Licitatie deschisa pentru achizitia publica de servicii pentru campania de promovare REGIO-POR

1. Denumirea autoritatii contractante: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

– Cod fiscal: 11390243

– Adresa: Calarasi, Str.1 Decembrie 1918, nr.1

– Numar telefon: 0242/331.769

– Numar fax: 0242/313.167

2. Nu este vorba de un contract de servicii rezervat.

3. Procedura de atribuire aplicata : licitatie deschisa.

4. Locul prestarii serviciilor: conform documentatiei de atribuire anexat.

5. Categoria si descrierea serviciilor care urmeaza sa fie prestate (codul/codurile CPV).

Lotul 1 – Servicii de compozitie grafica machetare si tiparire materiale informative (Cod CPV 79822000-1)

Lotul 2 – Servicii pentru realizarea unei campanii de promovare media-radio a REGIO Sud Muntenia (Cod CPV 79341000-6)

Lotul 3 – Servicii pentru realizarea unei campanii de promovare media-tv a REGIO Sud Muntenia (Cod CPV 79341000-6)

Lotul 4 – Servicii pentru realizarea unei campanii de promovare media in presa scrisa a REGIO Sud Muntenia (Cod CPV 79341000-6)

Lotul 5 – Servicii pentru realizarea unei campanii de promovare out-door a REGIO Sud Muntenia (Cod CPV 79341000-6)

Lotul 6 – Achizitionarea si Inscriptionarea materialelor promotionale, conform regulilor de Identitate vizuala a REGIO (Cod CPV 22462000-6)

6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate: conform documentatiei de atribuire.

7. Nu se accepta servicii similare.

8. In cazul incheierii unui acord – cadru: nu este cazul.

9. Prestarea serviciului nu este rezervata unei profesii specifice: nu este cazul.

10. Contractul este divizat in loturi: operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

11. Termenul de finalizare sau durata contractului: incepand de la 10.08.2009 pana la 31.12.2009.

12. Nu sunt admise oferte alternative.

13. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax si adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentatia de atribuire: documentatia de atribuire poate fi descarcat gratuit de pe site-ul www.e-licitatie.ro, anexa la anuntul de participare nr 78471/28.05.2009,precum si de pe site-ul www.publicitatepublica.ro.

14. Daca este cazul, costul si conditiile de plata in vederea obtinerii documentatiei de atribuire: documentatia de atribuire este gratuita.

15.a) Termenul limita de primire a ofertelor: 09.07.2009, ora 10.00.

b) Adresa la care se transmit ofertele: Agentia pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia, Calarasi, Str. 1 Decembrie 1918 , nr.1.

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele: limba romana.

16. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 09.07.2009, ORA 11:00, la sediul ADR SUD MUNTENIA, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, Calarasi, jud. Calarasi.

17. Daca este cazul, garantiile solicitate: conform documentatiei de atribuire.

18. Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeza.

19.Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: asociere si / sau subcontractanti conform legii.

20. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma: conform documentatiei de atribuire.

21. Criterii de calificare privind situatia economico-financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici: conform documentatiei de atribuire.

22. Pentru acordul-cadru: nu este cazul.

23. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 60 zile.

24. Criteriul de atribuire a contractului: “pretul cel mai scazut”.

25. Data transmiterii spre publicare a anuntului de participare 26-05-2009.

26. Alte informatii: a fost publicat un anunt de participare nr 78471/28.05.2009 pe site-ul www.e-licitatie.ro si referatul de oportunitate pe pagina www.publicitatepublica.ro.
Documentatia de atribuire este publicata si pe site-ul www.adrmuntenia.ro, sectiunea Biblioteca-Documente utile.

Sursa: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.