INFRATECH

Introducere

Programul national “Dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic – INFRATECH”, aprobat prin HG. Nr.128/2004 este o initiativa a directiei de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii- Autoritatea Nationala pentru Cercetare stiintifica si reprezinta instrumentul de sustinere a constituirii si dezvoltarii entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic.

Prin implementarea programului INFRATECH se asigura:

 • bazele sistemului national de inovare, transfer tehnologic care sa permita asigurarea conditiilor favorabile generarii unui curent permanent de inovare sub impulsul cererii, ca o conditie sinequa non pentru diminuarea si eliminarea dezechilibrelor functionale prezente pe piata cercetarii, a tehnologiilor si inovarii;
 • cadrul necesar restructurarii sistemului de C-D-I, in vederea cresterii capacitatii acestuia de a raspunde pozitiv nevoilor agentilor economici (in special IMM-urilor).
Obiectivele programului

Obiective principale:

 • crearea de parcuri tehnologice si stiintifice (PTS);
 • crearea si dezvoltarea de incubatoare tehnologice si de afaceri (ITA);
 • crearea si dezvoltarea de centre de transfer tehnologic (CTT);
 • crearea si dezvoltarea de centre de informare tehnologica (CIT);
 • crearea si dezvoltarea de oficii de legatura cu industria (OLI);
 • crearea si dezvoltarea de clusteri tehnologici si brokeri tehnologici (CT, BT);

Obiective specifice:

 • promovarea unui mediu favorabil inovarii si absorbtiei noilor tehnologii in toate sectoarele economiei nationale;
 • stimularea cresterii competitivitatii intreprinderilor in perspectiva globalizarii schimburilor internationale;
 • identificarea de noi oportunitati de afaceri;
 • realizarea transferului rapid de informatii si tehnologii in economie;
 • ameliorarea, consolidarea mediului de afaceri, conversia profesionala si generarea de noi locuri de munca;
 • sustinerea personalului din cercetare sau din sistemul de invatamant superior pentru dezvoltarea de IMM inovative si spin-off-uri;
 • atragerea investitorilor in vederea aplicarii rezultatelor de CD;
 • asigurarea serviciilor de: asistenta si consultanta tehnica de specialitate la aplicarea/achizitionarea de tehnologii; evaluare tehnologica si audit tehnologic; veghe tehnologica, informare tehnologica, crearea, dezvoltarea si intretinerea de baze de date specializate;
 • sustinerea activitatilor promotionale specifice domeniului de stiinta si tehnologie (manifestari stiintifice, editare literatura de specialitate si materiale promotionale, targuri si expozitii etc.);
 • asigurarea serviciilor de asistenta pentru inventatori in vederea urmaririi modului de respectare a drepturilor de proprietate industriala;
Solicitanti eligibili

Solicitantii care beneficiaza de ajutor financiar in cadrul programului INFRATECH pot fi:

 1. pentru proiectele de constructie institutionala (PCI):
  • UCD (ex: INCD, institute de invatamant superior, institute ale academiei, alte institutii publice, societati comerciale care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare) daca au constituita, fara personalitate juridica dar cu autonomie financiara, o entitate de inovare si transfer tehnologic autorizata sa functioneze provizoriu sau acreditata;
  • organizatii neguvernamentale, asociatii profesionale, camere de comert si industrie sa. daca au constituita, fara personalitate juridica dar cu autonomie financiara, o entitate de inovare si transfer tehnologic autorizata sa functioneze provizoriu sau acreditata;
  • entitati de inovare si transfer tehnologic care au personalitate juridica, autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate.
 2. pentru proiectele de servicii tehnologice (PST):
  • entitati ale infrastructurii de transfer tehnologic organizate cu personalitate juridica sau fara personalitate juridica dar cu autonomie financiara acreditate, cu exceptia parcurilor stiintifice si tehnologice.

Activitati eligibile

Programul INFRATECH este structurat pe doua directii principale de dezvoltare (subprograme) astfel incat sa cuprinda toate domeniile specifice sistemului de inovare si transfer tehnologic:

 1. Subprogram 1 – crearea si dezvoltarea de centre de transfer tehnologic, centre de informare tehnologica, oficii de legatura cu industria si altele asemenea;
 2. Subprogram 2 – crearea si dezvoltarea de parcuri stiintifice si tehnologice si de incubatoare tehnologice si de afaceri;

In cadrul Programului sunt sustinute financiar, in sistem de cofinantare, doua tipuri de proiecte:

 1. proiecte de constructie institutionala (PCI), prin care sunt sustinute achizitiile de bunuri, servicii si dotari independente de catre entitatea de transfer tehnologic, in vederea cresterii capacitatii acesteia de a realiza servicii tehnologice specifice;
 2. proiecte de servicii tehnologice (PST), prin care sunt sustinute activitatile specifice entitatii de transfer tehnologic, cu exceptia parcurilor stiintifice si tehnologice, in vederea realizarii de servicii tehnologice specializate (studii de investitii tehnologice; asistenta la restructurarea/retehnologizarea si dimensionarea agentilor economici; formarea si dezvoltarea de activitati economice inovative in vederea reconversiei fortei de munca in zonele monoindustriale; dezvoltarea resurselor umane in sistemul de inovare si transfer tehnologic, urmarirea dezvoltarii tehnologice in plan intern si international (veghe tehnologica); transfer tehnologic si validare tehnologica; prognoza, evaluare tehnologica; audit tehnologic; analize statistice si indicatori ai eficientei inovarii; crearea, dezvoltarea si intretinerea de banci de date specializate etc.)
Conditii de finantare

Programul are caracter multianual si se deruleaza pe perioada 2004-2007.

Programul este finantat de la bugetul de stat prin alocatii prevazute cu aceasta destinatie si in limita fondurilor aprobate anual prin bugetul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Bugetul programului : 100.000.000 RON (1.000 miliarde ROL), din care 2 0.000.000 RON (200 miliarde ROL) pentru 2006:

 • 5% din bugetul programului este alocat pentru administrare;
 • 95% din bugetul programului se constituie ca suport financiar nerambursabil.

Bugetul unui proiect:

 • minimum 5000 EURO, echivalent in lei la data contractarii;
 • maximum 500000 EURO, echivalent in lei la data contractarii.

Alocarea nerambursabila a fondurilor contractate se realizeaza in mai multe transe.

Prima transa de finantare se acorda sub forma de avans, de pana la 30% din valoarea primei etape din planul de realizare a proiectului, dupa incheierea contractului de finantare, in maximum 30 de zile de la data semnarii acestuia, in conditiile legii.

Cofinantarea se poate realiza in bani sau in natura (maximum 50% din valoare cofinantarii).

Termene limita

Competitia este deschisa, solicitantii pot depune propuneri de proiecte oricand pe parcursul anului 2007.

Propunerea de proiect se transmite prin posta, prin curier sau se depune direct la sediul in care UMP isi desfasoara activitatea.

Evaluarea propunerilor de proiecte se realizeaza semestrial, intre 1-30 aprilie si 1-30 septembrie sau ori de cate ori este necesar, la propunerea directorului de Program, cu aprobarea conducatorului MEdC-ANCS.

Finantator: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
Sursa: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.