CultIN: Finantari nerambursabile pentru industriile culturale si creative

industrii-creative.jpg

Programul se adreseaza antreprenorilor ce isi desfasoara activitatea in domeniul industriilor culturale si creative, initiativelor personale organizate in companii, hub-uri, incubatoare de proiecte si afaceri, studiouri de creatie, care au potentialul de a genera prosperitate prin valorificarea proprietatii intelectuale. 

Status: INACTIV
Depunere pana la: 14.04.2016
Buget alocat: 500.000 lei

Programul CultIn are ca principale obiective:

a) Stimularea creativitatii si a talentului indivizilor, valorificat prin initiative personale sau organizat in companii, hub-uri, incubatoare de proiecte si afaceri, studiouri de creatie, care au potentialul de a genera prosperitate prin valorificarea proprietatii intelectuale;
b) Sprijinirea sistemului de functionare colaborativ prin antrenarea mai multor actori proveniti din domenii diverse ale industriilor culturale si creative (clustere culturale si creative);
c)  Incurajarea identificarii unor piete noi de distributie a serviciilor si produselor realizate prin contributia creativa si inovatoare a artistilor, creatorilor si antreprenorilor din domeniul industriilor culturale si creative;

Programul CultIN, in latura sa dedicata industriilor culturale si creative, va fi axat pe sprijinirea acelor actiuni care vor aduce beneficii in regiunile Romaniei in care acest concept este mai putin prezent.

Domeniile culturale de referinta pentru care solicitantii pot depune oferte culturale in vederea obtinerii de finantari nerambursabile:

  • Arhitectura;
  • Mestesuguri;
  • Design (e.g. grafic, vestimentar, de produs);
  • Media digitale (e.g.  dezvoltare software, web design, aplicatii mobile, dezvoltare jocuri web);
  • Organizare in comunitati creative (huburi culturale)

O atentie deosebita se va acorda acelor proiecte care identifica si se adreseaza industriilor culturale si creative dominante din localitatile si regiunile de unde provin solicitantii de finantare si care vor valorifica cu precadere resursele creative locale.

Solicitanti eligibili:

Pentru a putea participa la selectie, solicitantul trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 11 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001, cu modificarile si completarile ulterioare:  

a) este persoana fizica autorizata, respectiv persoana juridica infiintata in conformitate cu prevederile legale, cu exceptia institutiilor aflate in subordinea Ministerului Culturii;
b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
c) a respectat obligatiile asumate prin contractele de finantare nerambursabila anterioare.

Nu pot participa la sesiunea de selectie persoanele care au participat la organizarea acesteia, la elaborarea prezentelor Norme Metodologice, angajati ai institutiei organizatoare, membrii Comisiilor de Selectie si Contestatii sau membrii familiilor acestora pana la gradul al II-lea inclusiv.

Solicitantul poate depune maxim 3 oferte culturale in cadrul unei sesiuni de selectie.

Solicitantul nu poate primi finantare decat pentru o singura oferta de proiecte depusa in cadrul sesiunii de finantare.

Activitati eligibile:

In cererea de finantare solicitantul trebuie sa faca distinctie intre:

  • etapa pregatitoare;
  • etapa de desfasurare;
  • etapa de evaluare si raportare

Activitatile eligibile pot fi deduse si prin raportare la cheltuielile eligibile.

 Cheltuieli eligibile:

Potrivit formularului cererii de finantare, bugetul poate include urmatoarele categorii de cheltuieli:

a) costuri de productie;
b) inchirieri de spatii si aparatura;
c) onorarii;
d) prestari servicii;
e) premii;
f) cheltuieli ocazionate de cazare si transport intern si international/invitati;
g) diurna acordata in conditiile legii;
h) tiparituri;
i) actiuni promotionale si de publicitate.

Cheltuieli neeligibile:

Finantarile nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilorsau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare.

Finantarile nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activitati generatoare de profit.

Detalii valoare maxima finantare:

Valoarea maxima a finantarii acordate pentru o oferta culturala este de 100.000 lei.
Bugetul alocat sesiunii de selectie a ofertelor culturale din cadrul Programului CultIN este de 500.000 lei.

Procent finantare:

Finantarea nerambursabila se acorda numai in conditiile existentei unor surse de finantare proprii sau atrase ale beneficiarului finantarii, in cuantum de cel putin 20% din costul total al proiectului cultural.

Depunere dosare

Dosarele de participare se depun in plic inchis, la Registratura Generala a Ministerului Culturii, b-dul Unirii nr. 22, sector 3, Bucuresti – pentru Compartimentul Monumente de For Public.

Dosarele pot fi transmise si prin posta, in plic inchis, cu confirmare de primire, pana la data de 14 aprilie 2016.

Evaluarea proiectelor

Ofertele culturale vor fi declarate castigatoare in ordinea punctajului obtinut pana la epuizarea bugetului Programului CultIN. In situatiile in care unul sau mai multi dintre beneficiarii selectionati de Comisie renunta la semnarea contractului de finantare nerambursabila cu Ministerul Culturii, Comisia de Selectie va desemna ca fiind castigatoare urmatoarea oferta culturala clasata in ordinea punctajului obtinut. Punctajul minim pentru ca o oferta culturala sa fie declarata castigatoare este de 50 de puncte.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului
Cererea de finantare nerambursabila tipizata, completata si semnata de catre reprezentantul legal al solicitantului;
Copia, conform cu originalul, a hotararii judecatoresti de infiintare, definitiva si irevocabila, care sa ateste personalitatea juridica (unde este cazul);
Copia, conform cu originalul, a actului constitutiv, a statutului si a actelor doveditoare alesediului si patrimoniului initial ale solicitantului, precum si actele aditionale;
Copia certificatului de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor (unde este cazul);
Copie a Certificatului de atestare fiscala.

 

Finantator: Ministerul Culturii
Sursa: Ministerul Culturii

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.