Co-finantarile se restituie integral in 6 luni daca proiectul nu e demarat

Batalia pentru fonduri nerambursabile de la UE urmeaza sa se declanseze in curand si in Romania. Noul proiect de ordonanta, elaborat de Ministerul finantelor evita ambiguitatile existente in alte acte normative ce s-au referit in trecut la alte tipologii de cofinantari din fonduri europene.

Printre altele, elimina implicarea in vehicularea acestor bani a unor intermediari, gen agentii guvernamentale, ministerul in cauza fiind singura autoritate abilitata sa asigure gestionarea financiara a acestor fonduri.

Prin lege se va impune beneficiarilor ca sumele reprezentand pre-finantarea instrumentelor structurale alocate de la bugetul de stat vor trebui recuperate pana la finalizarea proiectului, scopul acordarii pre-finantarii fiind acela de a asigura inceperea derularii contractelor, din aceste sume, spre exemplu, putandu-se achita facturile de avans. Dar, prin derogare de la Legea 500/2002 privind finantele publice, pre-finantarea va fi restituita de catre beneficiar bugetului din care a fost acordata daca in termen de 6 luni de la data primirii acesteia nu poate justifica achizitionarea de bunuri, servicii sau executarea de lucrari, potrivit prevederilor contractuale.

Cel mai important obiectiv finantat prin fonduri structurale este ceea ce se numeste convergenta, adica impulsionarea economiei si a ocuparii fortei de munca din anumite state sau zone ale UE, astfel incat sa fie eliminate decalajele prea mari existente in comparatie cu situatiile din statele dezvoltate. Rezulta ca, cel putin in primii ani, principalii beneficiari vor fi administratiile locale si organisme publice, fie guvernamentale, fie neguvernamentale.

Legea prevede ca indiferent de beneficiar, sumele necesare finantarii cheltuielilor neeligibile vor trebui asigurate de catre beneficiari. Dar, beneficiarul unui proiect cofinantat din instrumente structurale are obligatia indosarierii si pastrarii in bune conditii a tuturor documentelor aferente programului, conform prevederilor Regulamentului Consiliului UE 1083/2006, in caz contrar trebuind sa restituie intreaga suma primita aferenta proiectului, reprezentand asistenta financiara nerambursabila din instrumente structurale si co-finantarea aferenta suportata din fonduri alocate de la bugetul de stat.

De asemenea, beneficiarul va fi obligat sa asigure accesul la documentele aferente proiectului finantat pentru institutiile nationale cu atributii de control si audit, dar si pentru serviciile Comisiei Europene si a Curtii Europene de Conturi. Legea prevede ca Ministerul Finantelor, prin intermediul Autoritatii de Management, va fi responsabil de recuperarea sumelor platite necuvenit ca urmare a unor nereguli sau neutilizarii conform destinatiei stabilite prin contract a instrumentelor structurale, a pre-finantarii si co-finantarii alocate de la bugetul de stat proiectelor finantate in cadrul Programelor Operationale.

Statul roman va fi obligat sa asigure prin cofinantate, o parte din sumele in cauza, totalitatea acestora alcatuind contributia nationala. Prin intermediul bugetului Ministerului de Finante vor fi asigurate sumele reprezentand co-finantare publica din fonduri de la bugetul de stat, sumele necesare asigurarii pre-finantarii, sume necesare continuarii finantarii proiectelor in cadrul Programelor Operationale, in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor comunitare si sumele necesare finantarii cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile ministerului in conturile beneficiarilor sau unitatilor de plata. Prin bugetele proprii, beneficiarilor din categoria unitatilor administrativ – teritoriale, respectiv operatorii economici de subordonare locala, in calitate de beneficiari, vor trebui sa asigure sumele necesare co-finantarii locale si a cheltuielilor neeligibile, pentru proiecte proprii, in timp ce ordonatorii principali de credite cu rol de autoritati de management vor asigura inclusiv, sumele necesare achitarii unor debite datorate bugetului UE, pentru neglijente si nereguli, inclusiv a majorarilor de intarziere ca urmare a nerecuperarii la timp de la beneficiari.

Sursa: Curentul

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.