Ferme mixte cu fonduri europene

ferme mixte, Masura 121

Tot in cadrul fermei mixte, fermierul poate procesa o parte din productia rezultata din cultura vegetala obtinand nutreturi combinate (porumb, grau, floarea-soarelui, etc.) pentru animalele din ferma.

In perioada 2010 – 2013, prin Masura 121, se acorda beneficiarilor fonduri nerambursabile intre 40% si 75% din valoarea eligibila a proiectului, acestea reprezentand cofinantarea publica, la care se adauga contributia privata.

Valoarea maxima eligibila a proiectului poate fi de 2 milioane de euro, cu exceptia proiectelor care includ si investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile, in acest caz fiind de 3 milioane de euro.

Suma minima acceptata a unui proiect pentru modernizarea exploatatiilor agricole este de 5.000 de euro. Pentru finantarea unui proiect de investitii intr-o ferma mixta, beneficiarului ii poate fi decontat maxim 1,6 milioane euro din cheltuielile pe care acesta le-a efectuat.

Cheltuielile eligibile sunt cele care se deconteaza de catre APDRP, cele neeligibile fiind suportate de beneficiarul proiectului. In cadrul unei ferme mixte, beneficiarul poate achizitiona: bovine pentru lapte, porcine pentru reproductie sau ingrasat, ovine, caprine si pasari.

De asemenea, acesta poate dota investitia cu tehnologii specifice pentru culturile vegetale, achizitionand echipamente performante, acestea incadrandu-se in cheltuielile eligibile. Astfel, se pot cumpara tractoare, combine, remorci, semanatoare, masini si utilaje. Acestea determina cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor agricole si imbunatatirea conditiilor de lucru.

Mai concret, tipurile de investitii si cheltuieli eligibile incadrate la Masura 121 sunt cele care prevad construirea sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor; construirea sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ.

De asemenea, se deconteaza si cheltuielile efectuate pentru construirea si modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu: echipamentele pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotarile tehnice pentru asigurarea controlului calitatii la nivel de ferma.

Asadar, in cazul modernizarii unei ferme, beneficiarul poate inlocui utilajele uzate, vechi, cu altele noi, care consuma mai putin combustibil, sunt mai eficiente si mai putin poluante.

Beneficiarilor li se ramburseaza cheltuielile si pentru construirea si modernizarea serelor, a centralelor termice, instalatiilor de irigat, pentru asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu, pentru achizitionarea chiar si in leasing2 de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software, cat si achizitionarea de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie in cadrul fermei.

Sunt decontabile si investitiile pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire (de exemplu, tancul de racire si stocare a laptelui crud), costurile generale ale realizarii proiectului, investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica, cat si cele necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.

O ferma mixta poate fi alcatuita din orice tip de crestere a animalelor pentru consumul uman si orice tip de cultura vegetala (legume, fructe, culture de camp, sere).

Informatii suplimentare

Masura 121 “Modernizarea exploatatiilor agricole” se incadreaza in Axa I – “Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic” si are ca obiectiv general cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Printre obiectivele specifice care trebuie indeplinite prin proiectele Masurii 121 se numara si introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, dar si adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare.

Obiectivele operationale se refera la promovarea investitiilor in exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor pentru realizarea de constructii noi si / sau modernizarea constructiilor agricole existente din cadrul acestora si a utilitatilor aferente, achizitionarea de masini si utilaje noi, infiintarea de plantatii etc.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole – activitate principala conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului – a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE3, si care este inregistrata in Registrul fermelor/ Registrul agricol. Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, respectiv codul CAEN 01xx.

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele:
– sa fie persoana fizica sau juridica romana cu capital privat ;
– capitalul/ actionariatul solicitantului eligibil poate fi atat integral din Romania cat si mixt sau integral strain;
– sa actioneze in nume propriu;
– sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului.

Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin investitie atat la faza de implementare a proiectului cat si in perioada de monitorizare si pentru care a primit punctaj la selectie, devin conditii obligatorii.

In caz ca, la verificarea Cererilor de plata sau in perioada de monitorizare, se constata ca aceste conditii nu se respecta, platile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat.

Proiectele prin care se solicita finantare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selectie, in baza caruia fiecare proiect este punctat, conform urmatoarelor criterii de selectie: exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou introduse, exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati prezentata in Ghidul Solicitantului, exploatatii agricole de semi-subzistenta, beneficiarul este cu minim 6 luni* inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, membru al unei forme asociative, sau forma asociativa, recunoscute conform legislatiei nationale in vigoare, exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD sau FEADR pentru acelasi tip de activitate, exploatatii vegetale si de crestere a animalelor in sistem ecologic, proiectele care au si investitii pentru procesarea produselor agricole, exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului, exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate. Fiecare criteriu de selectie are aferent un anumit punctaj, care se poate consulta in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 121.

Sursa: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.