Strategia de dezvoltare locala integrata a Zonei pescaresti a Judetului Braila

Strategia de dezvoltare locală integrată a Zonei pescărești a Județului Brăila se dorește a fi cadrul pentru o dezvoltare durabilă prin valorificarea potențialului economic, natural și uman existent, asigurând echilibrul între sistemele socio-economice și potențialul natural, diversificând, dezvoltând și eficientizând sectoarele economiei zonale, pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor, pentru creșterea implicării cetățenilor în identificarea de direcții de dezvoltare locală clare și posibil de realizat.

Oportunitatea oferită de Fondul European pentru Pescuit a mobilizat autoritățile publice, entitățile private, asociațiile pescărești și reprezentanți ai tinerilor, să se asocieze într-un Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit la nivelul județului Brăila.

Inființarea Asociației „Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a județului Brăila” și elaborarea Strategiei de Dezvoltare aferente zonei reprezintă rezultate ale unui larg proces de consultare bazat pe principiul abordării „de jos în sus”, în urma căruia au fost conturate viziunea, și obiectivul general al strategiei și au fost propuse prioritățile, obiectivele specifice și măsurile menite să genereze o dezvoltare durabilă.

Zona pescărească constituită este coerentă din punct de vedere geographic,  întinzându-se pe o arie mai mică decât echivalentul unui județ și ocupând o suprafață de 1860,8 km2. Populația din zonă este de 87.054 locuitori, iar densitatea este de 46,78 loc/km2.

Din punct de vedere demografic, zona analizată, amenințată de depopulare, se caracterizează printr-un indice crescut de îmbătrânire a populației, o rată de înlocuire a forței de muncă în scădere și o capacitate redusă de a se regenera demografic.

Teritoriul aferent Zonei Pescărești se distinge prin potențialul turistic autentic datorat existenței în zonă a unui patrimoniu natural și antropic bogat, de mare valoare si  atractivitate turistică. Varietatea formelor de turism ce pot fi dezvoltate in zonă (agroturism, ecoturism, cicloturism, turism balnear, religios, educațional, nautic, ecvestru, pedestru) reprezintă o premisă a dezvoltării socio-economice.

Lipsa de diversificare a activităţilor economice, numărul de salariați în scădere în toate sectoarele de activitate și potenţialul predominant agricol generează practicarea agriculturii de subzistență. Aceasta, combinată cu rata mare de dependență demografică și consecințele negative asupra sistemelor sociale (sistemul de sănătate, bugetului asigurărilor sociale, sistemul de protecție sociala), pot avea un puternic impact negativ asupra dezvoltării economice și pot determina decuplarea zonei analizate de la creșterea economică și încurajarea migrării populației active spre marile centre urbane.

Accesibilitatea dificilă la serviciile de îngrijire medicală, numărul redus al unităţilor din sistemul sanitar, slaba dotare a acestora și insuficienta dezvoltare a infrastructurii          socio-culturale, necesită intervenții pentru îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor și creșterea atractivității zonei.

În ceea ce privește evoluția sectorului pescăresc, datele statistice la nivel european, național și local indică  scăderea tuturor activităților în domeniu.

Creșterea nivelului de trai al populației din zona pescărească și sporirea atractivității zonei pentru investiții reprezintă o necesitate. Prezenta strategie este orientată astfel, în primul rând către perspectiva socială, economică și de mediu, fără a se neglija dezvoltarea sectorului pescăresc.

Conform criteriilor de eligibilitate din cadrul POP 2007-2013 și a Ghidului solicitantului, zona de intervenție a fost stabilită în urma cercetării bazate pe informații geografice, folclorice, privind ecosistemul, fondul piscicol, pe date statistice obținute de la Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură – Filiala Moldova, Direcția Regională de Statistică Brăila și Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila dar și prin consultare locală. În acest sens, zona selectată  se află de-a lungul Fluviului Dunărea, una din ocupațiile de bază ale populației fiind pescuitul și activitățile conexe acestuia. Dar, având în vedere traditia locuitorilor urbei în piscicultură și acvacultură și la nivelul lacurilor din interiorul județului, teritoriul Grupului Local de Pescuit a fost extins, păstrând integritatea teritorială, și până la localitatea Măxineni, care apare încă din perioada postbelica în registrele agricole unde există evidentieri ale ”bălților care se reîmprospătau cu apa și peste anual”.

Teritoriul cuprins în cadrul Grupului Local de Pescuit se află pe raza localităților Berteștii de Jos, Stăncuța, Gropeni, Tichilești, Chiscani, Municipiul Brăila, Vădeni, Siliștea, Măxineni, Mărașu, Frecăței, și cartierele Brăilița, Pisc, Comorofca, Călărași 4, Centrul Istoric, zona Faleza Dunării și Zona Liberă din municipiul Brăila, teritoriu compact, unde populația are între preocupările de bază și activități în sectorul piscicol.

One thought on “Strategia de dezvoltare locala integrata a Zonei pescaresti a Judetului Braila”

 1. Marian Ghionu spune:

   Reabilitare pontoane debarcare/acostare
   Adăposturi pescărești
   Reabilitare spații depozitare pește / cherhanale
   Reabilitare spații pentru depozitare echipamente pescărești
   Amenajare spații de procesare a produselor pescărești
   Piețe de desfacere a produselor pescarești
   Centre de servicii pentru ambarcațiuni pescăresti
   Stații de alimentare ambarcațiuni pescărești
   Sprijin pentru valorificarea produselor pescărești (produse traditionale, bio, din peste)
   Confecționare plase de pescuit
   Eco-turism
   Fotosafari în Insula Mică a Brăilei
   Turism creativ cu specific pescăresc
   Pescuit sportiv și de agrement
   Confectionare si comercializare produse hand-made cu specific pescaresc
   Amenajare spatii cazare
   Amenajare spatii de agrement cu specific pescaresc
   Ponton restaurant
   Restaurant cu specific pescaresc
   Modernizare/ reabilitare ambarcatiuni in scop turistic
   Centru de inchiriere unele pentru pescuit
   Producere si comercializare unelte si accesorii de pescuit pentru agrement
   Evenimente: festivaluri, targuri cu specific pescaresc si local, ateliere pentru mestesuguri pescărești
   Materiale de promovare (turism, gastronomie, traditii)
   Puncte de informare
   Campanii informare si publicitate cu privire la valorificarea potentialului zonei pescărești
   Brand local
   Muzeu cu specific pescaresc
   Monografia rusilor lipoveni – traditia in pescuit a etniei rusilor lipoveni
   Trasee turistice
   Birdwatch – puncte de observare
   Campanie de constientizare privind conservarea resurselor naturale si de mediu
   Acțiuni de menținere și conservare a habitatelor (campanii de ecologizare)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.