Solicitantii de fonduri nerambursabile pentru agricultura vor face dovada cofinantarii

cofinantare, agricultura, dovada, Masura 121, fonduri europene

Aceasta regula se va aplica si pentru toate celelalte masuri de finantare in ordinea deschiderii sesiunilor de proiecte si nu va afecta beneficiarii care au depus cereri de finantare in sesiunile precedente.

Dovada capacitatii si sursei de cofinantare se va putea face prin documente specifice emise de catre institutiile financiare.

Astfel, vor fi acceptate extrasul de cont bancar (datat de banca si vizat cu cel mult cinci zile lucratoare inainte de data depunerii la Agentie, in cazul existentei unor surse de cofinantare de tipul: fonduri proprii, certificate de depozit nominative si dematerializate, cu o scadenta mai mica sau egala cu trei luni fata de data depunerii) sau extrasul de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare inainte de data depunerii in cazul existentei unor surse de cofinantare precum: granturi, sponsorizari, donatii, (insotit de un document care sa ateste sursa respectiva, emis de organizatia care a acordat-o); sau extrasul de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca (in cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data depunerii).

De asemenea, beneficiarul va putea apela la emiterea de catre banca a unei Scrisori de Confort (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile de la data emiterii acesteia.

In cazul in care solicitantul nu va depune aceste documente in termen de 60 de zile de la data notificarii selectarii proiectului, APDRP va refuza semnarea Contractului de finantare.

Aceasta hotarare a fost luata in urma deciziei Comitetului de Monitorizare pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (CM pentru PNDR), in urma unor analize asupra derularii implementarii proiectelor din care a reiesit ca unii beneficiari au intampinat dificultati majore in asigurarea cofinantarii la momentul realizarii investitiilor propuse. Acest lucru a dus la dus la rezilierea unor contracte deja semnate.

Decizia luata va constitui si un mod pentru departajarea proiectelor in contextul in care pentru multe masuri de finantare se inregistreaza o competitie crescuta.

Pana in acest moment solicitantul completa o declaratie pe propria raspundere prin care se angaja ca dispune de capacitatea de a cofinanta proiectul.

Informatii utile
Masura 121 – “Modernizarea exploatatiilor agricole” se incadreaza in Axa I – “Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic” si are ca obiectiv general cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane cat si a factorilor de productie, dar si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Obiectivele specifice ale Masurii 121 se refera la introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile. Se are de asemenea in vedere necesitatea adaptarii exploatatiilor la standardele comunitare si cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite.

Un alt obiectiv care se preconizeaza a fi atins prin implementarea acestei masuri este sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere.

Obiectivele operationale se refera la promovarea investitiilor in exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor pentru realizarea de constructii noi si/sau modernizarea constructiilor agricole existente din cadrul acestora si a utilitatilor aferente, achizitionarea de masini si utilaje noi, infiintarea de plantatii etc.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1 si este inregistrata in Registrul fermelor sau Registrul agricol. Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului.

Pentru perioada 2010-2013, prin Masura 121 fondurile nerambursabile acordate vor fi in proportie de 40%, fondurile reprezentand cofinantarea publica, la care trebuie sa se adauge contributia privata.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin Masura 121 este de 5.000 de Euro – aceasta suma reprezentand valoarea totala eligibila a proiectului. Astfel, pentru perioada 2010 – 2013, valoarea maxima a cofinantarii publice este de 800 de mii de Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 40%. Valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 2 milioane Euro.

Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu 10% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finantare;

Alti 10% pot fi obtinuti pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural si in arii naturale protejate incadrate in reteaua Natura 20002.

Tot un procent de 10% va fi acordat pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operatiuni: “imbunatatirea eficientei utilizarii si depozitarii ingrasamintelor cu azotat”, “instalatii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole si in cadrul proceselor de prelucrare si comercializare”. Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investitiilor in aceste doua tipuri de operatiuni;

Numai pentru anul 2010, se acorda un procent de 25%, pentru investitiile noi avand drept scop protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole 3.

Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 1,2 milioane de Euro pentru proiectele care includ si investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile.

Valoarea maxima a cofinantarii publice poate ajunge la 1,6 milioane de Euro, cu o pondere a sprijinului nerambursabil de maxim 40%, pentru proiectele care apartin unei forme asociative si care deservesc majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri). Valoarea maxima eligibila a unui astfel de proiect va fi de 4 milioane de Euro.

Sursa: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.