UPDATE: GAL Valea Siretului prelungeste sesiunile pentru depunerea proiectelor la Masurile 312 si 322

GAL_Valea_Siretului.png

GAL_Valea_SiretuluiGAL “Valea Siretului” anunta prelungirea sesiunilor de depunere a proiectelor pentru Masura 41, sub-masura 413-312 ,,Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi” si sub-masura 413-322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”, astfel:

1. Masura 41 sub-masura 413-312 “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro intreprinderi” se prelungeste pana pe 24.04.2014. Astfel, perioada de depunere aferenta sesiunii de cereri de proiecte pentru M41.413-312 este de 24 februarie 2014 – 24 aprilie 2014.

Tipurile de beneficiari eligibili:

 • Micro-intreprinderile (avand mai putin de 10 angajati si care realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale in valoare de pana la 2,0 milioane euro echivalent in lei);
 • Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) – care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata  si sa functioneze ca microintreprinderi;

Fondul disponibil in aceasta sesiune pentru Masura 41.413-312 – “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi” este de  814.096 €.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 200.000 €;

Finantare nerambursabila: Finantare nerambursabila: prin Masura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la:

 • 70%, din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele ce prevad activitati de servicii si nu va depasi: 50.000 €/ proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate; 100.000 €/ proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier; 200.000 €/ proiect pentru alte micro-intreprinderi.
 • 85% din totalul cheltuielilor eligibile, in cazul in care proiectele prevad activitati de productie de bunuri. In situatia proiectelor care vizeaza atat activitati de productie de bunuri cat si servicii intensitatea ajutorului public nerambursabil se va atribui, specific, pentru fiecare tip de investitie, iar in aceasta situatie se vor elabora bugete distincte, valoarea maxima a sprijinului va fi de: 50.000 €/ proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, persoana fizica autorizata, intreprindere familiala precum si persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca persoana fizica autorizata, intreprindere familiala; 100.000 €/ proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier;

200.000 €/ proiect pentru intreprindere individuala, societati cooperative mestesugaresti de gradul I, societati cooperative de consum de gradul I, societati comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai masurii, precum si pentru persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca intreprindere individuala. Procentul de 85% se aplica numai activitatilor incluse in codurile CAEN cuprinse in Anexa 9B “Lista codurilor CAEN de productie de bunuri” (Anexa 9B se poate consulta pe adresa www.apdrp.ro)

 • 40% din totalul cheltuielilor eligibile, in cazul in care proiectele prevad achizitia de utilaje agricole (cod CAEN 0161 – Activitati auxiliare pentru productia vegetala si cod CAEN 7731 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole). Sprijinul nerambursabil se va putea majora cu 10% pentru investitiile realizate de tinerii cu varsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de Finantare.

Suma minima eligibila  a unui proiect este 5.000 €.

Valoarea totala a unui proiect este de maximum 400.000 €;

Data-limita de depunere a proiectelor: 24.04.2014, ora 14:00.

2. Masura 413.322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”  se prelungeste pana pe 6 mai 2014. Astfel, perioada de depunere aferenta sesiunii de cereri de proiecte pentru M41.413.322 este 24 februarie 2014 – 6 mai 2014.

Tipurile de beneficiari eligibili:

 • Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare;
 • Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investitiile in infrastructura de apa/apa uzata;
 • Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate intre doua sau mai multe comune infiintate conform legislatiei nationale in vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale in vigoare;
 • Persoane fizice si juridice care detin in proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

Fondul disponibil in aceasta sesiune pentru Masura 41.413-322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” este de 206.610 euro;

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 200.000 euro;

Finantare nerambursabila prin M41.413-322 este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica negeneratoare de profit si  pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit. Volumul sprijinului nu poate depasi plafonul de  200.000 Euro/beneficiar pentru o perioada de minimum 3 ani fiscali conform regulii “de minimis” stipulata in Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006;

Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maximum 400.000 euro;

Data-limita de depunere a proiectelor: 6.05.2014, ora 14:00.

Atentie! Asociatia GAL Valea Siretului va acorda prioritate investitiilor care integreaza in proiect actiuni de mediu.

*Nota

Potrivit prevederilor  G.S. aferent masurii 41 V.06 din noiembrie 2013, GAL-urile pot depune proiecte la APDRP cu minimum 5 luni inainte de 30 iunie 2014;  de la aceasta prevedere sunt exceptate proiectele ale caror beneficiari indeplinesc conditiile prevazute in procedura de contractare si alte proceduri aplicabile.

Avand in vedere cele mentionate, potentialii beneficiari ce urmeaza sa depuna cereri de finantare pe masura lansata in cadrul apelului de selectie  trebuie sa indeplineasca  conditiile prevazute in procedura de contractare, la momentul depunerii dosarului Cererii de finantare , respectiv:

 1. autorizarea beneficiarilor (cu statut minim de persoana fizica autorizata, intreprindere individuala sau intreprindere familiala sau micro-intreprindere asa cum sunt definite in Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 si in legislatia in vigoare);
 2. asigurarea finantarii conform procedurii de contractare.

Datele de contact ale GAL, unde solicitantii pot obtine informatii detaliate:  Sediul GAL din satul Sabaoani, comuna Sabaoani, str. Orizontului, nr. 58, judetul Neamt. Telefon/fax: 0233 735 903; Mobil: 0744 599 003; 0744 599 001. E-mail: [email protected].

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.