Proiecte de cercetare exploratorie

Birou_carte.jpg

Platforma va fi disponibilă începând cu data de 28.05.2020.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 15.06.2020
Buget: 18.604.000 EUR

Scop:

Susţinerea şi promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale, multi-, inter- şi trans-disciplinare şi/sau exploratorii din România. Programul se adresează cercetătorilor cu performanţe demonstrate prin calitatea şi recunoaşterea internaţională a publicaţiilor ştiinţifice.

Obiective

 afirmarea prestigiului cercetării ştiinţifice din România cuantificat prin rezultate ştiinţifice de nivel internaţional;
 identificarea, susţinerea şi dezvoltarea echipelor de cercetare pentru a le permite să atingă, să menţină şi să consolideze masa critică necesară competitivităţii acestora pe plan internaţional;
 atragerea resurselor umane naţionale şi internaţionale de calitate pentru dezvoltarea cercetării ştiinţifice din România;
 implementarea principiului “finanţarea urmează performanţa” în cercetare.

Criterii de eligibilitate:

a) Directorul de proiect este doctor în ştiinţe. În cazul în care diploma de doctor a directorului de proiect nu este recunoscută în România, recunoaşterea acesteia trebuie obţinută înainte de data semnării contractului de finanţare;
b) Directorul de proiect îndeplineşte standardele minimale de eligibilitate prezentate în Anexa 1. Informaţiile necesare verificării îndeplinirii standardelor minimale se completează în platforma web de depunere online a cererilor de finanţare, www.uefiscdi-direct.ro;
c) Proiectul se desfăşoară într-o instituţie sau unitate de cercetare-dezvoltare din România, inclusiv într-o instituţie de învăţământ superior, numită în continuare instituţie gazdă. Instituţia gazdă nu poate fi o întreprindere, în sensul legislaţiei privind ajutorul de stat;
d) Instituţia gazdă nu este declarată, conform legii, în stare de incapacitate de plată; nu are conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti; nu a furnizat declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate de către UEFISCDI în vederea selectării contractanţilor; nu a încălcat prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o autoritate contractantă;
e) Directorul de proiect este angajat cu normă întreagă în instituţia gazdă, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, care acoperă cel puţin perioada contractului, sau are acordul de angajare cu normă întreagă, din partea instituţiei gazdă, cel puţin pe perioada contractului. În cazul deciziei de acordare a finanţării, contractul de angajare cu norma întreagă trebuie să fie încheiat de directorul de proiect cu instituţia gazdă cel târziu la data semnării contractului de finanţare, cu intrare în vigoare la data demarării proiectului. În situaţia în care propunerea de proiect este acceptată la finanţare, directorul de proiect îşi va desfăşura activitatea cu normă întreagă în instituţia gazdă.
f) O persoană poate depune, ca director de proiect, o singură propunere de proiect de tip PCE – Proiecte de cercetare exploratorie. În cazul în care sunt depuse mai multe propuneri de proiecte de către acelaşi director de proiect, toate aceste propuneri de proiect vor fi declarate neeligibile.
g) O persoană care este director al unui proiect de tip PD, TE, sau PCCF aflat în derulare, nu poate fi, în acelaşi timp, director al unui nou proiect de tip PCE. O persoană care conduce un proiect de tip PD, TE sau PCCF, aflat la data de închidere a perioadei de depunere a cererilor de finanţare în ultimele 12 luni de derulare ale proiectului, poate candida pentru obţinerea unei finanţări pentru un proiect de tip PCE, care va începe ulterior finalizării proiectului aflat în derulare. Dacă o persoană obţine finanţare în cadrul competiţiilor TE sau PD 2019, aceasta va putea amâna contractarea până la finalizarea evaluării proiectelor PCE. În cazul în care va obţine finanţare şi în cadrul competiţiei de proiecte PCE, va putea alege între proiectul PCE sau cel de tip TE, respectiv PD.
h) Este interzisă depunerea de proiecte care auîn vedere activităţi deja finanţate sau în curs de finanţare din alte surse, naţionale sau internaționale, sau care sunt rezultat al plagiatului şi autoplagiatului. Directorii de proiecte care au mai derulat teme de cercetare asemănătoare le vor menţiona şi vor preciza clar gradul de noutate al celei prezente. Este interzisă confecţionarea şi folosirea de informaţii şi date experimentale falsificate, cu scopul influenţării rezultatelor evaluării propunerii de proiect, a rapoartelor de activitate sau a publicaţiilor rezultate în urma derulării proiectului. UEFISCDI realizează, în faza de contractare, rapoarte de similitudine a propunerilor de proiecte acceptate la finanțare și transmite CNCS aceste rapoarte, pentru analiză. În cazul sesizării unor abateri de la normele privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, CNCS informează Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI). CNECSDTI analizează şi constată abaterile sesizate şi poate dispune sancţiuni, conform legislaţiei în vigoare. Pe baza constatării CNECSDTI, CNCS poate propune contractarea / anularea contractului de finanţare, cu returnarea sumelor folosite, şi interzicerea dreptului de a participa la următoarele competiţii organizate în cadrul programelor PNIII derulate sub egida sa.

Documentația

Website-ul programului. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.