Se depun cererile de finantare pentru stimularea investitiilor care vor genera noi locuri de munca

munca.jpg

Ministerul Finantelor Publice lanseaza o noua sesiune de depunere de cereri de finantare in cadrul schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala (HG 332/2014).

Status: INACTIV
Depunere: 22.08.2016
Suma maxima: 113 milioane lei

Obiectivul schemei de ajutor de stat il reprezinta dezvoltarea regionala prin sprijinirea investitiilor si crearea de noi locuri de munca,  indiferent de dimensiunea beneficiarilor si de valoarea investitiei. Sumele se acorda sub forma de granturi de la bugetul de stat pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale. Pana in prezent, in baza schemei, au fost aprobate 24 de proiecte de investitii care vor genera 4.024 de noi locuri de munca, pentru care a fost aprobat un ajutor de stat in valoare de 109,6 milioane de lei.

Bugetul schemei de ajutor de stat

Schema de ajutor de stat este inclusa in Programul „Ajutoare de stat pentru finantarea proiectelor pentru investitii” din cadrul bugetului Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale. Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentarii, astfel:

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finantare pentru perioada 2014-2020;
b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat aprobat in baza acordurilor pentru finantare emise, pentru perioada 2015-2025.

Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale.

Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat

Se pot emite acorduri pentru finantare in baza schemei pana la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat. Plata ajutorului de stat se efectueaza in perioada 2015-2025, in baza acordurilor pentru finantare emise, in limita bugetului anual alocat schemei. 

Solicitanti eligibili

Intreprinderile care pot solicita ajutor de stat in baza acestei scheme sunt intreprinderi nou-infiintate sau intreprinderi in activitate, IMM-uri sau intreprinderi mari, cu personalitate juridica, infiintate conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata.

Sectoarele de activitate eligibile

Sunt eligibile investitiile care realizeaza locuri de munca in toate sectoarele de activitate, cu exceptia celor prevazute la art. 13 din H.G. nr. 332/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si a celor mentionate in “Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acorda ajutoare de stat” prevazuta in Anexa 1 la prezentul Manual, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale inregistrate pe o perioada de 2 ani consecutivi, ca urmare a crearii de locuri de munca. Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acorda cu indeplinirea urmatoarelor conditii: a) locurile de munca sunt create direct de un proiect de investitii;
b) locurile de munca sunt create dupa data primirii acordului pentru finantare, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data finalizarii investitiei.

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale inregistrate pe o perioada de 2 ani consecutivi, ca urmare a crearii de locuri de munca.

Pentru fiecare locatie a realizarii investitiei se vor crea cel putin 10 locuri de munca dintre care minimum 3 locuri de munca pentru lucratori defavorizati. Locurile de munca nou-create se mentin pentru o perioada minima de 5 ani de la data la care acestea au fost ocupate prima data in cazul intreprinderilor mari, respectiv 3 ani in cazul intreprinderilor mici si mijlocii.

Depunere

Cererile, insotite de documentele justificative, se transmit prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, sau se depun personal la Registratura generala a Ministerului Finantelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti. Pe plic se mentioneaza: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituita prin H.G. nr.332/2014”.

Inregistrarea cererilor la Registratura generala a Ministerului Finantelor Publice se realizeaza exclusiv in perioada 8-22 august 2016, in caz contrar sunt restituite si nu sunt luate in considerare.

Analiza cererilor de acord se face dupa incheierea sesiunii de inregistrare, fara a avea importanta ordinea in care au fost inregistrate.

In prima etapa de evaluare, Ministerul Finantelor Publice verifica indeplinirea conditiilor de conformitate, a criteriilor de eligibilitate si calculeaza un punctaj in vederea incadrarii in bugetul alocat schemei. Selectarea se realizeaza in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut. Etapa se incheie in maxim 30 de zile lucratoare de la data inchiderii sesiunii de inregistrare, iar rezultatele sunt publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.

Intreprinderile selectate in prima etapa transmit, in maxim 30 de zile lucratoare de la data comunicarii rezultatelor, planurile de afaceri, insotite de restul documentelor justificative, in vederea analizarii viabilitatii proiectelor si a emiterii acordurilor pentru finantare.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Finantator: Guvernul Romaniei
Sursa: Ministerul Finantelor Publice

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.