AM POR: Nota privind clarificarea modului de exprimare a acordului proprietarilor in vederea depunerii de cereri de finantare pentru DMI 1.2

contract.jpg

contractAutoritatea de Management pentru Programul Operational Regional din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice anunta potentialii solicitanti de finantare pe domeniul major de interventie 1.2 “Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte“, din cadrul axei prioritare 1 “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere” a Programului Operational Regional 2007-2013, ca urmatoarele criterii privind eligibilitatea unui proiect component al unei cereri de finantare se interpreteaza astfel:

Criteriul prezentat in Ghidul Solicitantului, sectiunea II.1.2, pag. 16, punctul 4)
– procentul de 2/3 mentionat in criteriul sus-mentionat se refera strict la totalul proprietarilor de apartamente destinate locuirii care trebuie sa-si exprime acordul, si nu la totalul proprietarilor din bloc, cu exceptia:

  • situatiilor ce presupun interventii in toate apartamentele* (vezi lucrari din categoria B, litera g – respectiv “montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare si a robinetelor de presiune diferentiala la baza coloanelor de incalzire“) cand este necesar acordul tuturor proprietarilor, respectiv
  • a apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta din bloc, cand este necesar acordul tuturor proprietarilor acestor spatii.  

Criteriul prezentat in Ghidul Solicitantului, sectiunea II.1.2, pag. 16, punctul 5)
– Hotararea/Hotararile Adunarii Generale a Asociatiei/lor de Proprietari, prin care se aproba participarea, se vor lua conform Art. 131 , alin. (4) din OUG 63/2012 pentru modificarea si completarea OUG 18/2009, potrivit cariua Pentru a putea accede la acest program de finantare, hotararile asociatiei de proprietari, de a mandata autoritatea publica locala in vederea realizarii activitatilor/lucrarilor de interventie prevazute la alin. (1), precum si cea cu privire la cota contributiei fiecarui proprietar la fondul de reparatii, trebuie luate cu votul tuturor membrilor asociatiei de proprietari.

Conform prevederilor art. 5, alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Asociatia de proprietari se infiinteaza prin acordul scris a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, din cadrul unei cladiri.

Astfel, in asociatia de proprietari pot sau nu sa fie membri toti proprietarii de apartamente destinate locuirii.
Hotararea/Hotararile Adunarii Generale a Asociatiei/lor de Proprietari, prin care se aproba participarea trebuie luate cu votul tuturor membrilor asociatiei de proprietari. Votul tuturor se refera la cvorum, si nu la acordul tuturor (acordul trebuie sa fie conform legii 230/2007, respectiv votul se decide cu majoritate simpla – 50% +1).

Pentru a indeplini conditia de mai sus, solicitantii pot face uz de prevederile legale in vigoare. Conform art. 25, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, proprietarul poate fi reprezentat in adunarea generala de catre un membru al familiei sau de catre un alt reprezentant care are o imputernicire scrisa si semnata de catre proprietarul in numele caruia voteaza.

Exemplu pentru calcularea criteriilor de eligibilitate prevazute in Ghidul Solicitantului, sectiunea II.1.2, pag. 16, punctul 4 si 5):

Total apartamente: 44, din care 3 nu sunt destinate locuirii, rezulta numar de apartamente destinate locuirii 44-3 = 41.

Tabelul total proprietari din bloc, din care sa reiasa acordul a 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente destinate locuirii
 
2/3 din totalul apartamentelor destinate locuirii = (2/3)*41 = 27,33 deci 27 de apartamente.

In cazul in care sunt propuse activitati din categoria B atunci este necesar acordul tuturor celor 44 de apartamente, inclusiv cele ce nu sunt destinate locuirii.

Hotararea adunarii generale a asociatiei:

  • daca in asociatia de proprietari sunt doar 23 de apartamente (50%+1) minimul prevazut de Legea nr. 230/2007 atunci este nevoie de o hotarare luata cu participarea tuturor celor 23 de proprietari – membrii ai asociatiei -, dintre care 12 trebuie sa voteze in favoarea participarii in program.
  • daca in asociatia de proprietari fac parte toti cei 44 de proprietari, atunci este nevoie de o hotarare luata cu participarea a tuturor celor 44 de proprietari – membrii ai asociatiei, dintre care 23 trebuie sa voteze in favoarea participarii in program.

Informam potentialii solicitanti ca se lucreaza la Amendamente pe OUG 63/2012, unul dintre acestea fiind tocmai modul de luare a hotararii in asociatia de proprietari, prevazut la art. 131, alin (4) (respectiv sa se faca in baza legii 230/2007). in acest moment, prevederile OUG 63/2012 sunt in vigoare si se aplica in mod corespunzator.

In Ghidul solicitantului este prevazut la pagina nr. 10 ca venitul mediu lunar net pe membru de familie se calculeaza ca medie aritmetica a veniturilor nete ale membrilor familiei proprietarului, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare la ADR, din care se vor exclude: alocatii de stat pentru copii, burse de studii si sociale sau alte subventii pentru elevi acordate in baza unor acte normative. Exceptie fac cererile de finantare depuse in intervalul ianuarie – aprilie 2013, interval in care nu sunt disponibile fisele fiscale pentru anul 2012; in acest caz, se pot folosi veniturile din anul 2011 si cursul de schimb mediu anual al BNR pentru euro, aferent anului calendaristic 2012.

Tot in Ghidul Solicitantului este prevazut faptul ca solicitarea de documente suport (doveditoare ale veniturilor membrilor familiilor proprietarilor, precum fise fiscale, taloane de pensie, etc.) este responsabilitatea Unitatii administrativ-teritoriale, acesta pastrand aceste documente suport la dosarul proiectului (nu se vor include ca anexa la cererea de finantare).

Sursa: Inforegio

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.