A fost aprobat “Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati”

program national, spatii verzi, dosar de finantare, fonduri, mediu

Sesiunea de depunere a dosarelor pentru “Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati” va avea loc in perioada 21.09.2009 – 12.10.2009.

Suma ce va fi alocata sesiunii de finantare este de 92.442.224,38 lei si este prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu.

Dosarul de finantare trebuie sa cuprinda:

– cererea de finantare, in original;
– hotararea consiliului local /judetean privind aplicarea la Program, insotita de expunerea de motive si referatul directiei /comisiei de specialitate, in copii certificate “conform cu originalul” de secretarul unitatii administrativ-teritoriale;
– documentul care atesta regimul juridic al terenului pe care se realizeaza proiectul, in copie certificata “conform cu originalul” de secretarul unitatii administrativ-teritoriale;
– declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal contrasemnata de secretar, din care trebuie sa rezulte ca terenul pus la dispozitie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, nu face obiectul vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
– studiu de fezabilitate;
– proiectul tehnic; in situatia in care acesta nu este depus in cadrul sesiunii de depunere organizate, poate fi depus pana la incheierea contractului de finantare;
– copia certificatului de inregistrare fiscala, corespunzator formularului cod M.F.P. 14.13.20.99/2, prevazut in anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, cu modificarile ulterioare;
– dispozitia primarului /presedintelui consiliului judetean de desemnare a persoanei care reprezinta unitatea administrativ-teritoriala in relatia cu Ministerul Mediului si Administratia Fondului pentru Mediu, daca aceasta nu este reprezentata de insusi reprezentantul legal.

Finantarea se acorda prin modalitate nerambursabila, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului, in baza contractului pentru finantare incheiat intre Administratia Fondului pentru Mediu si beneficiar. Finantarea se face in mod esalonat, in interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finantare si pe masura realizarii proiectului.

Documente:
Fisa programului

Sursa: Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.