Cofinantarea publica pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit va fi autoritatea contractanta pentru cofinantarea nerambursabila, din bugetul de stat, a proiectelor SAPARD, in perioada 2007 – 2008, stabilesc normele metodologice de aplicare a OUG nr. 59/2006 privind cofinantarea publica pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD.

Beneficiaza de cofinantare publica nerambursabila de la bugetul de stat proiectele conforme depuse in cadrul Programului SAPARD pana la data de 31 iulie 2006 pentru masurile 1.1 “imbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si piscicole”, 3.1 “Investitii in exploatatiile agricole” si 3.4 “Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice care sa genereze activitati multiple si venituri alternative”, declarate eligibile, selectate si care au incheiat contracte de finantare pana la data de 31 decembrie 2006 si nu au beneficiat de fonduri publice nerambursabile prin Programul SAPARD.

Fondurile se pot realoca numai in cazuri temeinic justificate, la propunerea APDRP si cu aprobarea MAPDR.

Pentru proiectele de investitii care beneficiaza de cofinantare de la bugetul de stat se aplica procedurile de evaluare, selectare, contractare si plata acreditate pentru Programul SAPARD, adaptate la prevederile legislatiei nationale si aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, in termen de 7 zile de la intrarea in vigoare a normelor metodologice.

Proiectele de investitii cofinantate de la bugetul de stat vor fi selectate si contractate in ordinea punctajului acordat, in conformitate cu criteriile de selectie cuprinse in fisele tehnice aprobate conform Hotararii Guvernului nr. 759/2006.

Solicitarea de fonduri pentru finantarea proiectelor de la bugetul de stat intocmita de APDRP se va face distinct pentru fondurile nerambursabile acordate in conformitate cu prevederile OUG nr. 59/2006.

In baza centralizatorului fondurilor pentru finantarea proiectelor, transmis de catre APDRP, MAPDR va solicita Ministerului Finantelor Publice deschiderea creditelor bugetare nerambursabile, care vor fi transferate ulterior in contul APDRP, deschis de MFP, in sistemul dublei semnaturi, prin Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

APDRP va recupera de la beneficiarii de finantari sumele platite si necuvenite acestora, inclusiv majorari de intarziere a rambursarii debitelor, in contul de disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD din fonduri publice nerambursabile.

APDRP intocmeste si transmite trimestrial MAPDR executia bugetara, cu sumele reprezentand platile efectuate catre beneficiarii Programului SAPARD, din fonduri publice nerambursabile. Sumele neutilizate existente in contul APDRP si al MAPDR la sfarsitul anului se vireaza la bugetul de stat.

Proiectele de investitii conforme depuse in cadrul Programului SAPARD pana la 31 iulie 2006, pentru masurile private cuprinse in program, vor beneficia de cofinantare publica in suma de 1.350 milioane lei noi, potrivit unei OUG nr. 59/2006.

Proiectele care vor fi declarate eligibile, selectate si aprobate pentru finantare pana la 31 decembrie 2006 si care nu beneficiaza de fonduri publice nerambursabile aprobate prin Programul SAPARD in perioada 2000-2006, beneficiaza de urmatoarele facilitati:

– Acordarea cofinantarii publice nerambursabile din bugetul de stat in conformitate cu prevederile legale ale fiselor tehnice pentru aceste masuri, pana la 950 milioane lei noi;

– Acordarea de credite bancare, in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, beneficiarilor de scrisori de confort emise de bancile comerciale pana la 31 iulie 2006, in limita sumei de 300 milioane lei noi;

– Aplicarea prevederilor Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, prin preluarea riscului de catre fondul de garantare, in limita sumei de 100 milioane lei noi;

Decizia Guvernului privind acordarea cofinantarii publice in suma de 1.350 milioane lei noi a fost luata in conditiile in care, odata cu lansarea Programului “Fermierul” la sfarsitul anului 2005, numarul proiectelor depuse in perioada decembrie 2005 – iulie 2006 pentru cele trei masuri mentionate s-a triplat, comparativ cu perioada anterioara.

Proiectele ramase fara finantare europeana vor beneficia de finantare guvernamentala pentru a spori capacitatea de absorbtie a fondurilor europene dupa 1 ianuarie 2007.

Pana la 31 iulie 2006 au fost depuse 6.508 proiecte in suma de aproximativ 1,977 miliarde de euro cheltuiala publica. Cheltuiala publica este nerambursabila si este reprezentata de contributia Comisiei Europene si contributia nationala. Fata de nivelul fondurilor alocate pentru derularea Programului SAPARD pentru perioada 2000-2006 in suma de 1,511 miliarde euro cheltuiala publica, s-au depus suplimentar proiectele eligibile in valoare de aproximativ 270 milioane de euro cheltuiala publica.

Sursa: Guvernul Romaniei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.