Raspunsul MFP privind cheltuielile de TVA pe fondurile de preaderare

Serviciul de Comunicare si Relatii Publice al Ministerului Finantelor Publice a oferit un rapuns ONG-urilor in privinta cheltuielilor de TVA pe fondurile de preaderare:

Prin intrarea in vigoare a Legii nr. 343/ 2006 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, legislatia nationala in domeniul taxei pe valoarea adaugata a fost armonizata in totalitate cu prevederile comunitare in domeniu, pe care Romania trebuie sa le respecte in calitate de stat membru al
Uniunii Europene.

Componenta principala a acquis-ului comunitar in domeniul
taxei pe valoarea adaugata o reprezinta Directiva 112/2006/CEE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata.

In contextul armonizarii legislatiei nationale cu prevederile directivei sus mentionate, au fost eliminate din Codul fiscal, aplicabil pana la data aderarii, o serie de scutiri de taxa pe valoarea adaugata care nu erau in concordanta cu directiva,
intre care si scutirile pentru livrarile de bunuri, prestarile de servicii si importurile finantate din fonduri nerambursabile.

Totusi, in regim tranzitoriu, certificatele de scutire de taxa eliberate pana la data aderarii isi pastreaza valabilitatea pana la finalizarea obiectivelor, inclusiv pentru perioade ulterioare datei de 1 ianuarie 2007. Nu se mai admite insa suplimentarea acestor certificate dupa data aderarii, in conformitate cu prevederile
art. 161 alin. (18) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 343/2006.

Totodata, mentionam art. 2 din Legea nr. 157/2005 privind ratificarea Tratatului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, care stipuleaza ca “Parlamentul, Presedintele Romaniei, Guvernul si autoritatea judecatoreasca garanteaza ducerea la indeplinire a obligatiilor Romaniei rezultate din actul aderarii si din prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si din celelalte reglementari cu caracter obligatoriu”.

De asemenea, art. 2 din Actul privind conditiile aderarii, anexat Tratatului de aderare, prevede ca “de la data aderarii, dispozitiile tratatelor originare si actele adoptate de institutii sunt obligatorii pentru Romania si Bulgaria si se aplica in aceste
state in conditiile stabilite prin aceste tratate si prin prezentul act.”

O incalcare a acquis-ului comunitar ar putea conduce la declansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de “infringement” (procedura privind constatarea incalcarii de catre un stat membru a indeplinirii unei obligatii ce ii revine in calitate de
stat membru). Scopul procedurii de infringement este de a obliga statul membru care a incalcat o norma de drept comunitar (in cazul nostru, din legislatia comunitara privind taxa pe valoarea adaugata) sa respecte acea norma, fapt ce impune Romaniei modificarea legislatiei pentru a fi in concordanta cu acquis-ului comunitar.
De asemenea, nerespectarea obligatiilor comunitare ce ii revin, in calitatea sa de stat membru, ar conduce la plata de catre Romania a unor penalitati, pentru ca taxa pe valoarea adaugata intra in calculul bazei pentru calculul contributiei Romaniei
la bugetul Uniunii Europene. Diminuarea acestei baze ar fi sanctionata imediat de catre Comisie, atat de catre DG Taxud, cat si de catre DG Budget.

Directiva 112/2006/CEE nu prevede scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din fonduri nerambursabile si nici posibilitatea opta rii de catre statele membre pentru introducerea altor scutiri de
TVA decat cele prevazute de directiva amintita mai sus.

In acest context, precizam ca aplicarea unor scutiri de la plata taxei pe valoarea adaugata altele decat cele prevazute de Codul fiscal nu este posibila, prin urmare nu mai poate fi acordata scutirea de la plata taxei pentru proiectele finantate
din fonduri nerambursabile.

Referitor la sesizarea dvs. cu privire la mentiunea din Acordul Cadru semnat la Bucuresti, in 12 martie 1991, intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana, conform careia taxa pe valoarea adaugata nu este eligibila pentru beneficiarii finantarilor acordate de Uniunea Europeana, precizam ca acest lucru nu inseamna ca operatiunile finantate din fonduri nerambursabile sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, ci ca finantarea taxei va trebui asigurata din fonduri proprii, prin urmare nu poate fi vorba despre o contradictie intre prevederile Codului fiscal si cele ale
Acordului sus mentionat.

Sursa: Redactie Finantare.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.