Selectie organizatie non-profit cu activitate in domeniul egalitatii de sanse

Selectie organizatie non-profit cu activitate in domeniul egalitatii de sanse, prezenta cu statut de observator in Comitetul Comun de Monitorizare pentru Programul Ungaria- Romania 2007-2013.

In perioada 2007-2013, Romania va beneficia de asistenta financiara comunitara nerambursabila pentru programe si proiecte de cooperare teritoriala europeana (transfrontaliera, transnationala si interregionala) avand ca scop dezvoltarea echilibrata a intregului teritoriu comunitar, prin incurajarea cooperarii si schimbului de bune practici intre toate regiunile Uniunii Europene.

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor gestioneaza in calitate de Autoritate de Management sau Autoritate Nationala, 11 programe de cooperare teritoriala europeana, printre care si Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria – Romania 2007-2013, pentru care ministerul este Autoritate Nationala.

Programul are un buget total de 275 milioane de euro pentru intreaga perioada de implementare si finanteaza proiecte in domeniile: accesibilitate, mediu si dezvoltare economica si sociala. Obiectivul strategic general al programului il reprezinta strangerea contactelor dintre comunitatile, factorii economici, persoanele din zona de granita apartinand celor doua state vecine, in scopul facilitarii dezvoltarii corelate (joint) a ariei de frontiera, valorificand avantajele comparative ale zonei in folosul ambelor tari. Aria de cooperare cuprinde: 4 judete din Romania: Timis, Arad, Bihor, Satu Mare si 4 judete din Ungaria: Csongrad, Bekes, Hajdu-Bihar, Szabolcs-Szatm a r-Bereg.

In vederea asigurarii eficacitatii si calitatii implementarii programului, se constituie un Comitet Comun de Monitorizare, format din reprezentanti ai ambelor state partenere in program.

Comitetul Comun de Monitorizare cuprinde pe langa autoritati publice de la nivel central si local cu statut de membri si cate un reprezentant al ONG-urilor cu statut de observator, din fiecare din urmatoarele domenii relevante pentru program: protectia mediului, egalitatea de sanse, mediul de afaceri (Camere de Comert).

Potrivit reglementarilor Comisiei Europene (Regulamentul Consiliului nr. 1083/ 2006 pentru stabilirea prevederilor generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune) si documentului de programare, Comitetul de Monitorizare trebuie sa se asigure cu privire la eficacitatea si calitatea implementarii programului operational, exercitand urmatoarele atributii:

  1. analizeaza si aproba criteriile de selectie pentru proiectele finantate prin program;

  2. aproba orice modificare a criteriilor de selectie stabilite pentru proiectele finantate prin program, conform necesitatilor de programare;
  3. analizeaza periodic progresul realizat in atingerea obiectivelor specifice ale programului, pe baza documentelor transmise de Autoritatea de Management;
  4. monitorizeaza rezultatele implementarii programului, pe baza realizarii obiectivelor stabilite prin intermediul indicatorilor definiti pentru fiecare prioritate in parte si analizeaza evaluarile legate de monitorizarea programului, cu precadere cazurile in care se constata devieri semnificative in raport cu obiectivele stabilite initial;
  5. analizeaza si aproba rapoartele anuale si finale de implementare, inainte ca acestea sa fie transmise Comisiei;
  6. este informat cu privire la raportul anual de control care se refera la programul operational, precum si asupra comentariilor Comisiei facute dupa examinarea acestui raport sau asupra respectivei parti din raport;
  7. propune Autoritatii de Management orice ajustare sau revizuire a programului operational care sa faca posibila atingerea obiectivelor Fondurilor sau care sa contribuie la imbunatatirea sistemului de management, inclusiv a sistemului de management financiar;
  8. analizeaza si aproba orice propunere de amendare a continutului deciziei Comisiei privind contributia financiara.

MDLPL solicita respectarea urmatoarelor criterii minime de selectie de catre organizatiile interesate:

– sa fie nonprofit;

– sa fie organizatie cu personalitate juridica cu sediul in Romania, preferabil in zonele eligibile, mentionate anterior si sa functioneze legal in Romania;

– domeniul de activitate sa fie cel al egalitatii de sanse;

– sa fi avut activitati cu impact in zonele transfrontaliere acoperite de program;

– sa aiba experienta in derularea de proiecte in domeniul egalitatii de sanse;

– constituie avantaj parteneriatele cu alte organizatii din Ungaria in programele de cooperare transfrontaliera.

Organizatiile interesate vor transmite catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor o scrisoare de intentie, insotita (dupa caz) de urmatoarele documente:

– Statutul organizatiei, in forma autentica (copie);

– Certificat de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor (copie);

– Codul Unic de inregistrare (copie);

– Lista membrilor si a angajatilor organizatiei;

– CV-urile a minim doua persoane (membri sau angajati) cu activitate relevanta in domeniul de activitate al organizatiei, propusi a reprezenta organizatia in Comitetul Comun de Monitorizare;

– Descrierea activitatii organizatii de la infiintare si pana in prezent, cu accent pe activitatile desfasurate in aria eligibila si cu impact transfrontalier, inclusiv lista proiectelor derulate in domeniul relevant pentru program (denumire proiect, finantator, buget, parteneri, activitati rezultate).

Toate copiile se vor prezenta in forma nelegalizata.

Selectia se va face conform grilei anexate, fiind desemnata castigatoare organizatia care indeplineste toate criteriile de eligibilitate si care obtine cel mai mare punctaj la criteriile de evaluare. Grila de evaluare ONG-uri.

Organizatiile interesate sunt invitate sa transmita scrisorile de intentie privind participarea ca membru in Comitetul Comun de Monitorizare, insotite de documentele mentionate anterior, pana la data de 12 mai 2008 (data inregistrarii la MDLPL), ora 16.00, la urmatoarea adresa:

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Str. Apolodor nr.17, latura Nord, parter (Registratura). Sector 5, Bucuresti.

Pentru informatii suplimentare:

Anamaria Marinescu, Gina Vythoulkas

Tel. 0372 111 369/ 0372 111 375

Fax 0372 111 431

E-mail: [email protected]

[email protected]

Sursa: Infocooperare.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.