Aproape 2,8 miliarde de euro nerambursabili vor ajunge la beneficiarii FEADR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, APDRP

De la demararea Programului National de Dezvoltare Rurala, in martie 2008, prin intermediul caruia se acorda fondurile europene nerambursabile pentru investitii si plati directe, au fost semnate 12.542 de contracte de finantare.

De asemenea, pentru contractele incheiate de APDRP au fost efectuate plati in valoare totala de 549,49 milioane euro, la care se adauga si aproximativ 659 milioane de euro, platile efectuate pentru Masurile de sprijin pe suprafata implementate de APIA.

Masura 121 – “Modernizarea exploatatiilor agricole”, lansata in luna martie 2008, a suscitat un viu interes inca de la inceput datorita tipologiei investitiilor finantate.
Este vorba despre sprijinul dezvoltarii exploatatiilor agricole vegetale si de crestere a animalelor prin achizitionarea de tractoare noi, combine de recoltat, mijloace de transport specializate si prin construirea sau modernizarea:
– cladirilor utilizate pentru productia agricola;
– infrastructurii rutiere interne;
– serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat.

Suma maxima nerambursabila in cadrul masurii poate ajunge pana la 2 milioane de euro.

Pana in prezent, APDRP a primit 5.220 de cereri de finantare, din care au fost contractate 1.524 de proiecte cu valoare publica de 528,27 de milioane de euro.
Totodata, au fost efectuate plati totale in valoare de peste 169 de milioane de euro.

Prin contractele de finantare incheiate pentru proiectele incadrate la Masura 123 – “Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere”, se realizeaza investitii pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de procesare a produselor agricole si silvice prin construirea sau modernizarea cladirilor de productie si a depozitelor, inclusiv depozite frigorifice en-gros.
De asemenea, se are in vedere si:
– achizitionarea de utilaje, instalatii, echipamente, aparate si costuri de instalare, mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie;
– cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
– producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
– investitii necesare imbunatatirii controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor;

Suma maxima nerambursabila pentru un proiect poate ajunge pana la 2 milioane de euro, respectiv 3 milioane de euro pentru proiectele depuse de formele asociative.

Aceasta Masura a fost accesata de 627 de beneficiari, fiind semnate pana in prezent 379 de contracte de finantare in valoare publica de peste 368 de milioane de euro.
Pentru “Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere” au fost efectuate plati in valoare de peste 39 de milioane euro.

Impreuna cu Masura 123, doar pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13/2008 si XS28/2008 avand ca domeniu de activitate industria alimentara si, respectiv, industria forestiera.
Pentru aceste Scheme de Ajutor de Stat, au fost contractate 336 de proiecte, astfel: 192 de proiecte in valoare publica de 83,3 milioane de euro pentru Schema XS13/ 2008 si 144 de proiecte in valoare publica de 59,61 de milioane de euro pentru Schema XS28/ 2008.

Proiectele din cadrul Masurii 322 – “Renovarea si dezvoltarea satelor” primesc fonduri europene nerambursabile pentru investitii care se realizeaza in spatiul rural al Romaniei, reprezentat de comune, ca unitati administrativ-teritoriale, impreuna cu satele componente.
Tipurile de servicii sau actiuni sprijinite prin aceasta masura de finantare sunt:
1. crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza prin dezvoltarea:
– retelei de drumuri de interes local;
– retelei publice de apa/ apa uzata;
– retelei publice de joasa tensiune si a retelei publice de iluminat;
– a retelei publice locale de alimentare cu gaz;
– statii de transfer pentru deseuri si dotarea cu echipamente de gestionare.
2. crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala:
– dezvoltarea spatiilor publice (pentru recreere, parcari, piete, organizari de targuri) si a serviciilor sociale (centre de ingrijire copii, batrani si persoane cu nevoi speciale);
– renovarea cladirilor publice;
– construirea si dotarea gradinitelor;
– achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszapezire, intretinere spatii verzi, etc.).
3. protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural:
– renovarea, modernizarea si dotarea aferenta a asezamintelor culturale;
– restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural si natural.

Suma maxima nerambursabila poate ajunge pana la 6 milioane de euro, proiectele fiind in mod obligatoriu de interes public.
In urma depunerii a peste 3.039 de cereri de finantare, suma alocata prin PNDR acestei Masuri, pana in anul 2013, respectiv 1,57 miliarde de euro, a fost depasita de aproape cinci ori.
Au fost contractate pana in prezent 476 de proiecte cu o valoare de 1,24 de miliarde de euro, etapa de contractare fiind inca in desfasurare.

Din datele existente la finalul anului 2009, pentru proiectele deja contractate, reiese faptul ca finantarile au fost obtinute in principal pentru:
1. reteaua de drumuri de interes local, fiind construiti sau modernizati 1.228 km;
2. reteaua publica de alimentare cu apa, fiind realizate investitii pe 2.114 km;
3. reteaua publica de canalizare, fiind realizate investitii pentru 3.022 km.
Platile efectuate beneficiarilor Masurii 322 sunt de 51,58 milioane de euro, majoritatea proiectelor fiind insa in etapa de licitatii publice.

Investitiile pentru care s-au contractat proiecte in cadrul Masurii 312 – “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi” vizeaza activitatile non-agricole productive, respectiv:
– industria usoara (articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc, produse odorizante, etc.);
– procesarea industriala a produselor lemnoase;
– mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice;
– producerea de ambalaje, etc.
De asemenea, proiectele prevad investitii pentru:
– dezvoltarea activitatilor mestesugaresti de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lanii, olaritul, brodatul, confectionare instrumente muzicale traditionale, etc.);
– infiintarea de mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din aceste activitati.
– servicii, pentru populatia rurala, de croitorie, frizerie, cizmarie, de conectare si difuzare internet, de mecanizare, protectie fitosanitara, insamantare artificiala a animalelor, de reparatii masini, unelte si obiecte casnice;
– achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat biocombustibilii (ca parte componenta a proiectelor).

Suma maxima nerambursabila poate ajunge pana la 200 de mii de euro.
Pentru aceasta Masura, lansata in septembrie 2008, au fost depuse 2.203 cereri de finantare, fiind contractate pana acum 735 de proiecte, cu o valoare de aproape 100 de milioane de euro, procesul de contractare fiind in desfasurare.

Prin Masura 313 – “Incurajarea activitatilor turistice” au fost contractate proiecte pentru:
– constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice (structuri agro-turistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-intreprindere);
– investitii private in infrastructura turistica de agrement:
– spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine;
– achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari;
– trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai in scop turistic.
– construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii turistice, pentru dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare si pentru amenajarea de marcaje turistice;
– investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust precum si pentru reconditionarea echipamentelor si utilajelor;
– investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, “drumul olaritului”, “drumul cioplitorilor in lemn”, etc.);
– elaborarea de materiale promotionale (prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice: brosuri de prezentare, panouri de informare, etc.).

Suma maxima nerambursabila pentru incurajarea activitatilor turistice poate ajunge pana la 200 de mii de euro.
Din septembrie 2008, cand a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte si pana in prezent, in cadrul acestei Masuri, au fost depuse 811 cereri de finantare si au fost contractate 475 de proiecte, in valoare de 84,23 de milioane de euro.
Interesul major l-a constituit, ca si in cazul Programului SAPARD, componenta de finantare a structurilor de cazare. Astfel, 416 beneficiari, care au semnat contractul de finantare, au solicitat sprijin pentru construirea sau modernizarea de pensiuni, cabane, etc.

Contractele incheiate prin Masura 112 – “Instalarea tinerilor fermieri” are ca beneficiari fermierii in varsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola are o dimensiune economica intre 6 si 40 UDE, este situata pe teritoriul tarii si este inregistrata in Registrul Fermelor/ Registrul Agricol.
Sprijinul financiar acordat este de 10.000 euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2.000 euro /1 UDE, dar nu va putea depasi 25.000 euro pentru o exploatatie agricola.
Masura de instalare a tinerilor fermieri s-a bucurat, inca de la lansarea acesteia, in decembrie 2008, de un interes foarte mare. Astfel, pana in acest moment, au fost depuse 3.662 de cereri de finantare, dintre care au fost contractate pana acum 2.334 de proiecte. Valoarea proiectelor contractate depaseste 48,84 milioane euro. Cu alte cuvinte, pana in acest moment au fost instalati in mediul rural 2.334 de tineri fermieri.

Prin Masura 431 – “Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului”, submasura 431.1 Constructie parteneriate public-private se acorda fonduri pentru activitati care asigura stimularea formarii de parteneriate, pregatirea si asigurarea implementarii strategiilor de dezvoltare locala.

Prin implementarea actiunilor specifice ale LEADER, Grupurile de Actiune Locala1 – beneficiarii Axei IV – trebuie sa asigure imbunatatirea guvernantei locale.
De asemenea, implementarea actiunilor presupune consolidarea coerentei teritoriale si implementarea de actiuni integrate, ce pot conduce la diversificarea si dezvoltarea economiei rurale, in folosul comunitatilor.
in sesiunea septembrie – octombrie 2009 au fost depuse 112 proiecte in valoare publica de aproximativ 5 milioane de euro, lucru deosebit de imbucurator tinand cont de noutatea absoluta pe care o presupun aceste tipuri de finantari.

In afara de implementarea Masurilor mai sus mentionate, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) mai efectueaza si platile aferente Masurilor de sprijin pe suprafata, implementate de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).
Este vorba despre:
– Masura 211 – “Sprijin pentru zona montana defavorizata”;
– Masura 212 – “Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”;
– Masura 214 – “Plati de agro-mediu”;
– Masura 611 – “Plati complementare directe”.
Pentru aceste Masuri, pana in acest moment, au fost efectuate plati de peste 659 de milioane de euro.

Rezumand activitatea APDRP in implementarea Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, putem afirma ca absorbtia fondurilor se desfasoara in ritm accelerat si eficient.
Acest numar impresionant de cereri de finantare arata interesul deosebit manifestat de beneficiari, dar si efortul major pe care Agentia a trebuit sa il faca pentru a se asigura de implementarea eficienta si corecta a proiectelor finantate cu fonduri europene nerambursabile.

Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR) este instrumentul prin care se acorda fonduri europene nerambursabile pentru investitiile private si publice care vor asigura dezvoltarea satelor din Romania.
Banii disponibili, respectiv fondurile nerambursabile, pentru realizarea acestui program sunt de peste 10 miliarde de euro. Din acestia, peste 8 miliarde euro sunt bani alocati Romaniei de Uniunea Europeana prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), restul provenind de la bugetul national.

Sursa: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.