Grupurile de Actiune Locala vor deconta TVA doar pentru cheltuielile eligibile

In acest sens, APDRP certifica cheltuielile eligibile autorizate si TVA aferenta acestora si solicita de la MADR virarea fondurilor prin formularul “Solicitare de fonduri pentru sumele necesare acoperirii platii TVA aferente proiectelor finantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala” din cadrul Anexei nr. 11 a Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 16/2010.

Astfel, APDRP poate deconta beneficiarilor, contravaloarea TVA aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executiei de lucrari, pentru componenta de contributie publica (conform art. 13, lit. d) din OUG nr. 74/2009).

Asadar, decontarea TVA se va face de catre APDRP doar pentru cheltuielile eligibile realizate de catre beneficiar, pentru cele neeligibile acesta suportand toate costurile din fondurile proprii.

Beneficiarii sub-masurii 431.1, faza 3, sunt Grupurile de Actiune Locala (GAL). Acestea sunt constituite din unitati administrativ-teritoriale, asociatii ale acestora legal constituite si organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica, avand personalitate juridica.

Finantarea proiectelor depuse de GAL se realizeaza prin contributie publica (UE si Guvernul Romaniei) de 80% si cofinantare privata de 20%.

In acest moment, pentru faza 3 a Masurii 431 au fost contractate 111 proiecte cu o valoare publica de 4,8 milioane de euro.

Informatii suplimentare

Obiectivul general al Axei 4 – LEADER il constituie demararea si functionarea initiativelor de interes local, utilizand abordarea “de jos in sus” prin implicarea actorilor locali in dezvoltarea propriilor teritorii.

Grupurile de Actiune Locala sunt entitati ce reprezinta parteneriate public – private, constituite din reprezentanti ai sectorului public, privat si civil, desemnati dintr-un teritoriu rural omogen, care vor trebui sa indeplineasca o serie de cerinte privind componenta, teritoriul acoperit si care vor implementa o strategie integrata pentru dezvoltarea teritoriului.

Grupul trebuie sa aiba definit un teritoriu geografic omogen care sa respecte spatiul eligibil pentru implementarea LEADER si sa cuprinda o populatie intre 10.000 si 150.000 locuitori. Pentru zona Delta Dunarii se admite ca limita de locuitori sa fie de cel putin 5.000.

Dupa prima selectie a Grupurilor de Actiune Locala (GAL), acestea vor reprezenta prin “puterea exemplului” un stimulent si un sprijin real pentru alte teritorii si se vor initia alte parteneriate ce vor intra in procesul de selectie pana la sfarsitul anului 2010.

Actiunile care vor fi intreprinse in cadrul Axei 4 sunt sintetizate in cadrul a 3 masuri, respectiv:
Masura 41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala;
Masura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare
Masura 431 – Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului.

Masura 431 urmareste cresterea capacitatii de implementare a strategiilor de dezvoltare locala prin:
a) Constructie institutionala la nivel local;
b) Asigurarea resurselor umane, financiare si tehnice pentru sustinerea activitatii Grupurilor de Actiune Locala;
c) Instruirea personalului Grupurilor de Actiune Locala in vederea elaborarii si implementarii strategiilor de dezvoltare locala;
d) Animarea teritoriului.

Masura 431 este impartita in 2 sub-masuri (prima disponibila inaintea selectiei GAL si cea de-a doua dupa selectia GAL), respectiv:
Sub-masura 431.1 sprijina constructia de parteneriate public-private, elaborarea strategiilor de dezvoltare locala si pregatirea planului de dezvoltare locala in vederea participarii la selectie a Grupurilor de Actiune Locala (GAL);
Sub-masura 431.2 ofera sprijin Grupurilor de Actiune Locala pentru: cheltuieli de functionare, animare si dobandirea de competente.
Sub-masura 431.1 “Constructie parteneriate public-private” se implementeaza in 3 faze succesive, astfel:
Faza 1 – in aceasta faza se realizeaza sensibilizarea actorilor locali privind abordarea LEADER, prin sesiuni de informare si formare privind Programul National de dezvoltare Rurala, dezvoltarea locala, Axa 4 LEADER, exemple de actiuni concrete intreprinse in zonele rurale;
Faza 2 – in aceasta faza se realizeaza formarea reprezentantilor potentialelor GAL privind elaborarea strategiilor de dezvoltare locala (realizarea analizei diagnostic si analizei SWOT, elaborarea strategiei, a programului de actiuni, formarea parteneriatului, etc);
Faza 3 – in aceasta faza se va oferi sprijin financiar pentru pregatirea planurilor de dezvoltare locala pentru selectia GAL, pe baza unui proiect elaborat de parteneriatele interesate. Acesta va cuprinde obiectivele, durata de realizare, actiunile, bugetul necesar pentru pregatirea strategiei si a planurilor de dezvoltare locala pentru selectarea GAL. Produsul final al acestui proiect va fi planul de dezvoltare locala pentru selectarea GAL.

Sursa: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.