Daniela Chifan, Innovation Norway, despre programul de finanțare pentru companii private: Bugetul total al programului este de 45 milioane de Euro

Daniela-Chifan.jpg

De 13 ani, Innovation Norway administrează în Romania programe de finanțare de peste 186 milioane de Euro în cadrul mecanismelor financiare denumite Granturile SEE și Norvegiene (EEA and Norway Grants). Aceste mecanisme reprezintă contribuția statelor SEE, non-membre UE, (Norvegia, Liechtenstein și Islanda) pentru statele membre ale UE în vederea reducerii disparitatilor economice și sociale în Spațiul Economic European și consolidării relațiilor de cooperare. Din totalul fondurilor disponibile, 97% sunt oferite de Norvegia. Am discutat despre programul de finanțare, despre condițiile pe care companiile romanești trebuie să le îndeplinească și despre termenul limita de depunere a dosarelor cu Daniela Chifan, Seful Reprezentanței Innovation Norway din România.

Pentru perioada 2014-2021, Romania are la dispoziție un buget de peste 500 milioane de Euro care poate fi accesat, în principal, prin competiții deschise de proiecte organizate de către entitățile cu rol de Operator de Program/Operator de Fond. Există 12 domenii identificate pentru finanțare, unul dintre acestea fiind dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM. Pentru acest domeniu a fost conceput un program de finanțare în valoare de 45 milioane de Euro, administrat de Innovation Norway și intitulat SME’s Growth Romania / Dezvoltarea IMM-urilor din România. Informații privind acest program puteți citi aici.

Cine este Innovation Norway? Este cel mai important instrument pentru inovare și dezvoltare creat de Guvernul Norvegiei pentru companiile norvegiene. Entitatea este constituită ca o companie publică, care a primit și rolul de administra fonduri nerambursabile în cadrul Granturilor SEE și Norvegiene.

Innovation Norway are rol de Operator de Fond pentru programe care se adresează comunităților de afaceri din Bulgaria, Croația, Grecia și România. Informații generale privind activitatea Innovation Norway în Norvegia și în birourile internaționale, puteți găsi aici.

Ce este SME’s Growth România și cui i se adreseza?

Daniela Chifan: SME’s Growth România este un program de finanțare din cadrul Granturilor SEE și Norvegiene, o schemă de ajutor de stat care se adresează companiilor private ce doresc să fie competitive și să aducă valoare adăugată afacerilor lor prin masuri sustenabile. Programul cuprinde 3 arii: Inovare Verde în Industrie, Creșterea Albastră și Tehnologia Informației și a Comunicațiilor. Fiecare arie are câteva particularități, însă pentru început este important de subliniat că aria tehnologiei informației și a comunicațiilor vizează proiecte de dezvoltare experimentală (dezvoltare de produs, serviciu sau soluție IT), iar celelalte două arii vizează în principal proiecte de investiții în echipamente, utilaje, instalații etc.

Care este scopul programului?

Daniela Chifan: Programul urmărește sprijinirea companiilor românești care doresc să investească în tehnologii prietenoase cu mediul sau să dezvolte produse sau servicii noi, care vor conduce la creșterea cifrei de afaceri și a profitului, creșterea valorii adăugate și dezvoltare durabilă. Programul caută să stimuleze și să dezvolte o cooperare pe termen lung între Norvegia, Islanda, Liechtenstein și România, pe baza dezvoltării afacerilor și a inovării.

Cine se poate înscrie pentru a accesa fondurile puse la dispoziție prin intermediul programului de finanțare SME’s Growth Romania?

Daniela Chifan: Fondurile pot fi solicitate de către companiile private românești, care nu se afla în dificultate (în înțelesul dat de Regulamentul Comisiei Europene no. 651/2014). Companiile ar trebui să aibe cel puțin 3 ani de funcționare în cazul în care doresc să acceseze fonduri în cadrul ariilor Inovare Verde în Industrie sau Creștere Albastra. Condiția minimă de funcționare este de 1 an pentru companiile care pregătesc proiecte în cadrul ariei de program Tehnologia Informației și a Comunicațiilor.

Care este valoarea totala a programului?

Daniela Chifan: Bugetul total al programului este de 45 milioane de Euro, împărțit intre Apelurile de Propuneri de Proiecte planificate a fi lansate în perioada 2018-2021. Până acum am lansat un prim Apel de Proiecte care s-a încheiat prin finanțarea unui număr de 14 companii. Lista proiectelor finanțate este publicată pe site-ul programului

În prezent, avem un al doilea Apel de Propuneri de Proiecte care este deschis până la data de 17 Septembrie 2020, cu un buget disponibil în valoare de aproximativ 18 millioane de Euro și în cadrul căruia se acorda finanțare nerambursabila intre 200 000 Euro și 2 milioane Euro

Ce condiții trebuie să îndeplinească aplicanții?

Daniela Chifan: Pe lângă condițiile de finanțare menționate în legătură cu companiile care solicită finanțare, există și alte cerințe prezentate în documentul de Apel (Call text), acel Ghid al Solicitantului care este publicat cu scopul de a face cunoscute toate condițiile de finanțare, precum și criteriile de evaluare folosite pentru a departaja proiectele și a lua decizia de finanțare.

Există anumite domenii sau businessuri care au prioritate în accesarea fondurilor? Daca da, care sunt acele domenii și cum au fost stabilite criteriile?

Daniela Chifan: Fiind vorba despre o schemă de ajutor de stat, ajutorul nerambursabil acordat companiilor este supus regulilor prevăzute în Regulamentul European mai sus menționat (Commission Regulation (EU) no.651/2014). În cazul ariei de program Inovare Verde în Industrie, Regulamentul prevede restricții la acordarea ajutorului regional în sectoare precum construcția de nave, producția de energie, pescuit sau acvacultura. Recomandarea noastră către companii este să citească cu atenție Ghidul Solicitantului și Regulamentul 651/2014 pentru a analiza tipul de ajutor de stat potrivit activităților și costurilor prevăzute în proiectele lor. În ce privește proiectele de investiții, cel mai des întâlnit ajutor de stat acordat în cadrul Apelui anterior de Proiecte este ajutorul regional, iar în cazul proiectelor IT, ajutorul acordat în proiectele finanțate a fost ajutor pentru dezvoltare experimentală.

Până când se pot înscrie aplicanții?

Daniela Chifan: Pentru Apelul de Propuneri Proiecte deschis acum , se pot primi proiecte prin portalul de aplicații până la data de 17 Septembrie 2020. Mai avem însă în vedere lansarea altor trei Apeluri de Propuneri de Proiecte până lajumatatea anului viitor, așa că îi sfătuim pe cei interesați să acceseze periodic site-ul nostru pentru a afla informații privind momentul exact al lansării acestor Apeluri. Precizez că acestea vor rămâne deschise pe o perioadă de cel puțin 60 zile, pentru că potențialii solicitanți să aibă timp să pregătească proiectele. Nu folosim principiul ‘primul venit, primul servit’, ci pe cel al depunerii proiectelor la un termen stabilit prin Ghidul Solicitantului.

Cât timp va dura procesarea aplicațiilor și când se vor anunță câștigătorii finanțării?

Daniela Chifan: Abordarea noastră este de a avea un contact constant cu solicitanții de fonduri nerambursabile pe tot parcursul perioadei de evaluare. Durata evaluării și selecției proiectelor este de maxim 6 luni de la momentul termenului limita de depunere a proiectelor. În aceasta perioadă derulăm activități precum verificarea administrativă a proiectelor, stabilirea eligibilității proiectelor și a companiilor care solicită fonduri, evaluarea tehnică și financiară a proiectelor, organizarea vizitelor de evaluare pentru proiectele evaluate pozitiv din punct de vedere tehnic și financiar, selecția proiectelor și decizia finală de acordare a granturilor.

Este obligatoriu parteneriatul dintre companii romanești și entități norvegiene?

Daniela Chifan: Programul încurajează crearea și consolidarea parteneriatelor intre companii private românești și entități juridice din Statul Donator. Parteneriatul nu este obligatoriu, deoarece nu dorim să avem propuneri de parteneriate lipsite de fond, care sunt doar pe hârtie. Un parteneriat poate deveni un avantaj în procesul de evaluare prin acordarea unui punctaj suplimentar de maxim 6 puncte, în cazul proiectelor propuse de către un parteneriat romano-norvegian. Evident, simpla semnare a unui acord de colaborare intre entități nu conduce automat la acordarea punctajului maxim, acest lucru fiind evaluat de la caz la caz, în funcție de calitatea parteneriatului propus.

Innovation Norway nu furnizează servicii de consultanță în vederea găsirii unui partener și a negocierii unui acord. Am dezvoltat însă instrumente pe care le punem la dispoziția companiilor interesate și care se găsesc pe website-ul programului nostru. Avem o secțiune dedicată intitulată ‘Find a partner’ care poate fi accesată de către companiile interesate și unde companiile își pot completa profilul. De asemenea, avem și o schemă de minimis pentru călătorie, care poate fi accesată… Alte detalii aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.