GAL Valea Buzaului a lansat un apel de proiecte pentru 7 masuri din PNDR

GAL_Valea_Buzaului.jpg
GAL_Valea_BuzauluiGrupul de Actiune Locala Valea Buzaului anunta lansarea celui de-al 4-lea apel de selectie, conform Deciziei numarul 13 al Consiliului Director, pentru urmatoarele masuri:
 • Masura 411 –  111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte;
 • Masura 411 – 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole;
 • Masura 411 – 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii;
 • Masura 413 – 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi;
 • Masura 413 – 313 – Incurajarea activitatilor turistice;
 • Masura 413- 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru  economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii cultural;
 • Masura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare.
Proiectele se vor depune pana la data limita de 18.10.2013, orele 16,00, la sediul GAL Valea Buzaului, din incinta Primariei Comunei Cislau, Str Culturii, nr 64, Jud Buzau, zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 8,00- 16,00.
 
Fondurile disponibile sunt urmatoarele:
 
Nr.crt
MASURA
Fonduri disponibile totale (2010-2013)
Fonduri disponibile sesiunea a-4-a (16.sept-18.oct.2013)
1
Masura 411 –  111 Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte
190.000 EURO
114.785 EURO
2
Masura 411 – 121 Modernizarea exploatatiilor agricole.
 
300.000 EURO
300.000 EURO
3
Masura 411 – 122 Imbunatatirea valorii economice a padurii.
 
100.000 EURO
100.000 EURO
4
Masura 413 – 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi
671.429 EURO
671.429 EURO
5
Masura 413 – 313 Incurajarea activitatilor turistice;
 
670.588 EURO
570.588 EURO
6
Masura 413 – 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru  economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii cultural;
750.000 EURO
397.986 EURO
7
Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare;
60.000 EURO
60.000 EURO
 
Pentru indeplinirea indicatorilor propusi in PDL, suma maxima de proiect nerambursabila va fi de:
 • Masura 411 -111 Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte;- 16.300 Euro/proiect.
 • Masura 411 – 121 Modernizarea exploatatiilor agricole. – 40.000 Euro/proiect.
 • Masura 411 – 122 Imbunatatirea valorii economice a padurii.- 35.000 Euro/ proiect.
 • Masura 413 – 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi.- 70.000 Euro/proiect.
 • Masura 413 – 313 Incurajarea activitatilor turistice; – 96.900 Euro/proiect.
 • Masura 413 – 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru  economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii cultural; – 79.500 Euro/proiect.
 • Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare; –  20 000 Euro/proiect.
Atentie!
In cazul masurii 411-121 se va utiliza versiunea 11 a Ghidului solicitantului, impreuna cu Cererea de finantare versiunea 5.8 disponibile pe site-ul www.apdrp.ro.
 
Sprijinul public in cadrul masurii 313 va fi:
a) Pentru investitie in interes public, negeneratoare de profit de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
b) Pentru investitii generatoare de profit, intensitatea ajutorului public va fi de pana la  85% din totalul cheltuielilor eligibile in cazul proiectelor de investitii in agro-turism si de pana la 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiecte in alte tipuri de investitii in turismul rural.
Sprijinul public pentru masura 111 va fi de maxim 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Sprijinul public pentru masura 121 va fi de maxim 40% din totalul cheltuielilor eligibile.
Sprijinul public pentru masura 122 va fi de maxim 60% din totalul cheltuielilor eligibile.
Sprijinul public in cazu masurii 312 va fi de maxim 70% din totalul cheltuielilor eligibile.
Sprijinul public pentru masura  421 va fi de maxim 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
 
Valoarea totala a unui proiect este de maximum 400.000 Euro.
 
Modalitatea de desfasurare a procesului de evaluare si selectie
           
Modelul de Declaratie prin care beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar, se gaseste pe pagina www.galvaleabuzaului.ro.
Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, in maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii.
 
Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul, cerintele de conformitate si eligibilitate, precum si procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL, criteriile de selectie si criteriile de selectie locale, punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu si punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina un proiect pentru a fi selectat sunt disponibile pe site-ul APDRP (www.apdrp.ro) si pe site-ul www.galvaleabuzaului.ro in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie al gal-ului.
Pentru proiectele atipice de investitii, documentele justificative se vor corela cu cele prevazute pentru masurile din PNDR cu investitii similare.
In cazul in care exista Cereri de finantare cu punctaj egal avand aceeasi incadrare ca si componenta dominanta a proiectului, selectia se va face in ordinea crescatoare a valorii eligibile a  acestora exprimata in euro.
In cazul masurii 111 la nivel local , documentele justificative pentru obtinerea punctajelor la criteriile de selectie locala trebuie sa demonstreze atingerea obiectivelor sau indicatorilor prevazuti in fisa masurii.
Orice solicitant de finantare nerambursabila poate depune un singur proiect pe fiecare masura in parte.In caz contrar toate proiectele depuse pe aceeasi masura vor fi declarate neconforme.
 
Comitetul de selectie al proiectelor  va fi format din 5 (cinci) membri, din care:
 • 4 (patru) membri din sectorul privat al partenerului;
 • 1 (unu) membru din sectorul civil al partenerului
Perioada de evaluare a proiectelor  va dura maxim o luna, de la data limita de depunere a acestora, iar publicarea Raportului de selectie se va realiza pana la data de 04.11.2013.
In zilele de 11 si 12 noiembrie se vor transmite solicitantilor de finantare notificari cu privire la  aprobarea sau neaprobarea proiectelor depuse, pe adresa de Email precizata in cererea de finantare.
 
Contesatiile privind evaluarea proiectelor se vor depune la registratura GAL Valea Buzaului, din incinta primariei comunei Cislau, str.Culturii, nr.64, jud.Buzau in termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau maximum 10 zile lucratoare de la publicarea raportului intermediar pe pagina de web a GAL Valea Buzaului.
Dupa verificarea contestatiilor depuse, se emite Raportul Comisiei de contestatii, care se publica pe pagina de internet a GAL Valea Buzaului.
Beneficiarii eligibili sunt cei prezentati in Ghidurile masurilor lansate, disponibile pe www.apdrp.ro si www.galvaleabuzaului.ro
 
Publicarea Raportului Final de Selectie (dupa solutionarea contestatiilor) se va face cel tarziu pe data de 20.11.2013.
 
Rezultatele selectiei si rapoartele vor fi publicate atat la sediul GAL Valea Buzaului, cat si pe site-ul GAL-ului www.galvaleabuzaului.ro.
Solicitantii de finantare vor folosi Ghidul Solicitantului aferent masurii respective, disponibil pe site-ul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (www.apdrp.ro). Prevederile Ghidurilor Solicitantului se completeaza cu reglementarile cuprinse in Manualul de Procedura aferent fiecarei masuri si cu Notele si Clarificarile emise de APDRP si publicate pe site-ul www.apdrp.ro.
 
Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidurilor Solicitantului pentru masurile 111, 121, 122, 312, 313, 322 si 421.Ghidurile soclicitantului pentru masurile 111,121, 122, 312, 313, 322 si 421 precum si notele si clarificarile APDRP pot fi consultate GRATUIT la sediul GAL Valea Buzaului cat si pe site-ul www.galvaleabuzaului.ro.
 
Pentru informatii suplimentare, Grupul de Actiune Locala Valea Buzaului va pune la dispozitie un birou de relatii cu publicul deschis de luni pana vineri, de la 8.00-12.00, la sediul  GAL Valea Buzaului din incinta Primariei Comunei Cislau, Strada Culturii nr. 64, Judetul Buzau. Ne puteti contacta, de asemenea, si la numarul de telefon 0744356758, sau prin e-mail: [email protected], persoana de contact: domnul Dragomir Eusebiu Florin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.