3,27 miliarde euro pentru infrastructura rutiera

DSC_0089.jpg

S-a deschis sesiunea de depunere de cereri de finantare prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, pentru  proiectele de dezvoltare a infrastructurii rutiere.

Status: Inactiv
Depunere: 31.12.2018
Buget: 3,27 miliarde Euro

Finantarile pentru infrastructura rutiera au ca scop asigurarea mobilitatii calatorilor si a marfurilor in conditii de siguranta si eficienta a resurselor si eliminarea blocajelor si a legaturilor lipsa din infrastructura rutiera a UE.

Pot primi finantare atat proiecte fazate de infrastructura (nefinalizate pana la finalul anului 2015) cat si proiecte noi, prioritizate la finantare conform documentelor sectoriale de planificare strategica.

Axa prioritara, prioritatea de investitii, obiectiv specific

Axa Prioritara 1 (AP) Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a transportului cu metroul.
Prioritatea de investitii 7i Sprijinirea unui spatiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investitii in TEN – T.
Obiectivul Specific 1.1 (OS) Cresterea mobilitatii prin dezvoltarea transportului rutier pe reteaua rutiera TEN-T centrala.

Axa Prioritara 2 (AP) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient.
Prioritatea de investitii 7a Sprijinirea unui spatiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investitii in TEN-T.
Obiectivul Specific 2.1 (OS) Cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TEN-T.

Prioritatea de investitii 7b Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructrura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
Obiectivul Specific 2.2 (OS) Cresterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

Actiunile sprijinite si activitati

1.3.1 Actiunile finantabile conform POIM

Prin OS 1.1. sunt vizate urmatoarele tipuri de actiuni:

A    Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport rutier amplasate pe reteaua TEN-T centrala (noi si fazate), in cadrul OS 1.1
A1    Proiecte noi de constructie/modernizare a retelei rutiere TEN-T centrale (conform standardului definit prin MPGT: autostrazi / drumuri expres /drumuri nationale), inclusiv constructia de variante de ocolire aferente retelei (conform clasificatiei tronsonului aferent);
A2    Proiecte fazate de reabilitare/modernizare a infrastructurii de transport rutiere situate pe reteaua TEN-T centrala, aprobate ca atare prin decizie a Comisiei Europene, care asigura continuarea investitiilor aprobate in perioada 2007-2013 prin POS Transport si nefinalizate pana la finalul anului 2015.
B1    Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 si post 2020 (dupa caz), vizand dezvoltarea retelei rutiere TEN-T centrale

Prin OS 2.1, sunt vizate urmatoarele tipuri de actiuni:

C    Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport rutier amplasate pe reteaua TEN-T (noi si fazate), in cadrul OS 2.1
C1    Proiecte noi de constructie/modernizare a retelei rutiere TEN-T (conform standardului definit prin MPGT: autostrazi / drumuri expres /drumuri nationale), inclusiv constructia de variante de ocolire (conform standardului tehnic adecvat), in completarea investitiilor din Fondul de Coeziune;
C2    Proiecte fazate de reabilitare/modernizare a infrastructurii de transport rutiere situate pe reteaua TEN-T, aprobate ca atare prin decizie a Comisiei Europene, care asigura continuarea investitiilor aprobate in perioada 2007-2013 prin POS Transport si nefinalizate pana la finalul anului 2015.
B2    Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 si post 2020 (dupa caz), vizand dezvoltarea retelei rutiere TEN-T (propuse spre finantare din FEDR, conform strategiei de implementare a MPGT)

Prin OS 2.2,  sunt vizate urmatoarele tipuri de actiuni:
D    Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport care asigura conexiunea la reteaua TEN-T (noi si fazate), in cadrul OS 2.2

D1    Proiecte noi de modernizarea/dezvoltare a retelei rutiere, inclusiv constructia de variante de ocolire (conform standardului definit prin MPGT: autostrazi/ drumuri expres/drumuri nationale/trans-Regio si Euro Trans) care asigura o conexiune adecvata la reteaua TEN-T sau cresterea accesibilitatii regionale;
D2    Proiecte fazate de modernizare a infrastructurii de transport care asigura conexiunea la reteaua TEN-T, aprobate ca atare prin decizie a Comisiei Europene, care asigura continuarea investitiilor aprobate in perioada 2007-2013 prin POS Transport si nefinalizate pana la finalul anului 2015.
B3    Sprijin pentru beneficiari in pregatirea portofoliului de proiecte eligibile din POIM (propuse spre finantare din FEDR, conform strategiei de implementare a MPGT)

Prin OS 1.1 (finantat din Fondul de Coeziune – FC) se promoveaza actiuni ce contribuie la extinderea infrastructurii de transport rutier amplasate pe reteaua TEN-T centrala, cuprinzand inclusiv variantele de ocolire aferente acestei retele, in conformitate cu standardul definit prin Master Planul General de Transport (M.P.G.T) al Romaniei: autostrada, drum expres, drum national.

Principalul rezultat urmarit prin promovarea investitiilor prevazute in cadrul O.S. 1.1 vizeaza indeplinirea cerintelor pentru transportul rutier prevazute in cadrul Regulamentului (UE) NR. 1315/2013 privind orientarile Uniunii pentru dezvoltarea retelei transeuropene de transport si de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE:

–    reducerea timpului mediu de calatorie pe reteaua rutiera TEN-T centrala.

Prin OS 2.1 (finantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala – FEDR) se promoveaza actiuni prin care se asigura cresterea mobilitatii la nivelul infrastructurii rutiere aferente retelei TEN-T. Mobilitatea obtinuta prin investitiile OS 1.1 finantate din FC  la nivelul retelei rutiere va fi sporita prin proiecte care asigura atat un standard ridicat al drumurilor, inclusiv la nivel de autostrada, cat si prin asigurarea unei conectivitati optime intre diversele regiuni si centre urbane ale Romaniei.

Principalul rezultat urmarit prin promovarea investitiilor prevazute in cadrul OS 2.1 vizeaza indeplinirea cerintelor pentru transportul rutier prevazute in cadrul REGULAMENTULUI UE sus –mentionat:
–    reducerea timpului mediu de calatorie pe reteaua rutiera TEN-T.

Prin OS 2.2 (finantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala – FEDR) este vizata extinderea infrastructurii de transport rutier de interes national in vederea asigurarii conexiunii la reteaua TEN-T a zonelor deficitare din punct de vedere a oportunitatilor de transport in vederea asigurarii accesibilitatii la oportunitati de munca.

Principalul rezultat urmarit prin promovarea investitiilor prevazute in cadrul OS 2.2 vizeaza:

–    accesibilitatea relativa a centrelor urbane majore, prin prisma accesului la oportunitatile de angajare, luand in considerare timpul de calatorie si costurile aferente.

Finantarea investitiilor in cadrul OS 1.1, 2.1 si 2.2, se bazeaza pe o lista predefinita de proiecte noi si fazate  identificate ca prioritare in cadrul M.P.G.T, instrumentul strategic de planificare a interventiilor majore (proiecte si alte actiuni) relevante pentru obiectivele de transport la scara nationala.

1.3.2 Activitati finantabile in cadrul O.S. 1.1, 2.1,2.2

Operatiunile ce urmeaza a fi dezvoltate in cadrul acestor obiective specifice vor finanta urmatoarele activitati orientative, fara a fi insa limitative:

Activitati finantabile in cadrul OS 1.1
A.        Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport rutier amplasate pe reteaua TEN T centrala (noi si fazate):
•    Construirea/modernizarea retelei rutiere TEN-T centrale (conform standardului definit prin MPGT: autostrazi / drumuri expres /drumuri nationale);
•    Constructia de variante de ocolire aferente retelei rutiere TEN-T centrale (conform clasificatiei tronsonului aferent);

Alte activitati / echipamente in afara celor de mai sus pot fi considerate eligibile doar in conditiile in care solicitantul dovedeste faptul ca sunt absolut necesare in vederea dezvoltarii infrastructurii rutiere, in conformitate cu OS 1.1.

Activitati finantabile in cadrul OS 1.1, 2.1 si 2.2
B.        Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 si post 2020 (dupa caz)
•    Elaborarea aplicatiei de finantare, inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Institutionala, Evaluarea Impactului asupra Mediului, Studiu de evaluare adecvata etc);
•    Elaborare documentatie/documentatii de atribuire pentru contractele de servicii, lucrari si furnizare.
Activitati finantabile in cadrul OS 2.1
C    Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport rutier amplasate pe reteaua TEN-T (noi si fazate)
•    Construirea/modernizarea retelei rutiere TEN-T (conform standardului definit prin MPGT: autostrazi / drumuri expres /drumuri nationale);
•    Constructia de variante de ocolire aferente retelei rutiere TEN-T (conform clasificatiei tronsonului aferent);
Alte activitati / echipamente in afara celor de mai sus pot fi considerate eligibile doar in conditiile in care solicitantul dovedeste faptul ca sunt absolut necesare in vederea dezvoltarii infrastructurii rutiere, in conformitate cu OS 2.1.
Activitati finantabile in cadrul OS 2.2
D    Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport care asigura conexiunea la reteaua TEN-T (noi si fazate), in cadrul OS 2.2
•    Construirea/modernizarea retelei rutiere (conform standardului definit prin MPGT: autostrazi / drumuri expres /drumuri nationale) care asigura o conexiune adecvata la reteaua TEN-T sau cresterea accesibilitatii regionale;
•    Constructia de variante de ocolire aferente retelei rutiere (conform clasificatiei tronsonului aferent) care asigura o conexiune adecvata la reteaua TEN-T sau cresterea accesibilitatii regionale;
Alte activitati / echipamente in afara celor de mai sus pot fi considerate eligibile doar in conditiile in care solicitantul dovedeste faptul ca sunt absolut necesare in vederea dezvoltarii infrastructurii rutiere, in conformitate cu OS 2.2.
In scopul asigurarii unei identitati vizuale armonioase si pentru respectarea unitara a regulilor privind vizibilitatea, Beneficiarii vor trebui sa aplice cel putin masurile minime obligatorii din cadrul Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 (care poate fi accesat la adresa www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare). Activitatile de comunicare vor fi adaptate din punct de vedere al valorii, frecventei si complexitatii, in functie de specificitatea proiectului gestionat de beneficiar.
In cadrul fiecarui proiect de investitii vor fi finantate activitati cu caracter general:
•    Managementul de proiect;
•    Asistenta pentru management-ul proiectelor, supervizarea lucrarilor etc;
•    Informare si publicitate;
•    Sprijin pentru derularea activitatii UIP.

Tipuri de solicitanti

Solicitantul unic eligibil in cadrul OS 1.1, 2.1 si 2.2. este administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european si national, desemnat conform legislatiei in vigoare, cu atributii in dezvoltarea proiectelor de investitii (Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A., care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor).

Grupul tinta este reprezentat de intreaga populatie a Romaniei.

Valoarea proiectelor

Prin program sau ghidul solicitantului se propun valori maxime ale proiectelor. Daca valoarea costurilor totale eligibile depaseste 75 milioane euro, proiectul trebuie sa se regaseasca pe lista proiectelor majore din POIM (Tabelul 27). Pentru proiectele fazate, acest prag se aplica la costurile eligibile aferente ambelor faze ale proiectului. Proiectele care nu depasesc acest prag sunt proiecte non-majore.

Apelul de proiecte este pe baza de listăade proiecte prioritare sau preidentificate.

Solicitarile se vor primi in perioada 01.06.2016 – 31.12.2018.

AM POIM poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitarile primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid. Proiectele se depun in MySMIS dupa ce parcurg etapa de pregatire a proiectelor.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Anexe

Sursa: MDRAP
Finantator: Fondul de Coeziune si Guvernul Romaniei

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.