Informare asupra legislatiei ajutoarelor de stat si regulei de minimis

Apropierea momentului aderarii Romaniei la Uniunea Europeana presupune accelerarea eforturilor depuse pentru asigurarea premiselor necesare si esentiale adaptarii la noile cerinte comunitare. In multe cazuri, atingerea obiectivelor politicii economice este insotita si de masuri de spijin financiar, acordat din resurse publice, ce pot conduce la distorsionarea concurentei pe piata.

In domeniul ajutoarelor de stat, incepand cu data aderarii, competentele privind autorizarea acestora vor reveni Comisiei Europene, care va aplica direct reglementarile comunitare specifice.

In acest sens, pentru a preveni aparitia unor eventuale sincope in acordarea de ajutoare de stat dupa anul 2007, datorate insuficientei cunoasteri a legislatiei in domeniu, consideram necesara informarea tuturor factorilor decidenti si agentilor ecoonomici asupra principalelor tipuri de ajutoare de stat ce pot fi acordate dupa 2007 si de procedura de autorizare a acestora, respectiv:

In practica europeana, o masura de sprijin este considerata a reprezenta ajutor de stat daca indeplineste cumulativ urmatoarele 4 conditii:

1. este acordata de catre autoritatile publice din surse ale statului;
2. este selectiva, ceea ce inseamna ca favorizeaza anumiti agenti economici, zone sau activitati;
3. asigura un avantaj operatorilor economici;
4. distorsoneaza sau ameninta sa distorsioneze concurenta sau comertul intre statele membre ale UE.

Potrivit prevederilor art 87(1) din Tratatul UE, masurile de ajutor de stat care corespund criteriilor mentionate mai sus, sunt, in principiu incompatibile cu piata comuna. Cu toate acestea, Tratatul prevede o serie de ajutoare care pot fi considerate compatibile cu piata comuna si anume:

1. ajutorul regional

2. ajutorul pentru IMM-uri

3. ajutor pentru cercetare-dezvoltare

4. ajutor pentru protectia mediului

5. ajutor pentru ocuparea fortei de munca

6. ajutor pentru instruirea angajatilor

7. ajutor pentru salvarea si restrucutrarea intreprinderilor aflate in dificultate

8. ajutor sub forma capitalului de risc

9. ajutor implicat de prestarea serviciilor de interes economic general

10. ajutoare de minimis
11. ajutoare sectoriale.

De asemenea, sunt considerate compatibile cu piata comuna:

1. ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali, cu conditia ca acestea sa fie acordate fara discriminare in functie de originea produselor;

2. ajutoare destinate repararii pagubelor provocate de calamitati naturale sau de alte evenimente extraordinare.

Autorizarea ajutoarelor de stat se va realiza de catre Comisia Europeana. Aceasta presupune intocmirea de catre furnizorii si initiatorii de ajutor de stat de scheme de ajutor si transmiterea ex-ante a notificarilor catre Comisie, care, in urma evaluarii acestora, va autoriza sau nu respectivele ajutoare.

In privinta ajutoarelor de minimis, in Romania, conform legislatiei in vigoare, acestea pot fi acordate unei intreprinderi in suma totala de 4 mld. lei pe o perioada continua de 3 ani, nefiind necesara respectarea altor cerinte.

Odata cu momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, acordarea ajutoarelor de stat trebuie sa respecte cerintele prevazute in reglementarile comunitare.

In domeniul ajutoarelor de minimis, continuarea acordarii acestora dupa data aderarii trebuie sa respecte reglementarile comunitare prevazute in Regulamentul Comisiei Europene nr. 69/2001. In prezent, Regulamentul este in curs de modificare in ceea ce priveste plafonul de 100 000 euro, care urmeaza a fi majorat la 200 000 de euro, iar perioada de 3 ani consecutivi va trebui sa corespunda anului fiscal, care, in Romania coincide cu anul caledaristic.

Conform acestui Regulament, regula de minimis nu se aplica sectorului transporturilor, producerii, procesarii si comercializarii produselor agricole si piscicole cuprinse in Anexa I a Tratatului de constituire a UE si ajutorului legat direct de activitatile de export. Pentru a beneficia de regula de minimis, ajutorul de stat trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

– plafonul pentru ajutorul acordat prin regula de minimis este de 100 000 de euro (propus a fi majorat la 200 000 de euro)in echivalent subventie bruta de-a lungul a trei ani consecutivi. Perioada de trei ani are un caracter mobil, ceea ce inseamna ca ori de cate ori se acorda un nou ajutor de minimis, este necesar a se evalua intreaga suma acordata ca ajutor de minimis beneficiarului respectiv in trei ani care preceda momentului acordarii noului ajutor.

– plafonul se va aplica pentru toate formele de asistenta publica considerate a fi ajutor de minimis. Aceasta situatie nu va afecta posibilitatea obtinerii de alte ajutoare de stat in cadrul altor scheme aprobate de Comisie care nu se incadreaza in categoria de minimis.

Statul membru implicat trebuie sa verifice la acordarea unui ajutor de minimis unei anumite intreprinderi daca noul ajutor nu va creste suma totala a ajutorului de minimis primit de respectiva societatea, in timpul perioadei relevante de trei ani, peste nivelul plafonului legal. in cazul in care, dupa data aderarii, se vor acorda ajutoare de minimis care nu respecta cerintele mentionate este posibil sa se dispuna recuperarea acestora de catre Comisia Europeana.

Pornind de la aceste considerente, este necesar ca toti factorii decidenti cat si agentii economici sa cunoasca noile reguli in domeniu. in acest sens, in cazul in care, la nivel local, autoritatile vor acorda ajutoare de stat diferitelor intreprinderi, se impune ca acestea sa fie adaptate noilor reglementari comunitare pentru a se evita aparitia unor eventuale probleme legate de caracterul de incompatibilitate, depasirea plafonului de minimis si, implicit, obligatia de recuperare a acestora.

Sursa: Redactie Finantare.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.