Legislatia autorizatiilor de constructie se schimba saptamana viitoare

05/02/2009 | Articol de Vlad Barleanu

Noua legislatie in domeniul autorizarii lucrarilor de constructii se va aplica de pe 14 februarie, cand va intra in vigoare Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991. (…) principala modificare adusa in materie este extinderea sferei persoanelor care pot solicita eliberarea autorizatiei de construire. Astfel, in loc de titularul dreptului de proprietate, cum se prevedea anterior, acest drept se extinde la titularul unui drept real asupra imobilului – de exemplu drept de uz, drept de uzufruct, drept de abitatie, drept de superficie. (…) noua OUG prevede etapele care urmeaza a fi parcurse pentru obtinerea autorizatiei de construire, etape neprecizate in vechea reglementare, dupa cum urmeaza: – emiterea unui aviz de catre autoritatea de mediu; – notificarea de catre solicitant a autoritatii Administratiei publice locale cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului; – emiterea certificatului de urbanism, ca urmare a cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, depusa de solicitant; – emiterea avizelor si acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism; – elaborarea documentatiei tehnice; – depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice locale competente; – emiterea autorizatiei de construire.

Definitia certificatului de urbanism este modificata in sensul ca acesta va cuprinde si obligatia de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului, cu privire la evaluarea initiala a investitiei si stabilirea necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului in vederea obtinerii unui act administrativ. Ordonanta precizeaza care sunt actele administrative ale autoritatii competente pentru protectia mediului – declaratia autoritatii pentru protectia mediului, decizia etapei de incadrare, acordul de mediu, avizul Natura 2000 – fara sa faca o distinctie clara a situatiilor in care aceste documente sunt cerute. Autoritatea competenta va fi cea care va stabili, de la caz la caz, care va fi actul administrativ emis. In cazul in care actul administrativ ce trebuie emis de autoritatea de mediu competenta lipseste, autorizatia de construire nu va putea fi emisa. Documentatia Tehnica (DT) este definita drept actul prin care se stabilesc principalele coordonate privind incadrarea in indicii urbanistici aprobati, amplasarea constructiilor si relatiile acestora cu vecinatatile, schemele si fluxurile functionale, compozitia spatiala, structura de rezistenta, expresia de arhitectura, dotarea si echiparea constructiilor – inclusiv solutiile de asigurare, bransare si racordare a acestora la infrastructura edilitara, dupa caz. Dupa emiterea autorizatiei de construire, DT se constituie drept parte integranta a Proiectului tehnic, respectiv a Detaliilor de executie, fiind interzisa modificarea prevederilor acesteia, sub sanctiunea nulitatii autorizatiei de construire. Masurile specifice pentru protectia mediului stabilite de autoritatea competenta la elaborarea DT nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizatia de construire. Prin urmare, aceste masuri vor trebui respectate intocmai cum au fost prevazute in actul emis de autoritatea de mediu, celelalte autoritati implicate in procedura de autorizare neavand niciun drept de a aduce modificari cu privire la acestea. Participarea publicului Prin OUG 214/2008 s-a introdus posibilitatea publicului de a participa efectiv la procedura de autorizare a lucrarilor de constructii, avand dreptul de a transmite autoritatilor Administratiei publice locale comentarii si opinii. (…)

Armonizare cu normele UE

Aceasta ordonanta a fost emisa in vederea armonizarii legislatiei specifice autorizarii executarii lucrarilor de constructii prin adaptarea la prevederile Directivei Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva 97/11/CE a Consiliului European din 3 martie 1997 si prin Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 mai 2003 privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul, respectiv modificarea Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE cu privire la participarea publicului si accesul la Justitie.

Sursa: Financiarul )

www.financiarul.com

0 thoughts on “Legislatia autorizatiilor de constructie se schimba saptamana viitoare”

 1. Marian GHIONU spune:

  Imi este destul de greu sa detaliez aiici ce e necesar. Pe proiectele cu C+M mi-am stabilit o procedura care pleaca de la solicitarile legale si cele ale finantatorilor. Actele de proprietate, studii, avize, etc. In general, avizele care trebuie obtinute sunt date in certificatul de urbanism, doar cand finantatorul solicita in mod expres un act anume se solicita suplimentar fara de ce este in CU.

 2. nadia spune:

  As dori sa stiu care sunt documentele necesare din partea unei autoritati publice dar si a unei IMM in cazul in care s-ar dori prezentarea unui proiect pe axa 4, dmi 4.2 – VALORIFICAREA RESURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE. Ce autorizatii ii trebuie in timpul completarii cererii de finantare in baza chelt. eligibile si a activit. eligib. din ghid. le-as dori detaliate: costructie ,mediu…etc si cred ca stiti mai bine. Apropo pentru construirea unui parc fotovoltaic, pentru acoperisul unor institutii cu panouri fotovoltaice… Eu am c-am inceput sa ma ratacesc asa ca ajutati-ma sa-mi revin.
  va multumesc anticipat, cu multa stima.

 3. admin spune:

  OUG nr. 215/2008, Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru sustinerea programelor de dezvoltare a constructiei de locuinte la nivel national

  [Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 16/12/2008 Situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, se motiveaza prin necesitatea asigurarii posibilitatii ca locuintele sa poata fi cumparate prin credite acordate de institutiile bancare, credite care sa fie garantate prin ipoteca asupra locuintei care se cumpara. Neadoptarea in regim de urgenta a acestei masuri conduce la neconstituirea surselor de venituri bugetare din vanzarea locuintelor si ar avea consecinte grave asupra reconstituirii bugetului destinat finantarii constructiei de noi locuinte, implicit asupra dezvoltarii programului de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii.
  De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se vor realiza sustinerea cresterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza internationala actuala o poate avea asupra sectorului locuirii in Romania. Astfel, sustinerea cresterii economice se poate realiza si pe calea suplimentarii cererii solvabile a persoanelor care doresc sa achizitioneze o locuinta.
  Prin prezentul act normativ se doreste o imbunatatire a mecanismelor de economisire si creditare in sistem colectiv pentru locuinte, sustinerea persoanelor care doresc sa achizitioneze o locuinta.
  In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 4. admin spune:

  OUG nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

  [Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro] Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 16/12/2008 Intrare in vigoare: 14/02/2009 Situatia extraordinara prevazuta de art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, o constituie necesitatea modificarii si completarii Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea armonizarii legislatiei specifice autorizarii executarii lucrarilor de constructii prin adaptarea la prevederile Directivei Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 si prin Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 mai 2003 privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul, respectiv modificarea Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE cu privire la participarea publicului si accesul la justitie.

  In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. Art. I Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Art. 1. – (1) Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare, emisa in conditiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren si/sau constructii – identificat prin numar cadastral, in cazul in care legea nu dispune altfel.” 2. La articolul 2, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: “Art. 2. – (1) Autorizatia de construire constituie actul final de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de constructii corespunzator masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor. (2) Autorizatia de construire se emite in baza documentatiei tehnice – D.T., elaborata in conditiile prezentei legi, in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate potrivit legii.” 3. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins: “(21) Autorizatia de construire se emite dupa parcurgerea urmatoarelor etape: a) emiterea certificatului de urbanism, ca urmare a cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, depusa de solicitant; b) evaluarea initiala a investitiei si stabilirea necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului; c) notificarea de catre solicitant a autoritatii administratiei publice locale cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului; d) emiterea avizelor si acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism; e) emiterea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, dupa caz; f) elaborarea documentatiei tehnice – D.T.; g) depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice locale competente; h) emiterea autorizatiei de construire.”

  (sursa: http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_modificare_autorizare_executare_lucrari_constructii_214_2008.php)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.