Adoptarea unor acte normative initiate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

finantare, apicultura, subventie, programe

In sedinta de Guvern au fost adoptate urmatoarele proiecte de acte normative initiate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale:

1. Proiect de Hotarare a Guvernului pentru completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei.

In prezent, in Romania, se autorizeaza numai produse de protectie a plantelor formulate pe baza substantelor active incluse in Lista cu substantele active autorizate pentru utilizare in Uniunea Europeana, prevazuta in Anexa I la Directiva 91/414/CEE, care a fost transpusa in legislatia romaneasca prin anexa la Hotararea Guvernului nr. 437/2005.

Avand in vedere faptul ca, la nivelul Uniunii Europene procedura de evaluare si autorizare a substantelor active este in derulare, pe masura ce se amendeaza Anexa I la Directiva 91/414, se impune modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei.

Actul normativ adoptat completeaza lista cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei cu 28 substante active noi, prin transpunerea a 4 Directive ale Comisiei Europene.

2. Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Anexei nr. 1 si a Anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia.

Programul national apicol pentru perioada 2008-2010, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 556/2008, cuprinde reglementarea masurilor de ajutor financiar pentru actiunile privind lupta contra varoozei si repopularea septelului apicol. Masurile vor fi finantate din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) si din bugetul national, pentru anul 2008.

Prin prezentul proiect de hotarare de Guvern se continua finantarea actiunilor pentru care se acorda sprijin financiar din FEGA si din bugetul national, si se aproba valoarea sprijinului de la bugetul de stat, pentru anul 2009, in limita sumei de 6.652.471 lei.

Totodata, se prevede eliminarea devizul de cheltuieli cu medicamentele folosite pentru combaterea varoozei pe familia de albine, conform schemei de tratament in vederea facilitarii intocmirii documentatiei. Modificarile privesc si se defineste documentul elaborat de forma asociativa si aprobat de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, conform legislatiei in vigoare ca fiind carnetul de stupina.

Sprijinul se acorda producatorilor agricoli din sectorul apicol, crescatori de albine, persoane fizice, persoane fizice autorizate sau juridice, organizati in asociatii de crescatori de albine, uniuni apicole, cooperative sau grupuri de producatori, constituite conform legislatiei in vigoare.

Pentru o cat mai corecta intelegere si aplicare a prevederilor prezentului proiect de act normativ este necesara precizarea clara ca si matcile provenite din ferme de elita si care sunt achizitionate trebuie sa provina de la unitati acreditate de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie, conform legislatiei in vigoare.

Termenul limita de depunere a cererii si a documentelor care o insotesc este 15 august 2009, fata de 1 august cat era prevazut in H.G. nr. 556/2008.

Pentru modificarea Hotararea Guvernului nr. 556/2008 s-au organizat dezbateri cu reprezentantii formelor asociative legal constituite si cu specialisti din Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Agentiei Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, si ai Agentiei Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie.

3. ORDONANTA DE URGENTA privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat

Avand in vedere obligatiile ce revin Romaniei ca urmare a angajamentelor asumate in cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeana, se impune luarea tuturor masurilor privind constructia institutionala pentru derularea Fondului european de garantare agricola (FEGA), Fondului european agricol de dezvoltare rurala (FEADR) si a Fondului european pentru pescuit (FEP).

In acest context, pentru dezvoltarea procedurilor specifice, necesare asigurarii unui sistem de implementare conform cerintelor Uniunii Europene, o atentie deosebita trebuie acordata crearii unui mecanism eficient al fluxurilor financiare prin care se deruleaza asistenta financiara nerambursabila alocata Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum si prefinantarea si cofinantarea aferenta acestei asistente.

Actul normativ adoptat creeaza baza legala corespunzatoare operationalizarii sistemului de plata dezvoltat si agreat de institutiile implicate in gestionarea FEGA, FEADR si FEP, respectiv: Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Organismul pentru Coordonarea Agentiilor de Plati, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.), Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (A.P.D.R.P.) si Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura (A.N.P.A.).

Ordonanta de urgenta a Guvernului asigura reglementarea unitara a mecanismului financiar prin care se gestioneaza FEGA, FEADR si FEP.

Realizarea in mod eficace a platilor reprezentand masuri si scheme de piata si a masurilor din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 si din Programul Operational de Pescuit conduce la: diversificarea economiei in mediul rural, cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor agricole si sprijinirea intreprinzatorilor din mediul rural.

Sursa: , Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.