Invatamant de calitate pentru piata muncii – POSDRU

Cererea de propuneri de proiecte strategice nr. 114
POSDRU: Invatamant de calitate pentru piata muncii

Obiectivele programului

Obiective operationale:
– dezvoltarea si implementarea sistemului national de calificari in invatamantul superior la nivel de sistem, prin asigurarea cadrului functional necesar imbunatatirii programelor de licenta si masterat in conformitate cu Cadrul National al Calificarilor in invatamantul Superior, inclusiv prin validarea si certificarea invatarii anterioare corespunzatoare invatamantului superior si completarea studiilor cu programe flexibile finalizate cu certificari;
– imbunatatirea managementului universitar si cresterea capacitatii institutiilor de invatamant superior de a furniza calificari superioare adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii;
– extinderea oportunitatilor de invatare si promovarea inovarii in invatamantul superior;
– consolidarea inovarii, cooperarii si a retelelor intre universitati, mediul de afaceri si centrele de cercetare.

Proiectele promovate vor contribui la realizarea urmatoarelor operatiuni orientative:
1. Dezvoltarea si implementarea instrumentelor si mecanismelor pentru imbunatatirea invatamantului superior;
2. Dezvoltarea si implementarea sistemului de asigurare a calitatii in universitati, inclusiv dezvoltarea personalului;
3. Sprijin pentru dezvoltarea retelelor intre universitati, institute de cercetare si companii, pentru dezvoltarea invatamantului superior, promovarea antreprenoriatului, formarea continua a cercetatorilor, stimularea si dezvoltarea carierei in cercetare.

Solicitanti eligibili

Beneficiarii eligibili sunt:
1. Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
2. Agentii, structuri aflate in subordinea / coordonarea MECTS, precum si alte organisme publice cu atributii in domeniul invatamantului superior la nivel de sistem, inclusiv in asigurarea si managementul calitatii si a Cadrului National al Calificarilor in invatamantul Superior.

Grupul tinta eligibil cuprinde urmatoarele categorii:
1. Personal implicat in elaborarea politicilor in invatamantul superior;
2. Personal cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control in invatamantul superior;
3. Experti in evaluare si acreditare din comisiile de asigurare a calitatii in invatamantul superior, la nivel national;
4. Personal implicat in dezvoltarea si managementul calificarilor si Cadrului National al Calificarilor in invatamantul Superior, la nivel de sistem;
5. Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universitati si facultati;
6. Membri ai comisiilor de asigurare a calitatii la nivel de universitate/facultate;
7. Personal implicat in dezvoltarea si managementul calificarilor la nivel de universitate / facultate;
8. Personal implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare;
9. Membri ai partenerilor sociali in educatie;
10. Personal si membri ai comitetelor sectoriale;
11. Studenti, inclusiv studenti non-traditionali.

Activitati eligibile

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile urmatoarele activitati:

1. Elaborarea/ revizuirea/ testarea/ implementarea metodologiilor, instrumentelor, sistemelor de indicatori de referinta, procedurilor si mecanismelor de asigurare si management al calitatii, management universitar, evaluare si acreditare, clasificare a
universitatilor si ierarhizare a programelor de studii etc.;
2. Dezvoltarea, actualizarea si managementul bazelor de date in vederea asigurarii si managementului calitatii in invatamantul superior, inclusiv corelarea si conectarea cu alte baze de date relevante;
3. Schimbul de bune practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte in vederea asigurarii si managementului calitatii in invatamantul superior, managementului si dezvoltarii strategice a universitatilor;
4. Elaborarea/ revizuirea / implementarea/ validarea si certificarea calificarilor in invatamantul superior, inclusiv elaborarea / revizuirea / testarea / implementarea standardelor ocupationale si dezvoltarea programelor de studii aferente cu elementele componente ale acestora;
5. Elaborarea/ revizuirea/ testarea/ implementarea procedurilor privind dezvoltarea si implementarea Cadrului National al Calificarilor in invatamantul Superior, la nivel de sistem de invatamant superior;
6. Dezvoltarea, imbunatatirea si adaptarea, acreditarea si implementarea programelor de studii universitare de licenta si masterat avandu-se in vedere CNCIS, inclusiv a programelor flexibile de studii dezvoltate in urma validarii si certificarii invatarii anterioare corespunzatoare invatamantului superior;
7. Dezvoltarea de curriculum, inclusiv dezvoltarea de materiale si instrumente didactice si de invatare care sa promoveze dezvoltarea profesionala si personala a studentilor pentru sustinerea functiilor reprezentative ale acestora in structuri decizionale, consultative si executive in universitati, in structuri asociative si de voluntariat (de tipul extinderii oportunitatilor de invatare practic-aplicativa;
8. Realizarea de studii, analize si instrumente metodologice in vederea definirii si ierarhizarii programelor de studii, inclusiv pentru corelarea cu nevoile pietei muncii si ale societatii bazate pe cunoastere;
9. Organizarea de activitati in vederea cresterii accesului la invatamantul superior si o mai buna corelare a invatamantului superior cu piata muncii (ex: activitati de tipul “zilele portilor deschise”, “zilele carierei” etc);
10. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare si de perfectionare pentru persoanele din grupul tinta in scopul implementarii Legii Educatiei Nationale (cu exceptia grupului tinta “studenti”);
11. Actiuni pentru extinderea oportunitatilor de invatare si facilitarea accesului la invatamantul superior, inclusiv actiuni inovatoare;
12. Introducerea/extinderea utilizarii TIC in management si planificare in invatamantul superior, inclusiv e-learning;
13. Dezvoltarea si implementarea solutiilor/instrumentelor software pentru imbunatatirea managementului strategic la nivelul sistemului de invatamant superior;
14. Introducerea unor module/sesiuni specifice de instruire in cadrul tuturor programelor de formare dezvoltate si furnizate privind egalitatea de gen, egalitatea de sanse si nediscriminarea pentru grupurile tinta specifice acestui DMI;
15. Elaborarea/ revizuirea/ implementarea la nivel de sistem a metodologiilor si procedurilor pentru validarea / recunoasterea invatarii anterioare pentru ocupatii care necesita studii superioare;
16. Elaborarea, implementarea si evaluarea de modele de parteneriat si de retele intre universitati, intreprinderi, centre de cercetare, inclusiv acorduri de colaborare, transfer de informatii, crearea si utilizarea de baze de date, etc.;
17. Infiintarea, dezvoltarea si consolidarea de retele, inclusiv retele virtuale, parteneriate si acorduri de cooperare intre universitati, intreprinderi, centre de cercetare, la nivel regional, national si transnational, inclusiv comunitati de practica pentru dezvoltarea invatamantului superior, promovarea antreprenoriatului;
18. Integrarea principiului dezvoltarii durabile la nivelul instrumentelor, metodologiilor, activitatilor si proceselor din invatamantul superior;
19. Activitati inovatoare nationale si transnationale pentru asigurarea calitatii in invatamantul superior.

Durata de implementare a unui proiect trebuie sa fie cuprinsa intre:
– minimum 6 (sase) luni si maximum 3 (trei) ani.

Conditii de finantare
Alocarea financiara orientativa pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este de 42.163.000 lei (echivalentul a 10.000.000 EURO.

Valoarea totala a unui proiect poate fi cuprinsa intre:
– Minim 2.108.150,00 lei (Echivalentul in lei a 500.000,00 euro) si
– Maximum 12.648.900,00 lei (Echivalentul in lei a 3.000.000,00 euro).

Termene limita

Proiectele se depun in perioada 7- 21 octombrie 2011.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Fseromania.ro
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.