Programul „În stare de bine”, Apelul 2 pentru propuneri de proiect

in-stare-de-bine.png

Status: Inactiv
Buget: 2.244.500 lei
Termen limită: 23 iulie

Programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile1 , este un program privat de fi nanțare ce vizează susținerea proiectelor dezvoltate de către organizaţii neguvernamentale în benefi ciul comunităților din România.

Obiectivul Programului:

Creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile Cultură, Sport sau Viaţă Sănătoasă şi care se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile.

Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale din România care dezvoltă proiecte în următoarele domenii:

Cultură: proiecte care stimulează expunerea şi implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte în activități culturale/creaţia culturală sau care prin activități culturale contribuie la prevenirea/ combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetăţenilor sau care contribuie la promovarea patrimoniului cultural, inclusiv imaterial, şi valorifi carea sa pentru dezvoltarea rurală şi urbană în benefi ciul grupurilor vulnerabile;

Sport: proiecte care cresc participarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte la activităţi de educaţie fi zică şi sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunităţii sau care, prin activități sportive, contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetățenilor;

Viață sănătoasă: proiecte care implică grupurile vulnerabile şi comunităţile din care acestea fac parte în promovarea și adoptarea unui stil de viață sănătos, prin informare, activități educaționale sau de suport, abordând tematici precum nutriție, sănătate mintală, sănătatea relațiilor, educaţie pentru sănătate, prevenirea discriminării, a violenţei domestice sau de gen, a consumului de substanțe (tutun, alcool, droguri etc.).

Al doilea apel de proiecte va fi deschis solicitanților în perioada 21 iulie (ora 9:00) – 23 iulie (ora 16:00), iar în cadrul acestuia vor fi finanțate proiecte din toate cele 3 domenii ale programului (cultură, sport și viață sănătoasă) care implică prioritar beneficiari din gurpuri vulnerabile.

Numărul minim de beneficiari pentru un proiect este de 20. Sunt acceptate și proiecte în parteneriat între două sau mai multe organizații neguvernamentale. Organizație parteneră în proiect în contextul acestui program este considerată orice organizație care respectă regulile de eligibilitate, cu o contribuție relevantă în cadrul proiectului pentru rezultatele acestuia sau în relație cu beneficiarii proiectului și care administrează o parte din bugetul proiectului.

Bugetul Programului, alocarea pe apeluri şi valoarea sprijinului financiar pentru proiecte

Bugetul total al Programului pentru anul 2020 este de 4.489.000 lei. Din acesta, un procent de 50% (2.244.500 lei) va fi alocat pentru Apelul 2, la care se pot adăuga sumele rămase necontractate în urma Apelului 1. Valoarea minimă a sprijinului financiar acordat pentru un proiect, numit în continuare finanţare nerambursabilă din fonduri private în cadrul acestui Apel, este de 25.000 lei, iar valoarea maximă nu poate depăşi 235.000 lei.

În formularul cererii de finanțare solicitanții pot menționa și justifica și contribuție proprie în natură, dacă este cazul, însă aceasta nu va fi cuantificată şi nu va fi inclusă în bugetul proiectului. În cazul în care activităţile propuse prin proiect necesită costuri mai mari decât finanţarea solicitată, solicitantul poate să asigure diferenţa necesară printr-o contribuţie în numerar din alte surse, cu condiţia ca aceasta să fie cel mult egală cu valoarea finanţării solicitate pentru proiect. Această contribuţie va fi detaliată în secţiunea corespunzătoare din Cererea de finanţare (precizând inclusiv sursele) şi nu va fi inclusă în bugetul proiectului.

Durata proiectelor

Durata minimă a unui proiect este de 2 luni, iar durata maximă estimativă este de 6 luni pentru proiectele depuse în Apel 2. Estimăm posibilitatea începerii proiectelor din data de 15 septembrie 2020. Toate proiectele trebuie să își incheie implementarea activităților până la data de 31 martie 2021.

Documentație

Website-ul programului. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.