Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri

Obiectivele programului
Obiectivul il reprezinta cresterea eficientei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor interne pe baza unui sistem informatic; introducerea de sisteme TIC moderne ce incurajeaza inovarea si/sau ofera sprijin pentru imbunatatirea deciziilor managementului.
Activităţile eligibile constau în achiziţionarea de aplicaţii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanţă şi training specializat necesare pentru:

 Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning – Planificarea Resurselor Întreprinderii)

 Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relaţii cu clienţii (CRM – Customer Relationship Management)

 Implementarea de soluţii software pentru design şi/sau producţie, pentru -îmbunătăţirea managementului ciclului de viaţă al produselor

 Implementarea sistemelor informatice de analiză economică şi suport decizional (business intelligence systems) şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerii.

Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea şi managementul proiectului, inclusiv servicii de asistenţă juridică pentru realizarea achiziţiilor publice din cadrul proiectului
 Achiziţionarea de aplicaţii software şi licenţe software necesare pentru realizarea proiectului
 Achiziţionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip desktop/portabile monitoare, echipamente de reţea, echipamente periferice etc.)
 Achiziţionarea de mijloace fixe, care nu intră în categoria de mai sus, necesare pentru funcţionarea aplicaţiei informatice.
 Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate şi cel care va asigura mentenanţa – activitate obligatorie
 Informare şi publicitate pentru proiect – activitate obligatorie
 Auditarea parţială şi finală a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securităţii aplicaţiei – activitate obligatorie

Proiectul nu trebuie sa aiba ca scop obţinerea de sprijin financiar pentru:
• susţinerea financiară a activităţilor de export către terţe ţări sau către State Membre, legată direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
• utilizarea cu precădere a produselor naţionale în detrimentul produselor importate;
• achiziţionarea de echipamente de transport pentru sectorul transport;
• beneficiari ce desfăşoară activităţi în domeniul pornografiei, jocurilor de noroc, care deţin pagini web care conţin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003 cu modificările şi completările ulterioare sau care au activităţi comerciale cu produse cu caracter erotic.

Solicitanti eligibili
 IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare.
 Solicitantul este microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie, definită astfel de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare (înfiinţată în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare);
 Solicitantul nu desfăşoară şi nici nu va desfăşura pe perioada implementării proiectului activităţi într-unul din domeniile/sectoarele excluse
 Solicitantul nu desfăşoară şi nici nu va desfăşura pe perioada implementării proiectului activităţi în domeniul pornografiei şi al jocurilor de noroc, precum şi cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice şi/sau prevederilor legale în vigoare.

Conditii de finantare
Durata maxima de desfasurare a proiectelor este de 24 luni.
Dimensiunea maxima a finantarii acordate este de 70% din costurile eligibile ale proiectului pentru IMM-uri.
Mărimea finanţării acordate
Valoarea maximă a finanţării acordate: 1.050.000 LEI
Valoarea minimă a finanţării acordate: 35.000 LEI

Domenii de activitate neeligibile
Nu se acordă finanţare IMM-urilor care desfăşoară pe perioada implementării proiectului activităţi corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute în anexa aferentă prezentului ghid.

Lista codurilor CAEN excluse de la finantare se poate consulta AICI.

Cheltuieli eligibile
Detalierea cheltuielilor eligibile prin acest program se poate consulta AICI.
A. Cheltuieli pentru servicii de consultanţă
B. Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente TIC
C. Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe
D. Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice, licenţe, brevete, mărci, know-how
E. Cheltuieli pentru formare profesională
F. Cheltuieli cu servicii de auditare finalăna proiectului
G. Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect

Cheltuieli neeligibile
Nu sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:
– taxa pe valoarea adăugată, precum şi orice alte taxe;
– dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;
– achiziţia de echipamente second-hand;
– amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
– costurile pentru operarea investiţiei;
– sumele rezultate din diferenţele de curs valutar;
– costuri de amortizare;
– contribuţia în natură;
– cheltuieli de leasing

Prefinanţarea proiectelor
Solicitantul are posibilitatea de a opta prin Cererea de finanţare pentru prefinanţarea cheltuielilor eligibile şi TVA aferent al proiectului.Valoarea totală a prefinanţării este de max. 35% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil aprobat iar solicitantul poate opta pentru prefinanţare, o singură dată, indiferent de cuantumul acesteia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.