Se depun cererile de finantare pentru Masura II.2 – Investitii productive in acvacultura

pesti_crap.jpg

Directia Generala Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AM POPAM) anunta lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finantare, in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020: Prioritatea Uniunii Europene 2 – Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, inovatoare, competitive si bazte pe cunoastere Masura II.2 Investitii productive in acvacultura.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 16.02.2017
Buget: 135.516.000,00 lei

Obiectiv

Obiectiv specific 2.2 Sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv imbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru, in special ale IMM-urilor.

Buget

Cuantumul sprijinului financiar neramabursabil acordat in cadrul acestei Cereri de finantare este de:
– 50% din valoarea eligibila a proiectului (inclusiv TVA eligibil) pentru microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si ONG-urilor cu activitate economica in domeniul acvaculturii;
– 30% din valoarea eligibila a proiectului (inclusiv TVA eligibil) pentru intreprinderile care nu se incadreaza in definitia IMM-urilor si ONG-urilor cu activitate economica in domeniul acvaculturii.

Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinantarea investitiei, in cuantum de minim 50% din rata de cofinantare, prin mai multe modalitati: aport in natura, aport in numerar constituit de beneficiar, surse de finantare (credit bancar).

In situatia in care beneficiarul alege sa asigure cofinantarea prin aport in natura aceasta trebuie dovedita si depusa odata cu cererea de finantare, fie la valoarea totala a procentului de cofinantare, fie intr-un cuantum de minim 20% din aceasta.

Pentru proiectele la care valoarea contributiei in natura depaseste cota procentuala stabilita pentru contributia proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil va fi diminuat cu cota procentuala ce depaseste contributia proprie.

Daca contributia in natura nu asigura valoarea totala a cofinantarii, aceasta poate fi completata pana la valoarea totala prin aport in numerar.

In situatia in care solicitantul va prezenta la momentul depunerii cererii de finantare un document justificativ (raport de evaluare pentru aportul in natura, extras de cont cu blocarea sumei sau contract de finantare) privind asigurarea cofinantarii investitiei, in cuantum de minim 20% din valoarea cofinantarii, acesta va fi punctat in conformitate cu criteriul 3 din Anexa 5 – Criterii de selectie.

Valoarea maxima a proiectului

Valoarea maxima si minima eligibila aferenta unui proiect va fi precizata in anuntul de lansare a apelului. In cadrul acestor valori este inclus TVA –ul doar in cazul solicitantilor neplatitori de TVA. Pentru solicitantii platitori de TVA, in cadrul plafonului nu este inclus TVA-ul.

Valoarea maxima eligibila aferenta unui proiect este de 4.000.000 EURO conform cursului de schimb valutar €/RON afisat de catre INFOREURO la data lansarii apelului.

Valoarea maxima nerambursabila aferenta unui proiect este de 2.000.000 EURO conform cursului de schimb valutar €/RON afisat de catre INFOREURO la data lansarii apelului.

Alocarea financiara

Alocarea financiara pentru aceasta masura este precizata in anuntul de lansare a apelului.
Contributia FEPAM in cadrul operatiunii este de 75%, iar contributia publica nationala este de 25% (valoarea totala a finantarilor, fara TVA).

Conditii specifice pentru obtinerea finantarii

In aceasta sectiune regasiti informatii despre:
– solicitantii eligibili;
– eligibilitatea proiectului;
– activitati eligibile;
– cheltuieli eligibile.

Solicitantii eligibili

Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare)

  • Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);
  • Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);
  • Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
  • Societate in comandita simpla – SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
  • Societate pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
  • Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
  • Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
  • Asociatii constituite conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

Eligibilitatea proiectului

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:
1) sa fie implementat pe teritoriul Romaniei;
2) sa contina activitatile/cheltuieli eligibile prezentate in prezentul ghid;
3) activitatile/cheltuielile pentru care se solicita finantare in Cererea de finantare se incadreaza in perioada 01.01.2014 si pana la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului;
4) valoarea maxima eligibila aferenta unui proiect se incadreaza in plafonul stabilit prin anuntul de lansare a apelului;
5) suma solicitata ca sprijin financiar nerambursabil trebuie sa respecte intensitatea ajutorului financiar specific statutului fiecarui solicitant;
6) durata maxima de implementare a proiectului – 24 luni;
7) activitatile pentru care se solicita sprijin nerambursabil in Cererea de finantare nu trebuie sa faca obiectul unei alte finantari din fonduri publice nationale sau ale Uniunii Europene, in ultimii 5 ani.

Activitati eligibile

a) investitii productive in acvacultura;
b) investitii in diversificarea productiei de acvacultura si a speciilor de cultura;
c) investitii in modernizarea unitatilor de acvacultura, inclusiv imbunatatirea conditiilor de lucru si de siguranta a lucratorilor din domeniul acvaculturii;
d) investitii in imbunatatirea si modernizarea referitoare la sanatatea si bunastarea animalelor, inclusiv achizitionarea de echipamente in scopul de a proteja fermele impotriva animalelor salbatice de prada;
f) investitiile care vizeaza sporirea calitatii sau a valorii produselor de acvacultura;
g) investitii in refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru acvacultura prin indepartarea malului sau investitiile menite sa previna depunerea malului;
h) investitii in diversificarea veniturilor obtinute de intreprinderile din domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activitati complementare;

Cheltuieli eligibile

1. Obtinerea si amenajarea terenului, astfel cum sunt prevazute in Anexa nr. 4, art. 8 capitolul 1 din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Asigurarea utilitatilor necesare, astfel cum sunt prevazute in Anexa nr. 4, art. 8 capitolul 1 din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Proiectare si asistenta tehnica, astfel cum sunt prevazute in Anexa nr. 4, art. 8 capitolul 1 din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cheltuielile cu serviciile de consultanta pentru intocmirea dosarului Cererii de finantare;
4. Investitia de baza, inclusiv cheltuieli pentru achizitia de constructii, astfel cum sunt prevazute in Anexa nr. 4, art. 8 capitolul 1 din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Alte cheltuieli, astfel cum sunt prevazute in Anexa nr. 4, art. 8 capitolul 1 din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Cheltuieli cu echipa de implementare, astfel cum prevede la art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 347/2016;
7. Cheltuieli pentru probele tehnologice si teste, astfel cum sunt prevazute in Anexa nr.4 art.8, capitolul 6 din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Cheltuieli pentru construirea de noi ferme de acvacultura;
9. Cheltuieli pentru modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere;
10. Cheltuieli cu achizitia de echipamente pentru indepartarea malului sau menite sa previna depunerea malului;
11. Cheltuieli cu achizitia de unelte de pescuit;
12. Cheltuieli cu achizitia de ambarcatiuni pentru furajare, recoltarea si transportul pestelui;
13. Cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente si instalatii pentru producerea furajelor;
14. Cheltuieli pentru construirea si dotarea de microunitati de procesare cu conditia ca materia prima sa provina din productie proprie;
15. Cheltuieli pentru construirea sau amenajarea unui centru de vanzare (magazin pescaresc) direct catre consumatorii finali;
16. Cheltuieli pentru realizarea/amenajarea de capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste, prin investitii noi sau adaptarea/modernizarea unor cladiri existente;
17. Cheltuieli pentru realizarea de drumuri si platforme tehnologice din interiorul fermelor de acvacultura;
18. Cheltuieli pentru construirea si/sau modernizarea depozitelor de furaje;
19. Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente in scopul de a proteja fermele impotriva animalelor salbatice de prada;
20. Cheltuieli cu amenajarea de standuri si pontoane pentru pescuitul recreativ-sportiv;
21. Cheltuieli cu achizitia de ambarcatiuni cu destinatie recreativa;
22. Cheltuieli pentru investitii necesare pescuitului recreativ-sportiv pe ambarcatiuni;
23. Cheltuieli pentru restaurant cu specific pescaresc pe raza orasului sau comunei unde se afla unitatea de acvacultura:
a) cheltuieli pentru investitii noi;
b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor cladiri existente;
c) cheltuieli cu achizitia de dotari specifice restaurantelor.
24. Cheltuieli pentru amenajarea spatiilor de cazare in interiorul fermei, in legatura cu pescuitul recreativ-sportiv:
a) cheltuieli pentru investitii noi;
b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor cladiri existente;
c) cheltuieli cu achizitia de dotari specifice spatiilor de cazare.
25. Cheltuieli pentru realizarea de marcaje de orientare si de promovare a turismului pentru pescuitul recreativ-sportiv;
26. Cheltuieli cu amenajarea unor spatii pentru activitati educationale;
27. Cheltuieli necesare desfasurarii de activitati educative care privesc pescuitul;
28. Cheltuieli necesare realizarii de tabere tematice pentru copii in zonele de pescuit;
29. Cheltuieli pentru construirea de observatoare in vederea studierii pasarilor acvatice;
30. Cheltuieli cu achizitionarea de mijloace de transport pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite pentru unitatea de acvacultura;
31. Cheltuieli pentru achizitionarea de tehnologii noi si know-how;
32. Cheltuieli pentru achizitionarea de masini, utilaje (inclusiv utilaje agricole) si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura;
33. Cheltuieli cu achizitionarea de utilaje si echipamente pentru mentinerea si monitorizarea in conditii optime a biomediului acvatic;
34. Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente si instalatii pentru colectarea si gestionarea deseurilor din unitatile de acvacultura;
35. Cheltuieli privind achizitionarea de software si sisteme de monitorizare;
36. Cheltuieli privind primele de asigurare a investitiilor pentru perioada de implementare (executie) a proiectului;
37. Cheltuieli pentru investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (solara, eoliana, biomasa, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu, nu mai mult de 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Totodata sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru:
1. Cheltuieli cu auditarea proiectului;
2. Cheltuieli cu informarea si publicitatea;
3. Cheltuieli privind taxele;
4. Cheltuielile bancare de deschidere si de administrare a conturilor, astfel cum sunt prevazute la art. 11 din Hotararea Guvernului nr. 347/2016;
5. Cheltuieli cu achizitionarea semnaturii digitale pentru MySMIS2014.

Categoriile de cheltuielile eligibile pentru Cererile de finantare depuse in cadrul acestui apel sunt detaliate astfel:

1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
2. Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
4.Cheltuieli pentru investitia de baza
5.Cheltuieli cu organizarea de santier
6.Comisioane, cote, taxe
7.Cheltuieli diverse si neprevazute
8.Cheltuieli cu leasing-ul
9.Cheltuieli privind plata drepturilor salariale,
10.Cheltuieli cu auditarea proiectului;
11.Cheltuieli cu informarea si publicitatea;
12.Cheltuieli pentru probele tehnologice si teste si predare la beneficiar
13. Contributie in natura
14. Cheltuieli cu achizitionarea semnaturii digitale pentru MySMIS2014.

Data si ora limita pana la care pot fi depuse cereri de finantare: 16.02.2017, ora 17:00

Alocarea financiara totala pentru prezentul apel: 135.516.000,00 lei, din care alocare financiara pentru ITI DD: 36.137.600,00 lei
Cursul de schimb INFOREURO de 4,5172 LEI/EUR, valabil in luna decembrie 2016.

In cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singura cerere de finantare.

In cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finantare si documentele anexate vor fi introduse si respectiv atasate on line cu semnatura electronica in aplicatia electronica MySMIS2014, disponibila la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar in intervalul mentionat mai sus.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati un formular aici.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

 

Finantator: FEPAM + contributie nationala
Sursa: AM Peste

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.