APIA: Precizari privind depunerea garantiilor in vederea obtinerii de credite

APIA, fermieri, obligatii, garantii, credite, subventii, banca

1. Creditul mai sus mentionat reprezinta un instrument financiar la indemana fermierilor, menit sa ii ajute pe acestia pana la primirea la termen, potrivit legislatiei in vigoare, a primei pe exploatatie si respectiv a primei pe cap de animal. Optiunea de a solicita creditul apartine integral fermierului.
2. Creditorul (banca) are dreptul de a impune, pe langa o serie de adeverinte / acte doveditoare necesare dosarului, propriile conditii de creditare, stabilite de catre Creditor si aprobate de catre Banca Nationala a Romaniei. Aici sunt incluse si garantii pe care Creditorul le poate solicita din partea Beneficiarului (fermierului).

Recomandam astfel potentialilor beneficiari/fermieri interesati sa isi aleaga Creditorul numai dupa un studiu atent al conditiilor de creditare impuse de fiecare banca (creditoare), pentru a beneficia de conditiile de creditare cele mai avantajoase si care se potrivesc cel mai bine profilului exploatatiei sale.

Extras din Conventia privind finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente de catre beneficiarii platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic:

“Obligatiile Bancii Creditoare:
3.2.1. sa acorde Beneficiarilor eligibili conform reglementarilor sale interne, credite in lei pentru finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente astfel:
– beneficiarii de PNDC zootehnie specia bovina: maximum 334 lei/cap;
– beneficiarii de PNDC zootehnie specia ovina/caprina: maximum 26 lei/cap.

In acest scop, Banca Creditoare va solicita Beneficiarilor:
a) adeverinta emisa de APIA, in original;
b) cererea de credit cu specificarea destinatiei creditului, respectiv capital de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente de catre Beneficiarii PNDC zootehnie;
c) alte documente necesare pentru aprobarea creditului, conform reglementarilor interne ale Bancii Creditoare dupa cum urmeaza:
documentele necesare deschiderii contului curent in functie de categoria in care se incadreaza Beneficiarul, in conformitate cu procedurile/normele interne privind deschiderile de conturi curente ale Bancii Creditoare;

Beneficiarii persoane juridice vor prezenta si:
1. certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului, emis cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii la Banca Creditoare a cererii de credit;
2. Hotararea Adunarii Generale a actionarilor/asociatilor sau Hotararea Consiliului de Administratie a Beneficiarului prin care se aproba contractarea creditului si constituirea unor garantii avand ca obiect bunuri aflate in proprietatea Beneficiarului (dupa caz) si se desemneaza reprezentantii Beneficiarului care vor semna documentele aferente acestui credit;
3. Documente necesare in vederea determinarii performantei financiare pentru stabilirea necesarului de provizioane (ultimul bilant/situatie de raportare pentru 31 decembrie sau 30 iunie, cu balanta aferenta si ultima balanta);
4. Beneficiarii persoane fizice si/sau persoane fizice autorizate vor prezenta documente justificative care atesta realizarea de venituri, conform procedurilor interne ale bancilor.
d) declaratie pe proprie raspundere prin care Beneficiarul confirma ca a beneficiat si a finalizat investitia/nu a beneficiat de finantare nerambursabila prin Programul SAPARD/FEADR;
e) unul/doua Bilete la Ordin in alb la suma si la scadenta, stipulate “fara protest”; in cazul beneficiarilor persoane juridice biletele la ordin vor fi avalizate de reprezentantii legali ai acestora;
f) garantiile solicitate vor consta in:
cesiune de creanta asupra sumelor datorate Beneficiarilor de APIA, conform Adeverintei eliberate;
garantia FGCR si/sau alte tipuri de garantii reale si personale, dupa caz, conform procedurilor/normelor interne de creditare ale Bancii Creditoare.
3.2.2. sa informeze Beneficiarii privind obligatia acestora de a plati contravaloarea dobanzilor, comisioanelor bancare si a comisioanelor de garantare ce decurg din aceste credite;
3.2.3. sa incheie cu fiecare Beneficiar in parte contracte de cesiune prin care se vor cesiona in favoarea Bancii Creditoare sumele datorate Beneficiarilor de APIA in cadrul PNDC zootehnie si in cadrul altor forme de sprijin aprobate de legislatia in vigoare.”

Sursa: Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.