Programul RO02 „Biodiversitate si servicii ale ecosistemelor”

biodiveristate.jpg

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, in calitate de Operator de Program, lanseaza de astazi, 14 noiembrie 2016, deschiderea sesiunii de depunere a propunerilor de proiecte in cadrul Fondului pentru Relatii Bilaterale aferente Programelor finantate prin Granturile SEE 2009-2014.

Status: Activ
Depunere pana la: 30.08.2017
Buget: 200.000 Euro

Obiectivul General al Programului: Stopare a pierderii biodiversitatii.

Obiectivul Specific al Programului: Prin implementarea programului se asteapta o imbunatatire a starii ecosistemelor precum si a nivelului de cunoastere, informare si constientizare a publicului larg in legatura cu beneficiile de zi cu zi, produse de serviciile ecosistemelor si importanta mentinerii ecosistemelor intr-o stare buna.

Rezultate asteptate:

  • Imbunatatirea capacitatii si administrarii coridoarelor ecologice;
  • Studii si training cu privire la contributia ariilor naturale protejate in sectorul economic;
  • Crearea metodologiilor pentru stabilirea coridoarelor ecologice;
  • Rapoarte necesare pentru realizarea metodologiilor
  • Delimitarea ecosistemelor;
  • Identificarea mecanismelor de plati pentru serviciile ecosistemice. Fondul pentru Relatii Bilaterale (denumit in continuare „Fondul”) constituit la nivelul Programului, este destinat unor initiative menite sa conduca la dezvoltarea relatiilor bilaterale prin cooperare si transfer de cunostinte intre entitati (autoritatile/institutiile publice/ONG etc) din statul beneficiar, statele donatoare, si organizatii internationale respectiv prin sprijinirea organizarii de, sau participarii la, seminarii, conferinte, workshop-uri, vizite de lucru, cursuri, intalniri de lucru, etc.

Activitati eligibile

Fondul este destinat sustinerii proiectelor/actiunilor ce corespund obiectivului general al Programului, si anume sa implementeze solutii in problema degradarii serviciilor ecosistemelor, sa creasca nivelul de cunostinte privind contributia acestora la economie precum si sa contribuie la stoparea pierderii biodiversitatii in Romania. Obiectivul include abordarea problemelor legate de pierderea si fragmentarea habitatelor, de restaurarea zonelor degradate, precum si integrarea aspectelor legate de biodiversitate in politicile sectoriale. Astfel, proiectele/actiunile finantate trebuie sa faciliteze schimbul si transferul de cunostinte, experiente, tehnologie, bune practici intre entitati similare din Romania si statele donatoare si sa vizeze dezvoltarea relatiilor bilaterale intre aceste tari.

In acest scop, urmatoarele tipuri de activitati sunt considerate eligibile:

– Participarea la evenimente precum conferinte, seminarii, vizite de studiu, cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter similar atata timp cat se adreseaza scopului programului (Participantii la activitati trebuie sa cunoasca limba de lucru pentru a putea participa la toate sesiunile atelierelor/vizitelor de studiu/conferintelor etc);
– Organizarea de evenimente precum conferinte, seminarii, vizite de studiu, cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter similar atata timp cat se adreseaza scopului programului.

Beneficiari eligibili si parteneri

Beneficiarii si partenerii eligibili in cadrul Fondului sunt Promotorii de Proiect, partenerii din statul donator, cat si alte institutii relevante si organizatii non-guvernamentale din Romania si stakeholderi din statele donatoare.

Buget si finantare

Bugetul apelului: 200.000 Euro.

Nota: Operatorul de Program isi rezerva dreptul de a ajusta bugetul apelului, in functie de interesul manifestat de aplicanti pentru acest apel si de posibilele economii realizate.

Nota: Nu este stabilit bugetul maxim pentru o aplicatie. Bugetul total poate fi contractat pe baza unei singure sau a mai multor aplicatii.

Rata de finantare nerambursabila: 100% din cheltuielile eligibil.

Eligibilitate

Conditii de eligibilitate a cheltuielilor: Pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile trebuie sa fie suportate efectiv de catre beneficiar sau partener si, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

(a) sa fie efectuate intre prima si ultima zi de eligibilitate;
(b) sa fie legate de activitatile actiunii si incluse in bugetul total estimat al contractului;
(c) sa fie proportionale si necesare pentru proiect/actiune;
(d) sa fie folosite numai in scopul de a atinge obiectivul/ele proiectului/actiunii si a rezultatelor sale preconizate, intr-un mod compatibil cu principiile bunei gestiuni financiare, eficientei si eficacitatii.

Entitatile ale caror aplicatii sunt aprobate vor semna un contract de finantare cu Operatorul de Program. Cheltuielile sunt considerate a fi eligibile intre data semnarii contractului si 30 septembrie 2017. Urmatoarele tipuri de cheltuieli se vor considera eligibile:

(a) Costurile deplasarilor internationale (tur-retur), clasa economic;
(b) Taxa de participare, daca este cazul;
(c) Cheltuielile de sedere: cazare, asigurare medicala si diurna (in limita maxima prevazuta prin legislatia aplicabila fiecarei entitati);
(d) Transportul local in comun (public) in Romania sau in tara in care aplicantul se va deplasa;
(e) TVA, cu conditia sa nu poata fi recuperata de catre beneficiar si/sau partener; Beneficiarul trebuie sa depuna o declaratie pe proprie raspundere ca nu poate recupera TVA.
(f) Cheltuieli de deplasare si salarii pentru vizitele expertilor/lectorilor
g) Costurile ocazionate de conferinte, seminarii, cursuri, intalniri si ateliere de lucru (acest tip de cheltuieli poate cuprinde servicii organizare evenimente/inchierieri de sali/servicii de traducere-interpretariat si inchirieri de echipamente (cabina traduceri/microfoane, etc), servicii de catering, cheltuieli de cazare/transport ale participantilor si cheltuili cu onorariile lectorilor/expertilor invitati dar nu salarii pentru aplicant/partener;)
(h) Cheltuielile aferente activitatilor de promovare si informare;
(i) Onorariile aferente consultantei externe;
(j) Costul raportului de audit (daca este cazul).

Nota: Cheltuielile cu consultanta pentru organizarea unui eveniment/managementul aplicatiei nu sunt eligibile – este contributia aplicant/partener.

Pentru onorariile expertilor se aplica valorile uzuale din entitatea respectiva – politica obisnuita de salarizare din cadrul entitatii. De asemenea contributia acestora trebuie sa fie in stransa legatura cu indicatorii aplicatiei.

Costurile de deplasare se finanteaza in conformitate cu prevederile Ordinul MFE nr. 1055/2014, si asa cum sunt descrise in sectiunea 6.1 ale rezentului ghid, sau HG 518/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, acolo unde se aplica, astfel:

a) Sumele forfetare stabilite pentru finantarea cheltuielilor de deplasare externa finantate din Fondul pentru relatii bilaterale la nivel national si de program, indiferent de tara de origine a beneficiarului, sunt urmatoarele: – pentru o deplasare de 3 – 4 zile (2 – 3 nopti de cazare): 1600 de Euro/persoana; – pentru o deplasare de 5 – 6 zile (4 – 5 nopti de cazare): 2000 de Euro/persoana (cu o justificare pentru durata prelungita a deplasarii). Valoarea sumelor forfetare nu include taxa de participare.
b) Pentru deplasari al caror obiectiv necesita o durata de timp diferita fata de cele prezentate anterior, se aplica metoda costurilor reale, pe baza de documente justificative si in limitele prevazute de HG 518/1995 cu modificarile si completarile ulterioare. Metoda costurilor reale se aplica si in cazul in care cheltuielile de cazare si/sau transport sunt suportate din alte surse (de exemplu, de catre organizatori). In toate cazurile in care nu se aplica prevederile Ordinului MFE nr. 1055/2014, costurile de deplasare se finanteaza in conformitate cu prevederile HG 518/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru cheltuielile efectuate de un beneficiar sau partener care are ca locatie principala sediul intr-un stat donator sau organizatie internationala, un raport emis de catre un auditor certificat si independent, certificand faptul ca toate cheltuielile au fost efectuate in conformitate cu reglementarile in vigoare, legislatia nationala si practicile contabile din tara beneficiarului, va fi considerat ca o dovada suficienta 9 a cheltuielilor efectuate. Partenerii din statele donatoare pot opta pentru un raport efectuat de catre un expert independent si certificat, care certifica faptul ca sumele pretinse sunt suportate in conformitate cu Regulamentul, dreptul national si practicile de contabilitate aplicate in tara partenerului de proiect, cu conditia ca acel expert sa fie independent si certificat cu competente legale pentru a audita respectiva entitate si de a pregati situatii financiare.

Plati

Aplicantul poate opta fie pentru sistemul de plata in avans sau pentru rambursare, in functie de necesitatile de finantare ale proiectului/actiunii propuse, in conditiile urmatoare:

– Plata in avans presupune acordarea unui avans pentru desfasurarea activitatilor programate de maxim 100% pentru institutiile publice, respectiv maxim 70% pentru alte entitati din valoarea eligibila proiectului/actiunii (in concordanta cu OUG 23/2013 cu completarile ulterioare), pe baza unei cereri de avans, daca este cazul, a unei plati finale, pe baza unei cereri de plata finala, conform Anexei 2 si Anexei 4 la prezentul Ghid; cererea de avans va fi depusa in functie de perioada in care se vor derula activitatile. – Rambursarea presupune plata cheltuielilor deja efectuate si suportate de catre Beneficiar, pe baza unei cereri de rambursare, conform Anexei 2 si Anexei 4 la prezentul Ghid.

Aplicatiile pot fi transmise Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, conform Ghidului, incepand cu data de 21.11.2016, pana cel mai tarziu pe 30 august 2017, ora 14:00 iar data limita de implementare a actiunilor este 30 septembrie 2017.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

Finantator: Mecanismul Financiar al SEE
Sursa: Ministerul Mediului

[caseta-final-fise]

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.