de la bugetul de stat.

Valoarea finantarii nerambursabile pentru aceste proiecte pregatitoare va fi cuprinsa intre 10.000 EURO si 75.000 EURO pentru fiecare proiect.

Suma alocata fiecarei regiuni (0,4 MEURO) se va atribui solicitantilor eligibili, pe baza calitatii cererilor de finantare primate de la acestia.

Finantarea nerambursabila nu poate depasi 50% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului. Diferenta trebuie sa fie acoperita din sursele proprii ale solicitantului sau din alte surse decat cele provenind din fondurile Comunitatii Europene sau ale Fondului de Dezvoltare Europeana.

Durata planificata a unei actiuni (proiect pregatitor) nu poate depasi 12 luni si nu mai tarziu de Noiembrie 2008.

Proiectele pregatitoare pentru care se solicita finantarea in cadrul SGPP la care se face referire in prezentul document, precum si proiectele de investitii pentru care acestea vor servi ca baza, trebuie sa fie implemetate intr-una din Regiunile de Dezvoltare si judetele Romaniei, respectiv:

Regiunea Nord Est: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui;

Regiunea Sud Est: Braila, Buzau, Constanta, Galati, Vrancea, Tulcea;

Regiunea Sud Muntenia: Arges, Calarasi, Dimbovita, Giurgiu, lalomita, Prahova, Teleorman;

Regiunea Sud Vest Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Vilcea;

Regiunea Vest: Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis;

Regiunea Nord Vest: Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu-Mare, Maramures;

Regiunea Centru: Sibiu, Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures;

Regiunea Bucuresti – Ilfov: Bucuresti, Ilfov.

Solicitantul (IMM) trebuie sa se conformeze cu urmatoarea regula cumulativa: Finantarile nerambursabile directe, din fonduri publice (Phare plus co-finantarea nationala), pentru o anume IMM, vor fi alocate cu un plafon de 100 000 Euro. Acest plafon se aplica sumei totale a tuturor masurilor directe de ajutor si activitatilor ce sunt acoperite de Programul Phare 2004 CES si orice alt program Phare, sau alte fonduri publice, pe o perioada de 3 ani anterior datei semnarii Contractului de finantare nerambursabila.

Solicitantii pot actiona doar individual, fara organizatii partenere.

Un solicitant nu poate depune mai mult decat o aplicatie.

Termene limita

Termenul limita de depunere a propunerilor de proiect este 02 octombrie 2006 ora locala 16:00.

Cererile de finantare trebuie sa ajunga in plic sigilat, transmis prin posta, in mod recomandat, prin curier privat, sau inmanate direct (o confirmare de primire semnata si datata ii va fi inmanata celui care preda plicul) la adresa de mai jos:

Ministerul Integrarii Europene

Bd. Libertatii nr. 12, Sector 4, etaj 4, camera 459b

Bucuresti

Romania

Finantator: Ministerul Integrarii Europene
Sursa: Ministerul Integrarii Europene
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.