682 milioane euro pentru infrastructura de metrou

1422610152512a012e.jpg

S-a deschis sesiunea de depunere de cereri de finantare prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii de metrou.

Status: Inactiv
Depunere: 31.12.2018
Buget: 682 milioane Euro

Proiectele finantate pentru infrastructura de metrou au ca obiective imbunatatirea conditiilor de transport urban si periurban, prin promovarea transportului cu metroul ca o alternativa la transportul public de suprafata, reducerea duratelor de calatorie si cresterea gradului de confort si siguranta pentru publicul calator.

Pot primi finantare atat proiecte fazate de infrastructura (nefinalizate pana la finalul anului 2015) cat si proiecte noi, prioritizate la finantare conform documentelor sectoriale de planificare strategica.

Axa prioritara, prioritatea de investitii, obiectiv specific

Axa Prioritara 1 (A.P.) Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a transportului cu metroul;

Prioritatea de investitii 7ii Dezvoltarea si imbunatatirea sistemelor de transport care respecta mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus si care au emisii reduse de carbon, inlcusiv a cailor navigabile interioare si a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legaturilor multimodale si infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabila la nivel regional si local;

Obiectivul Specific 1.4 (OS) Cresterea gradului de utilizare a transportului cu metroul in Bucuresti-Ilfov.

1.1    Actiunile sprijinite si activitati

1.3.1 Actiunile finantabile conform POIM

Prin O.S. 1.4. sunt vizate urmatoarele tipuri de actiuni:

A    Proiecte de dezvoltare a infrastructurii de metrou (noi si fazate)
A1    Proiecte noi de dezvoltare a infrastructurii de metrou, conform prioritizarii din Planul de Mobilitate Urbana Durabila Bucuresti Ilfov (PMUD BI);
A2    Proiecte fazate de dezvoltare a infrastructurii de metrou, aprobate ca atare prin decizie a Comisiei Europene, care asigura continuarea investitiilor aprobate in perioada 2007-2013 prin POS Transport si nefinalizate pana la finalul anului 2015.
B    Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 si post 2020 (dupa caz)

OS 1.4 (finantat din Fondul de Coeziune – FC) vizeaza imbunatatirea conditiilor de transport urban si periurban prin promovarea transportului cu metroul, ca o alternativa la transportul public de suprafata. Astfel, se asigura cresterea gradului de confort si siguranta pentru publicul calator si reducerea duratelor de calatorie. Totodata, metroul asigura implicit si imbunatatirea traficului rutier si reducerea emisiilor poluante in regiune.

Principalul rezultat urmarit prin promovarea investitiilor prevazute in cadrul OS 1.4 este:

•   Grad mai mare de utilizare a metroului in Regiunea Bucuresti-Ilfov

Proiectele finantate prin POIM sunt cele identificate ca prioritare in cadrul Planului de Mobilitate Urbana Durabila (P.M.U.D.) 2016 – 2030 Regiunea Bucuresti – Ilfov, instrumentul strategic  de planificare a investitiilor in mobilitatea urbana si peri-urbana din regiunea sus – mentionata.

1.3.2 Activitati finantabile in cadrul OS 1.4

Operatiunile ce urmeaza a fi dezvoltate in cadrul acestui obiectiv specific vor finanta urmatoarele activitati orientative, fara a fi insa limitative:
Proiecte de dezvoltare a infrastructurii de metrou (noi si fazate)
•    Construirea de noi tronsoane, inclusiv statiile aferente, conform PMUD BI;
•    Achizitia de material rulant modern si modernizarea echipamentelor aferente statiilor pe reteaua de metrou existenta, pentru cresterea gradului de confort si siguranta pentru publicul calator si reducerea duratelor de calatorie;
•    Achizitia si instalarea de echipamente pentru accesul calatorilor in statiile de metrou si de sisteme moderne de siguranta a circulatiei;
•    Modernizarea sistemelor de ventilatie;
•    Modernizarea statiilor de metrou;
•    Managementul de proiect;
•    Asistenta pentru management-ul proiectelor, publicitate (inclusiv constientizarea publicului), supervizarea lucrarilor etc;
•    Sprijin pentru derularea activitatii UMP.

Alte activitati / echipamente in afara celor de mai sus pot fi considerate eligibile doar in conditiile in care solicitantul dovedeste faptul ca sunt absolut necesare in vederea dezvoltarii infrastructurii de metrou, in conformitate cu OS 1.4.
In scopul asigurarii unei identitati vizuale armonioase si pentru respectarea unitara a regulilor privind vizibilitatea, Beneficiarii vor trebui sa aplice cel putin masurile minime obligatorii din cadrul Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 (care poate fi accesat la adresa www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare). Activitatile de comunicare vor fi adaptate din punct de vedere al valorii, frecventei si complexitatii, in functie de specificitatea proiectului gestionat de beneficiar.
In cadrul fiecarui proiect de investitii vor fi finantate activitati cu caracter general:
•    Managementul de proiect;
•    Asistenta pentru management-ul proiectelor, supervizarea lucrarilor etc;
•    Informare si publicitate;
•    Sprijin pentru derularea activitatii UIP.

Tipuri de solicitanti

Solicitantul unic eligibil in cadrul OS 1.4. este administratorul infrastructurii de transport subteran de interes national, desemnat conform legislatiei in vigoare, cu atributii in dezvoltarea proiectelor de investitii (Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti – METROREX S.A, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor).

Grupul tinta este reprezentat de intreaga populatie a Romaniei.

Valoarea proiectelor

Prin program sau ghidul solicitantului se propun valori maxime ale proiectelor. Daca valoarea costurilor totale eligibile depaseste 75 milioane euro, proiectul trebuie sa se regaseasca pe lista proiectelor majore din POIM (Tabelul 27). Pentru proiectele fazate, acest prag se aplica la costurile eligibile aferente ambelor faze ale proiectului. Proiectele care nu depasesc acest prag sunt proiecte non-majore.

Apelul de proiecte este pe baza de lista de proiecte prioritare sau preidentificate.

Solicitarile se vor primi in perioada 01.06.2016 – 31.12.2018.

AM POIM poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitarile primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid. Proiectele se depun in MySMIS dupa ce parcurg etapa de pregatire a proiectelor.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Anexe

Sursa: MDRAP
Finantator: Fondul de Coeziune si Guvernul Romaniei

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.